Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Robotika

ROB Ak. rok 2013/2014 zimní semestr 5 kreditů

Prvky a struktura stacionárních průmyslových robotů. Kinematické konfigurace průmyslových robotů. Kinematika. Řešení inversní kinematické úlohy. Singularity. Dynamika. Rovnice pohybu. Plánování dráhy. Řízení v kartézském souřadnicovém systému, řízení v kloubovém souřadnicovém systému. Prvky a struktura mobilních robotů (MR). Modely a řízení některých kinematických struktur MR. Senzorické systémy MR. Sebelokalizace MR. Mapy prostředí. Plánování trajektorie MR. Spolupráce člověk - MR, telepresence. Kooperující MR. Umělá inteligence v robotice. Mikroroboty, netradiční pohony MR.

Garant předmětu

Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 20 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Luža Radim, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o současném stavu a trendech v robotice. Získají praktické znalosti z konstrukce, obsluhy a použití robotů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se současným stavem a vývojem v oblasti robotiky. Naučit studenty základní teorii řízení robotů. Seznámit studenty s vlastnostmi robotických systémů a připravit je na obsluhu,údržbu a zavádění takových systémů.

Literatura studijní

 1. Craig, J., J.: Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Prentice Hall, 2003, ISBN 0201543613
 2. Murphy, R., R.: An Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents), Bradford Books, 2000,  ISBN 0262133830
 3. Šolc, F.: Robotické systémy, VUT v Brně, 1990

Literatura referenční

 1. Nolfi, S., Floreano, D.: Evolutionary Robotics : The Biology, Intelligence, and Technology of Self-Organizing Machines (Intelligent Robotics and Autonomous Agents), Bradford Books, 2004, ISBN 0262640562
 2. Holland, J., M.: Designing Autonomous Mobile Robots: Inside the Mind of an Intelligent Machine, 2003, ISBN 0750676833
 3. Craig, J., J.: Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Prentice Hall, 2003, ISBN 0201543613
 4. Sciavicco, L., Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing), Springer Verlag, 2000, ISBN 1852332212
 5. Murphy, R., R.: An Introduction to AI Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents), Bradford Books, 2000,  ISBN 0262133830 
 6. Laumond, J., P.: Planning Robot Motion, Springer-Verlag, 1998, ISBN 3540762191  
 7. Spong, M., Vydyasagar, M.: Robot Dynamics and Control, J. Willey, 1989, ISBN 047161243X

Osnova přednášek

 1. Historie, vývoj, trendy vývoje robotů. Základní pojmy z oblasti robotiky. Oblasti použití robotů. Hobby robotika.
 2. Přehled vývoje stacionárních a mobilních robotů. Nejznámější projekty. Využití v civilní a vojenské oblasti. Charakteristické údaje, jejich kinematické struktury.
 3. Kinematika a statika. Přímá a inverzní úloha kinematiky.
 4. Plánování dráhy v kartézských a kloubových souřadnicích. Dynamika pohybu stacionárních robotů.
 5. Modely a řízení stacionárních robotů.
 6. Efektory a senzory. Typy a způsob jejich aplikace.
 7. Základní vlastnosti mobilních robotů. Model a řízení kolových mobilních robotů.
 8. Robotický operační systém (ROS), filozofie ROSu, nody, komunikace mezi nimi.
 9. Základní algoritmy "vidění" robotů. Využití kamer, laserových dálkoměrů, sonarů.
 10. Tvorba mapy okolí a lokalizace robotů. Analýza některých známých metod. Příklady použití.
 11. Globální a lokální navigace mobilních robotů. Základní prostředky a metody navigace robotů. Příklady.
 12. Metody plánování řešení úloh.
 13. Plánování trajektorie, lokální a globální metody. Analýza potenciálních metod a jejich úpravy na plánování trajektorie mobilních robotů ve strukturovaném prostředí s překážkami.

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt realizovaný na některém z robotů na FIT.

Průběžná kontrola studia

 1. Půlsemestrální písemný test.
 2. Hodnocený projekt s obhajobou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru