Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2013/2014 letní semestr 5 kreditů

Teorie informace, entropie. Bezpečnostní kódy a správa chyb. Architektura směrovačů a přepínačů. Skupinové adresování a směrování. Útoky na počítačové sítě. Architektura sítí P2P. Anonymita v Internetu. Softwarově definované sítě SDN. Formální metody v počítačových sítích. Nové trendy v architektuře Internetu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace. Seznámit se s moderními trendy v oblasti počítačových sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7

Literatura referenční

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • G. Varghese: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • W. Stallings: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.

Osnova přednášek

 1. Teorie informace, entropie.
 2. Bezpečnostní kódy a správa chyb I.
 3. Bezpečnostní kódy a správa chyb II.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Útoky na počítačové sítě.
 7. Počítačové sítě v praxi.
 8. Architektura sítí P2P.
 9. Anonymita v Internetu.
 10. Softwarově definované sítě SDN.
 11. Formální metody v počítačových sítích.
 12. Vývoj architektury Internetu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh, modelování a implementace jednoduchého přepínače.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru