Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inovace a podnikání v IT

JPI Ak. rok 2013/2014 letní semestr 5 kreditů

Výuka je soustředěna na cestu od nápadu k jeho realizaci s důrazem na fázi ověření potenciálu projektu. Studenti získají řadu cenných znalostí, teoretických i praktických, a kontaktů, které uplatní nejen při dalším studiu, ale i při rozvoji svých vlastních podnikatelských záměrů. 

Účastníci kurzu se budou během výuky potkávat jak se zkušenými podnikateli, tak s týmy z akcelerátoru JIC | StarCube.

Předmět je vhodný jak pro studenty FI MU, kteří již mají vlastní nápad a potřebují minimalizovat rizika neúspěchu, tak pro studenty jiných fakult, kteří chtějí teprve získat základní přehled o moderním přístupu k podnikání.

Předmět je otevřen i pro zahraniční studenty (vyučování probíhá v ANGLICKÉM JAZYCE).

 

New skills, knowledge and contacts that students gain will be useful in their further studies or in development of their own commercial projects.

Students will be meeting both experienced entrepreneurs and teams from JIC | StarCube Accelerator.

The course fits for both FI MU students that wants to mitigate entreprenurial risks and other students that want to gain just basics of what does it cost to start a business.

Course is open to foreign students and taught in English language.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

kolokvium

Rozsah

16 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 4 hod. pc laboratoře, 28 hod. projekty

Bodové hodnocení

Přednášející

Hrabí Michal, Mgr. (JIC)

Cíle předmětu

Máte nápad a chcete na něm založit podnikání? Nebo byste chtěli podnikat, ale nevíte, jak na to?

Cílem prakticky orientovaného kurzu je poskytnout studentům přehled o základních nástrojích pro ověření komerčního potenciálu projektu.

Informace k předmětu</a>

Do you have an idea that is worth of establishing a company? Do you want to be entrepreneur but dont know where to start? The objective of the practical course is to give an overview of a fundamental tools for market validation.

 

Literatura studijní

 • Peter F. Drucker: The Essential Drucker
 • Richard Koch: Pravidlo 80/20
 • Philip Kotler: Marketing Management  
 • Michael E. Porter: Konkurenční strategie
 • David Plesnak: Innovation for underdogs  
 • W. Chan Kim - Renée Mauborgne: Strategie modrého oceánu

Literatura referenční

 • Eric Ries: Lean Startup
 • Rob Adams: If you build it, will they come?

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dva samostatné týmové projekty, první je zpracování business modelu. Druhý je vytvoření prezentace zahrnující poznatky z ověření trhu a ukázku prototypu. Projekty jsou odevzdávány po částech v několika etapách.

Průběžná kontrola studia

Průběžné hodnocení v rámci jednotlivých etap výuky.
 • Etapa 1 končí vypracováním stručného podnikatelského záměru.
 • Etapa 2 končí návrhem softwarového řešení aplikace a vytvořením analýzy tržního prostřední.
 • Projekt 1: vypracování podnikatelského plánu.  
 • Projekt 2: vypracování MVP.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována, účast na cvičeních je povinná. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním a obhájením projektu, závěrečným testem znalostí a drobnými úkoly z cvičení.

Podmínky zápočtu

Bodové zisky za jednotlivé části:
 • Cvičení: 40
 • Laboratoře: 10
 • Projekt 1 - business část, etapa 1: 10  
 • Projekt 1 - business část, etapa 2: 15  
 • Projekt 2 - technická část, etapa 1: 5 
 • Projekt 2 - technická část, etapa 2: 10  
 • Prezentace týmového projektu: 10

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru