Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Tvorba uživatelských rozhraní

ITU Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, informační propustnost uživatelských rozhraní, různé způsoby implementace rozhraní, historie uživatelských rozhraní, historie nástrojů pro tvorbu aplikací a rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů - Windows, X-Window a jiných, řízení událostmi, prostředky programování aplikací a uživatelských rozhraní, tradiční, objektový a komponentní model rozhraní, prvky rozhraní - tlačítka, listboxy, editační boxy, apod., vlastnosti základních stavebních bloků uživatelských rozhraní, perspektivy tvroby uživatelských rozhraní.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

25 půlsemestrální test, 20 cvičení, 55 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Granát Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Přibyl Jaroslav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Venera Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vyskočil Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámí s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopí rozdíly implementace v X-Window. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu a řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámit s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopit rozdíly implementace v X-Window. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++.

Literatura studijní

 • WWW strana Borland www.borland.com, vývojové prostředky C++ Builder, Delphi
 • WWW Microsoft www.microsoft.com hesla Visual C++, Active X, Windows

Literatura referenční

 • Preece J.: Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1995, ISBN 0-201-62769-8
 • Wodtke M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články

Osnova přednášek

 1. Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, řízení událostmi, vztah prvků rozhraní a objektů, možnosti implementace rozhraní (text přednášky - ITU-Uvod.pdf
 2. Programy ve Windows, zprávy ve Windows, okna, jejich vlastnosti a překreslování (text přednášky - ITU-Okna.pdf
 3. Dialogové boxy, základní stavební prvky, parametry prvků, komunikace mezi prvky (text přednášky - ITU-Dialog.pdf, demo - Demo-Dialog.zip
 4. X-Window, API a nadstavby (gur-itu.pdf)
 5. Klávesnice a myš ve Windows, API funkce a zprávy, kursor, clipboard (nástěnka) (text přednášky - ITU-Vstup.pdf)
 6. Tvorba prvků rozhraní, komponenty (text přednášky - ITU-Komponent.pdf, demo - Demo-Komponent.zip)
 7. Aplikace s multithreadingem, vztah k API (text přednášky - ITU-Multithread.pdf, demo - Demo-Multithread.zip)

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení se software (C++ Builder/Delphi/Visual C++)
 2. Jednoduchý program v prostředí komponentního programování, ukázka práce s Windows API
 3. Vlastnosti oken, překreslování oken, platnost obsahu uken, obsluha zpráv a užívatelských zpráv
 4. Aplikace dialogových boxů, základní stavební prvky, parametry prvků, komunikace mezi prvky
 5. Klávesnice a myš ve Windows, změna kursoru, použití nástěnky (clipboard) 
 6. Aplikace s multithreadingem, tvorba komponentů uživatelskýh rozhraní

Osnova ostatní - projekty, práce

 • individuální zadání projektu - jeden projekt v délce trvání po celou dobu kursu

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - až 25 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 20 bodů
 • Individuální projekty - až 55 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje individuální projekt, půlsemestrální test a bodovaná počítačová cvičení. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

úspěšná realizace projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru