Aktuální informace týkající se výuky.


Tato stránka je zastaralá

Přejděte prosím na nové stránky předmětu v e-learningu VUT.

Aktuality

Informace pro studenty:

  • Obecně všechny informace a materiály platné více jak jeden semestr jsou sdružovány na těchto stránkách. Informace k termínům zkoušek a informace vyloženě specifické pro daný semestr jsou spíše směrovány do informačního systému (WIS).
  • Slajdy z přednášek a další materiály k probírané látce najdete v sekci Materiály.
  • Videozáznamy přednášek bývají s mírným zpožděním zveřejňovány na fakultním video serveru.
  • Rozvrh výuky, rozdělení bodů, termíny a další organizační záležitosti najdete v sekci Organizace výuky.
  • Zadání projektu a základní informace, co se projektu týká, najdete v sekci Projekt. Zadání projektu bude zveřejněno v průběhu prvního či druhého týdne semestru.