Stránka pro studenty kursu "Signály a systémy - ISS" - 2023/24

Aktuality


Stránky předmětu, informace a videa


Video streaming a záznamy


Studijní opora

Existuje prvních několik kapitol + Python notebooky. opora/

Texty k přednáškám


Numerická cvičení / Numerical exercises

Zadání a řešení

Od akademického roku 2022/23 nové sekvencování i obsah numerických cvičení: num/

Prosím studenty, aby si před numerickými cvičeními laskavě prošli celé zadání a pokusili se je (případně pomocí referenčního řešení) vyřešit. Na numerickém cvičení se budou konsultovat složité příklady a na každém se bude psát krátký testík.

Skupiny a cvičící

pro 2023/24 budou upřesněny ... 

Projekt

Studijní etapa

je zaměřena na praktické procvičování signálů a systémů. Doporučujeme všechna cvičení "projet" a snažit se pochopit vše týkající se zpracování signálu (není nutné chápat detaily zobrazování, animací, atd)
  1. Python Notebooky, které vznikly jako výsledek bakalářské práce Petra Pálky v roce 2021/22. Doporučuji si pečlivě přečíst instrukce v souboru README.md a updatovat Vaše pythonové prostředí, se staršími verzemi matplotlib se nerozjedou krásne animace.
  2. Stará verze studijní etapy, pokud se někdo budete chtít naučit základy Matlabu.
  3. Některé části užitečné Pythonu notebooky na ISS stránce Katky Žmolíkové

Projekt k vypracování a odevzdání pro rok 2023/24

Zadání je letos formou notebooku na Google Colab. Projekt doporučujeme řešit v Pythonu v tomto prostředí - sešit se zadáním si prostě okopírujte, doplňte Vaše řešení, exportujte do PDF a IPYNB a uploadujte do IS VUT. Je možné použít i jiný jazyk a/nebo prostředí, v tomto případě prosím klasicky uploadujte protokol s řešením a zdrojáky.

Termín odevzdání projektu

do IS VUT, do konce semestru, tedy do neděle 17.12.2022, 23:59. Prosím nenechávejte řešení a odevzdání na poslední chvíli!

Speciální zadání

Pro studenty s hlubokým zájmem o signály, kteří by považovali tento projekt za nudný, máme alternativu - speciální projekty ISS. Tyto projekty nahrazují standardní projekt za stejný počet bodů. Pokud máte zájem o vypracování speciálního zadání, prosím domluvte se s garantem kursu Honzou Černockým, který Vás případně "předá dále". Speciální zadání může souviset s Vaší jinou prací, např. na projektové praxi, bakalářské práci nebo s prací pro firmu, ale musí se týkat zpracování signálů.

Hodnocení a nejlepší projekt

bude ...

Půlsemestrální zkouška 2023/24

bude doplněna TIMING A ZÁKLADNÍ INFO

Z ČEHO ?

Bude zkoušena látka od začástku semestru do konce spektrální analýzy, tedy z přednášek 01_matika do 03_spectral_analysis_2, a z numerických cvičení 1. a 2.

Instrukce a pomůcky Příprava na půlsemestrální zkoušku

Zadání, řešení a výsledky budou

Zkouška 2023/24

Timing

instrukce a pomůcky

Příprava na zkoušku

Zadání a referenční řešení 2023/24

budou

FIT Demíčka

Dema ve FLEXu vytvořená v akademickém roce 2008/09 jako bakalářská práce Tomáše Kaňoka: a krásné demo lineární filtrace vytvořené v ak. roce 2011/12 jako bakalářská práce Ondry Novotného:

Zajímavé materiály a linky

Soubory na hraní a funkce


Na této stránce se NIKDY NEPRACUJE. Udělala se sama. // This page is NEVER UNDER CONSTRUCTION. It has made itself.

Domuuuuuuuuuu/Home