Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Specifikace vestavěných systémů

SVD Ak. rok 2013/2014 zimní semestr

Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů vycházející z formálních specifikací chování. Reaktivní systémy a systémy pracující v reálném čase: úroveň abstrakce, podobnost a rozdíly. Modely reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase: stavové posloupnosti a stromy, časované stavové posloupnosti, konečné automaty; Kripkeho struktury. Základní logické vlastnosti: spravedlivost, živost, bezpečnost, realizovatelnost; živost reálného času, odezva v konečném čase. Modální logiky a temporální logiky: kripkovské sémantiky. Základy temporální logiky: syntaxe, sémantika, axiomatika. Časové modely a temporální logiky: uspořádanost, budoucnost x minulost, diskrétní x hustý x spojitý, počátek času, konec času. LTL. CTL. Temporální logika a reálný čas: pozorovací posloupnosti; přístup Alura a Henzingera; přístup Koymanse a Vytopila a de Roevera; přístup Pnueliho a de Roevera. Formální specifikace vestavěných systémů. Dokazovací systémy. Kontrola modelem. Verifikace systémů pracujících v reálném čase. Případové studie.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Teorie systémů: transformační, reaktivní a RT
 2. Model chování diskrétního systému stavovou posloupností - vlastnosti: bezpečnost, živost, spravedlivost
 3. Významy a reprezentace pojmu "čas"
 4. Model chování RT systému časovanou stavovou posloupností - vlastnosti: bezpečnost, živost, spravedlivost; logické vlastnosti chování v reálném čase
 5. Čas v distribuovaných systémech: a) Lamportův model, logické hodiny, fyzické hodiny; b) model Goswamiho a Josepha
 6. Modální a temporální logika, Kripkeho sémantika
 7. Tradiční propoziční temporální logika, axiomatická báze, její nerozpornost a úplnost, interpretace
 8. Dokazování a model checking
 9. Časové modely a propoziční temporální logiky
 10. RT rozšíření temporálních logik

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů; informovanost o využití temporální logiky pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; informovanost o architekturách vestavěných distribuovaných systémů.

Cíle předmětu

Porozumět principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů; být informován o využití temporální logiky pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; být informován o metodách verifikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní přednášky matematiky na technických universitách

Literatura studijní

 • Bowen J.P., Hinchey M.G.: High-Integrity System Specification and Design. Springer-Verlag, 1999.
 • Huth M.R.A., Ryan M.D.: Logic in Computer Science -- Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2000.
 • Schneider K.: Verification of Reactive Systems -- Formal Methods and Algorithms. Springer-Verlag, 2004.
 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
 • Gabbay D.M., Ohlbach H.J. (Editors): Temporal Logic. Springer-Verlag, LNCS 827, 1994.
 • Johnsson B., Parrow J.: Formal Techniques in Real-Time and Fault Tolerant Systems. Springer-Verlag, LNCS 1135, 1996.

Literatura referenční

 • Schneider K.: Verification of Reactive Systems -- Formal Methods and Algorithms. Springer-Verlag, 2004.
 • Huth M.R.A., Ryan M.D.: Logic in Computer Science -- Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2000.
 • de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
 • Gabbay D.M., Ohlbach H.J. (Editors): Temporal Logic. Springer-Verlag, LNCS 827, 1994.

Osnova přednášek

 • Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů
 • Modely reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase
 • Spravedlivost, živost, bezpečnost, realizovatelnost; živost reálného času, odezva v konečném čase
 • Základy temporální logiky: syntaxe, sémantika, axiomatika
 • Časové modely a temporální logiky
 • LTL
 • CTL
 • Temporální logika a reálný čas
 • Formální specifikace vestavěných systémů
 • Dokazovací systémy
 • Kontrola modelem
 • Verifikace systémů pracujících v reálném čase
 • Případové studie

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Prostudování a zpracování formou eseje vybraného vědeckého článku z oblasti aplikace temporálních logik v problematice řešené v disertační práci studenta.

Kontrolovaná výuka

Zpracovaní a obhájení eseje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru