Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina pro IT

AIT Ak. rok 2014/2015 zimní semestr 3 kredity

Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Výuka je zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Student bude schopen charakterizovat trendy technického vývoje a směřování výroby podle požadavků profilu absolventa bakalářského studia a měnícího se trhu práce. Důraz bude kladen na užití funkcí jazyka např.: popis, vysvětlování, instrukce, evaluace, argumentace, zdůrazňování, ap. Vybraná literatura předmětu je založena na autentických textech oborů včetně poslechů.

Garant předmětu

Smutný Milan, PhDr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Smutný Milan, PhDr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

  • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
  • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
  • Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
  • Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s jazykovými prostředky, funkcemi a dovednostmi, které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, prezentací produktů, při komunikaci se spolupracovníky, obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci své odbornosti.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět si lze zapsat až po úspěšném uzavření předmětu BAN4

Literatura studijní

  • Mark Ibbotson: Cambridge English for Engineering

Literatura referenční

  • Erich H. Glendinning, John Mc Ewan: Oxford English for Information Technology

Kontrolovaná výuka

Je požadována alespoň 75% účast ve výuce.

Podmínky zápočtu

75% aktivní čast ve výuce, průběžné plnění úkolů, semestrální test

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru