Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

JA6D Ak. rok 2013/2014 letní semestr

Kurs psaní pro postgraduální a středně pokročilé studenty. V rámci kursu se procvičují dovednosti v psaní určeném pro různé akademické účely: výtah z odborného textu, formulace tezí a kompozice diplomové práce, psaní příspěvků do odborných časopisů, charakteristické prvky pro dopisní komunikaci, popis procesu nebo přístroje.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, na základě poznámek rekonstruovat text,napsat anotaci, zprávu, článek, dokázat prezentovat svoji práci.

Cíle předmětu

Zvládnutí různých technik spjatých s dovednostmi v psaní: porozumění textů různého zaměření a následná anotace, řízené psaní, volné psaní a následná prezentace jsou tedy zastoupeny všechny jazykové dovednosti: čtení, psaní, ústní projev a poslech.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti a dovednosti na úrovni konverzace.

Literatura studijní

 • Sparling, D.: English or Czenglish?, Praha, SPN, 1989
 • Hladký, J.: Zrádná slova v angličtině, Praha, SPN, 1990

Literatura referenční

 • Maley, A.: Writing Intermediate, Upper-Intermediate. Oxford Supplementary Skills. OUP, 1990
 • Leki, I.: Academic Writing, Cambridge University Press, 2006

Osnova přednášek

  1. Základní druhy psaného projevu
  2. Zásady ústní prezentace
  3. Zásady ústní prezentace
  4. Charakteristické rysy odborného stylu
  5. Kompozice odborného článku
  6. Prostředky ke spojování myšlenek
  7. Způsob výstavby odstavce
  8. Způsob využití citací a odkazů
  9. Charakteristické rysy anotace
  10. Udržení logického pořadí ve výstavbě textu
  11. Charakteristické rysy popisu
  12. Efektivní využití zdrojových materiálů
  13. Ústní prezentace doktorandů

Kontrolovaná výuka

 • 75% docházka do přednášek a cvičení
 • Aktivní účast na cvičení
 • Samostudium a psaní zadaných písemných prací

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru