Detail oboru

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: DVI4

Délka studia: 4 roky

Program: Výpočetní technika a informatika

Jazyk výuky: česky,anglicky

Forma studia: prezenční,kombinovaná

Akreditace od: 2007 Akreditace do: 2024

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informatiky, vypočetní techniky a informačních technologií. Toto vzdělání zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce v oblasti informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií. Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu v oblasti moderních informačních technologií.
 • Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Rozsah státní závěrečné zkoušky je vymezen individuálním studijním plánem studenta a tématem jeho disertační práce. V průběhu zkoušky i v pojednání k tématu disertační práce prokazuje student znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání a to na úrovni převyšující úroveň znalostí v odpovídajícím magisterském studiu. Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.

Příklady témat závěrečných prací
 • Definice a řízení procesů v objektově orientovaných informačních systémech
 • Dynamicky rekonfigurovatelné výpočetní architektury
 • Architektura technického a programového vybavení multiprocesorových systémů
 • Uplatnění formálních postupů při verifikaci testovatelnosti číslicového obvodu
 • Extrémně rychlé a přesné řešení rozsáhlých soustav diferenciálních rovnic
 • Paralelní kompilátory: modely, techniky a implementace
 • Prostředí pro modelování heterogenních systémů
 • Formální specifikace a verifikace komunikačních protokolů
 • Biometrické bezpečnostní systémy
 • Metody získávání znalostí z WWW
 • Automatické zpracování řeči pro bezpečnostní aplikace
 • Akcelerace rozpoznávání rastrového obrazu

Výběr akademického roku a studijního plánu

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevPovZakFa
JADZkouška z jazyka anglického pro Ph.D.PZkFEKT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevPovZakFa
JADZkouška z jazyka anglického pro Ph.D.PZkFEKT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevPovZakFa
APDVybraná témata z analýzy a překladu jazykůVZkFIT
ASDZpracování řeči a audia člověkem a počítačemVZkFIT
C9530Strukturní biochemie *)VZkPřF MUNI
DMA1Statistika, stochastické procesy, operační výzkumVZkFEKT
DPC-TK1Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhyVZkFEKT
FADFormální analýza programůVZkFIT
IV108BioinformatikaVZkFI MUNI
JA6DAngličtina pro doktorandyVZkFEKT
MIDModerní matematické metody v informaticeVZkFSI
MMDModerní metody zobrazování 3D scényVZkFIT
MSDModelování a simulaceVZkFIT
MZDModerní metody zpracování řečiVZkFIT
OPDOptikaVZkFEKT
ORIDOptimální řízení a identifikaceVZkFIT
PBDPokročilé biometrické systémyVZkFIT
PDDAplikace paralelních počítačůVZkFIT
PGDPočítačová grafikaVZkFIT
PNDPokročilé techniky návrhu číslicových systémůVZkFIT
PTDPrincipy syntézy testovatelných obvodůVZkFIT
RGDRegulované gramatiky a automatyVZkFIT
TIDModerní teoretická informatikaVZkFIT
TJDTeorie programovacích jazykůVZkFIT
ZPDZpracování přirozeného jazykaVZkFIT
ZZDVybrané problémy získávání znalostí z databázíVZkFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevPovZakFa
BIDBezpečnost informačních systémů a kryptografieVZkFIT
EUDEvoluční a neurální hardwareVZkFIT
EVDEvoluční výpočetní technikyVZkFIT
ISDInteligentní systémyVZkFIT
JA6DAngličtina pro doktorandy *)VZkFEKT
KRDKlasifikace a rozpoznáváníVZkFIT
MLDMatematická logikaVZkFSI
PFTDTeorie finančních trhůVZkFP
QB4Neuronové sítě, adaptivní a optimální filtraceVZkFEKT
SIDVybrané problémy softwarového inženýrství a databázových systémůVZkFIT
SODSystémy odolné proti poruchámVZkFIT
TADTeorie a aplikace Petriho sítíVZkFIT
TKDTeorie kategorií v informaticeVZkFSI
VKDVybrané kapitoly z algoritmůVZkFIT
VNDVysoce náročné výpočtyVZkFIT
VPDVybrané problémy informačních systémůVZkFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný
Nahoru