Detail oboru

Informační technologie

Zkratka: BIT

Délka studia: 3 roky

Počet kreditů: 180

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil

Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.

Klíčové výsledku učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie má základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
 • Je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
 • V praxi se může uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář počítačových systémů a číslicových zařízení, jako technik pro instalace číslicových systémů a počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů a správce počítačových sítí nebo středoškolský učitel informačních technologií a jako kvalifikovaný podnikatel v oboru výpočetní techniky.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě o zadaných tématických okruzích vycházejících z povinných předmětů bakalářského studijního programu.

Příklady témat závěrečných prací
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze
 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů
 • Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic

Bakalářské práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam bakalářských prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/

Výběr akademického roku a studijního plánu

Tento studijní plán je určen pro studenty, kteří zahájili studium v ak. r. 2015/16 a později. Oproti původní podobě studijního plánu jsou pro studenty důležité následující změny:

 • Od ak. r. 2019/20 nebude otevírán předmět IDA - Diskrétní matematika, který bude nahrazen předměty IDM - Diskrétní matematikaILG - Lineární algebra. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný IDA, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IDM i ILG. Studenti, kteří mají absolvovaný IDA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
 • Od ak. r. 2019/20 nebude otevírán předmět IMA - Matematická analýza, který bude nahrazen předměty IMA1 - Matematická analýza 1 (od ak r. 2019/2020) a IMA2 - Matematická analýza 2, který bude otevřen od ak. r. 2020/2021. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný IMA, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IMA1 i IMA2. Studenti, kteří mají absolvovaný IMA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
 • Od ak. r. 2020/21 nebude otevírán předmět INM - Numerická matematika a pravděpodobnost, který bude nahrazen předmětem IPT - Pravděpodobnost a statistika. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný INM, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat nahrazující předmět IPT. Studenti, kteří mají absolvovaný INM, si nahrazující předmět nemohou zapsat.
 • U všech 3 výše uvedených změn platí, že neabsolvování původního povinného předmětu se nepočítá do možnosti opakovat nahrazující povinné předměty.

Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné a povinně volitelné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Od akademického roku 2018/2019 si mohou studenti 3. ročníku požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDADiskrétní matematika *)7PZkFEKT
IDMDiskrétní matematika5PZaZkFEKT
IELElektronika pro informační technologie6PZaZkFIT
ILGLineární algebra5PZaZkFEKT
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZkFIT
IZPZáklady programování7PZaZkFIT
FITDějiny a filozofie techniky3VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IACHArchitektura 20. století3VZkFAVU
IAPZAutorská práva - zimní *)3VZaFAVU
IATDAktuální témata grafického designu2VZaFAVU
ICUZČeské umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní3VZkFAVU
IDDZDějiny designu 1 - zimní *)3VZkFAVU
IDF1Dějiny a kontexty fotografie 1 - zimní3VZkFAVU
IDH1Vizuální styly digitálních her 12VZaFAVU
IDSYDaňový systém ČR2VKlzFEKT
ID2ZDějiny designu 2 - zimní3VZkFAVU
IELSElektrotechnický seminář2VZaFEKT
IFAIFyzika 1 - fyzika pro audio inženýrství6VZaZkFEKT
IFEaFyzika v elektrotechnice (v angličtině)5VZaZkFEKT
IFSFyzikální seminář2VZaFEKT
IHSHerní studia3VZkFAVU
IKPOKurz pornostudií3VZkFAVU
IODI3D optická digitalizace - zimní2VZaFAVU
IRO1Digitální sochařství - 3D robotické obrábění 1 *)2VZaFAVU
ISCPočítačový seminář2VZaFIT
ISMMatematický seminář2VZaFEKT
IVGInformační výchova a gramotnost1VZaFIT
I3T1Digitální sochařství - 3D tisk 12VZaFAVU
PRMPrávní minimum3VZaICV
RETRétorika3VZaICV

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZkFIT
IMAMatematická analýza *)6PZkFEKT
IMA1Matematická analýza 14PZaZkFEKT
INCNávrh číslicových systémů5PZaZkFIT
IOSOperační systémy5PZaZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFEKT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
FIKFilozofie a kultura3VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IAHSAplikovaná herní studia - výzkum a design3VZkFAVU
IAPLAutorská práva - letní *)1VZaFAVU
ICULČeské umění 2. poloviny 20. století v souvislostech - letní3VZkFAVU
IDDLDějiny designu 1 - letní *)3VZkFAVU
IDF2Dějiny a kontexty fotografie 2 - letní3VZkFAVU
IDH2Vizuální styly digitálních her 22VZaFAVU
ID2LDějiny designu 2 - letní3VZkFAVU
IMKMechanika a akustika6VKlzFEKT
IJCJazyk C5VZkFIT
IKAHKritická analýza digitálních her3VZkFAVU
IMSOMatematický software3VZaFSI
IMVMatematické výpočty pomocí MAPLE2VZaFSI
IPF1Počítačová fyzika I3VKlzFSI
IPLPodnikatelská laboratoř4VKlzFP
IRO2Digitální sochařství - 3D robotické obrábění 2 *)2VZaFAVU
ISJSkriptovací jazyky5VZkFIT
ITWTvorba webových stránek5VKlzFIT
ITYTypografie a publikování4VKlzFIT
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlzFIT
I3T2Digitální sochařství - 3D tisk 22VZaFAVU
PRMPrávní minimum3VZaICV
RETRétorika3VZaICV

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IALAlgoritmy5PZaZkFIT
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZkFIT
IMA2Matematická analýza 24PZaZkFEKT
INMNumerická matematika a pravděpodobnost *)5PZaZkFEKT
INPNávrh počítačových systémů6PZaZkFIT
IPTPravděpodobnost a statistika5PZaZkFEKT
ISSSignály a systémy6PZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFEKT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFEKT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZkFEKT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFEKT
IANAAnalogová technika6VZaZkFEKT
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlzFIT
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZaFIT
FIKFilozofie a kultura *)3VZaICV
IFIMFinanční management pro informatiky3VKlzFP
IAE1Analogová elektronika 17VZaZkFEKT
IDPODrobné podnikání *)4VKlzFP
IECaElektronický obchod (v angličtině)6VKlzFP
IELAElektroakustika 16VZaZkFEKT
IFTEFinanční trhy pro ekonomické informatiky3VZaZkFP
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlzFIT
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlzFEKT
IMMaDigitální marketing a sociální média (v angličtině)5VKlzFP
ININávrh a implementace IT služeb4VKlzFIT
INRPNávrh a realizace elektronických přístrojů6VZaZkFEKT
IPDSProjektování datových sítí5VZaZkFEKT
IPF2Počítačová fyzika II3VKlzFSI
IPMAManagement5VZaZkFEKT
IPSProgramovací seminář2VZaFIT
IPZPeriferní zařízení *)3VZkFIT
IP1Projektová praxe 15VKlzFIT
IRBMRobotika a manipulátory4VZaZkFEKT
IVP1Vybrané partie z matematiky I.5VZkFEKT
IZSYZabezpečovací systémy5VZaZkFEKT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZaFEKT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
IMAEMakroekonomie6VZaZkFP
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IW5Programování v .NET a C#5VKlzFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
IPSOPedagogická psychologie5VZkFEKT
IUMIÚvod do medicínské informatiky *)5VZaZkFEKT
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDSDatabázové systémy5PZaZkFIT
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZkFIT
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZkFIT
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZkFIT
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZkFIT
ICPSeminář C++4PVTZaFIT
ICSSeminář C#4PVTKlzFIT
IJASeminář Java4PVTZaFIT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFEKT
IDASDaňová soustava *)5VZaZkFSI
IFANFinanční analýza5VZaZkFP
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace *)3VZaFIT
FITDějiny a filozofie techniky *)3VZaICV
IAE2Analogová elektronika 26VZaZkFEKT
IAMPokročilá matematika5VKlzFIT
IANAnalýza binárního kódu4VKlzFIT
IAUDAudio elektronika5VZaZkFEKT
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZkFIT
IIOTKomunikační systémy pro IoT5VZaZkFEKT
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlzFIT
IMRMobilní roboty5VZaFSI
IPRIPrávo informačních systémů5VZkFP
IPSMPlošné spoje a povrchová montáž5VZaZkFEKT
IP2Projektová praxe 25VKlzFIT
ITPTechnika personálních počítačů4VZkFIT
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZkFIT
IVP2Vybrané partie z matematiky II.5VZkFEKT
IZAProgramování zařízení Apple5VZkFIT
IZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZkFEKT
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlzFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23VZaZkFEKT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
IMIEMikroekonomie6VZaZkFP
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IPAPokročilé asemblery5VZkFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
IPPKPočítačová podpora konstruování6VKlzFEKT
IUCEÚčetnictví6VZaZkFP
IPSOPedagogická psychologie5VZkFEKT
IZFIZáklady financování4VZaZkFP
IZMAZáklady marketingu5VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IISInformační systémy4PZaZkFIT
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZkFIT
IMSModelování a simulace5PZaZkFIT
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZkFIT
ITTSemestrální projekt5PZaFIT
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlzFIT
IP3Projektová praxe 35VKlzFIT
IZVZpracování a vizualizace dat v prostředí Python4VKlzFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IBTBakalářská práce13PZaFIT
IMUMultimédia v počítačových sítích4VKlzFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4VAIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru