Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kódování a komprese dat

KKO Ak. rok 2013/2014 letní semestr 5 kreditů

Úvod do teorie komprese dat. Ztrátové a bezztrátové metody, adaptivní metody, statistické - Huffmanovo a aritmetické kódování, slovníkové metody LZ77, 78, transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace. Kontextové metody. Obvodová podpora komprese dat.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Význam moderních forem komprese dat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními kompresními technikami, metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností, statistickými a slovníkovými metodami a obvodovou podporou komprese dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost činnosti základních jednotek počítače.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály a studijní opory v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Second Edition, Springer 2000, ISBN 0-387-95045-1

Osnova přednášek

 • Úvod do teorie komprese.
 • Základní kompresní metody.
 • Statistické a slovníkové metody.
 • Huffmanovo kódování.
 • Huffmanovo adaptivní kódování.
 • Aritmetické kódování. Komprese textu.
 • Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 • Slovníkové metody, LZ77, 78.
 • Varianty LZW.
 • Transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace.
 • Kontextové a další metody.
 • Obvodová podpora pro kompresi dat, MXT.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu s prezentací.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu s prezentací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MPV, 1. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina G
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, MIS, MMI, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 1. ročník, povinně volitelný skupina C
Nahoru