Detail oboru

Management a informační technologie

Zkratka: MMI

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2008 Akreditace do: 2020 Ukončení přijímání: 2017

Profil

Výchova odborníka a řídicího pracovníka se znalostmi informačních technologií, programování, počítačové grafiky, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.

Klíčové výsledku učení

Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií a jejich ekonomických aspektů a dále v oblasti managementu, marketingu, ekonomie a projektového řízení.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Studium oboru Management a Informační Technologie a je zaměřeno na přípravu vedoucích a řídících pracovníků v oblasti informačních technologií.
 • Studenti získají kromě širokého základu znalostí z oboru informačních technologií i potřebné znalosti z oblasti marketingu, managementu, projektového řízení, ekonomie a dalších dovedností, souvisejících s podnikatelskou a řídicí činností.
 • Tyto znalosti mohou absolventi uplatnit zejména ve vedoucích a řídicích činnostech a funkcích technických pracovníků ve vývoji a výzkumu, v projektovém řízení, v řízení výroby prostřednictvím IT, dále ve funkcích podnikových manažerů, v plánování a programování informačních systémů, v technických službách vnitřního a zahraničního obchodu, ve všech oblastech státního a soukromého podnikání nejen IT charakteru. Výuka v tomto oboru navazuje na korespondující teoretické základy s rozsáhlým využitím počítačové podpory.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Management a Informační Technologie", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MMI, kterými jsou (Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Management projektů, Zpracování obrazu, Ekonomie informačních produktů, Strategické řízení informačních systémů, Marketing, Strategický management a Manažerská ekonomika).

Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací

Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:

 • Ekonomická efektivnost informačního systému.
 • Návrh strategie uvedení nového softwarového produktu na trh.
 • Optimalizace nákladů vybraného podnikatelského subjektu.
 • Hodnocení finančního zdraví firmy, návrhy na zlepšení.
 • Návrh firemní strategie rozvoje.
 • Inovace marketingové kampaně stávajícího produktu.
 • Predikce hospodářského vývoje použitím pokročilých statistických metod.
 • Využití fuzzy logiky pro vývoj kapitálových trhů.
 • Založení podnikatelského subjektu, zpracování podnikatelského záměru.
 • Sofistikované metody projektového řízení.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 58 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Vizualizace rizik v managementu projektů
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint
 • Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí
 • Zásuvný modul systému JIRA pro automatické přiřazování tiketů
 • Podpora auditu systému managementu kvality projektů
 • Zpracování obchodních dat finančního trhu
 • Systém pro podporu komunikace agilního řízení projektů.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Výběr akademického roku a studijního plánu

Studijní plán oboru Management a IT pro studenty, kteří zahájí studium v ak. roce 2015/2016 a později. Od ak.r. 2018/2019 není obor otevírán pro nové uchazeče o studium.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
MATMatematické struktury v informatice *)5PZkFSI
TINTeoretická informatika7PZaZkFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FLPFunkcionální a logické programování5PZaZkFIT
MARMarketing *)5PZaZkFSI
MPRManagement projektů5PZaZkFIT
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZkFIT
ZPOZpracování obrazu5PZkFIT
PP1Projektová praxe 15VZaFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
EIPEkonomie informačních produktů *)5PZkFIT
SEPSemestrální projekt5PKlzFIT
SRIStrategické řízení informačních systémů5PZkFIT
PP2Projektová praxe 25VKlzFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPDiplomová práce13PZaFIT
MEKManažerská ekonomika *)5PZaZkFP
STMStrategický management *)5PZaZkFP

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZkFEKT
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZaFIT
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZaFIT
PRMPrávní minimum3PVHZaICV
RETRétorika3PVHZaICV
AISAnalýza a návrh informačních systémů5PVMZaZkFIT
IFIMFinanční management pro informatiky3PVNKlzFP
PDBPokročilé databázové systémy5PVOZaZkFIT
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5PVOZkFIT
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZkFIT
BIOBiometrické systémy5VZaZkFIT
BISBezpečnost informačních systémů5VZaZkFIT
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZaZkFIT
SAVStatická analýza a verifikace5VZaZkFIT
GALGrafové algoritmy5VZkFIT
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZkFIT
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZkFIT
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZkFIT
PGRPočítačová grafika5VZkFIT
ROBaRobotika (v angličtině)5VZkFIT
SFCSoft Computing5VZaZkFIT
SINInteligentní systémy5VZkFIT
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlzFIT
THETeorie her5VZaZkFIT
VINVýtvarná informatika5VKlzFIT
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
ZZNZískávání znalostí z databází5VZaZkFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZkFEKT
FIKFilozofie a kultura3PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZaFIT
PRMPrávní minimum3PVHZaICV
RETRétorika3PVHZaICV
KRYKryptografie5PVMZaZkFIT
SNTSimulační nástroje a techniky5PVMZaZkFIT
POSPokročilé operační systémy5PVOZkFIT
WAPInternetové aplikace5PVOZaZkFIT
BZABezpečná zařízení5VZkFIT
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlzFIT
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) *)5VKlzFIT
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT) *)5VKlzFIT
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZkFIT
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZkFIT
FVSFunkční verifikace číslicových systémů5VZkFIT
GISGeografické informační systémy *)5VZaZkFIT
KKOKódování a komprese dat5VZaZkFIT
LOGLogika5VZaZkFSI
MMATMaticový a tenzorový počet5VZaZkFEKT
MULMultimédia5VZkFIT
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZkFIT
OPMOptimalizace4VZaZkFSI
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5VZkFIT
PISPokročilé informační systémy5VZaZkFIT
PMAProjektový manažer5VKlzFIT
POLPodniková logistika *)5VZaZkFP
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZkFIT
SSPStochastické procesy *)4VZaZkFSI
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlzFIT
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlzFIT
VNVVysoce náročné výpočty5VZkFIT
VYFVýpočetní fotografie5VKlzFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, PRM, RETHumanitní předmět
M190VAIS, KRY, SNTModelování a bezpečnost
N190VIFIMManagement (od 2015/16)
O190VPDB, POS, RTSa, WAPOperační a databázové systémy
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru