Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2013/2014 zimní semestr 5 kreditů

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prsotředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Distribuované databázové systémy. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM.  

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 cvičení, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí

Literatura studijní

 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819
 • vybrané vědecké články

Literatura referenční

 • Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Osnova přednášek

 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Model pro distribuované výpočty
 3. Logický a fyzický čas
 4. Globální stav
 5. Skupinová komunikace
 6. RPC, XML-RPC, CORBA, Real-time CORBA
 7. Vzájemné vyloučení
 8. Konsensus v DS
 9. SOA, SOAP a Enterprise aplikace
 10. Complex Event Processing
 11. Cloud Computing
 12. Programovací jazyky pro rozsáhlé distribuované systémy

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace vybraných algoritmů pro zvolená distribuovaná prostředí.
 • Implementace systému v prostředí Cloud (Windows Azure)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocenné dva projekty s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Podmínky zápočtu

 • zápočet není udělován/vyžadován

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MIN, MMI, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, 2. ročník, povinně volitelný skupina N
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, 2. ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinný
Nahoru