Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Management a informační technologie

Zkratka: MMI

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2008 Akreditace do: 2020 Ukončení přijímání: 2017

Profil
Výchova odborníka a řídicího pracovníka se znalostmi informačních technologií, programování, počítačové grafiky, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.
Klíčové výsledku učení
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií a jejich ekonomických aspektů a dále v oblasti managementu, marketingu, ekonomie a projektového řízení.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Studium oboru Management a Informační Technologie a je zaměřeno na přípravu vedoucích a řídících pracovníků v oblasti informačních technologií.
 • Studenti získají kromě širokého základu znalostí z oboru informačních technologií i potřebné znalosti z oblasti marketingu, managementu, projektového řízení, ekonomie a dalších dovedností, souvisejících s podnikatelskou a řídicí činností.
 • Tyto znalosti mohou absolventi uplatnit zejména ve vedoucích a řídicích činnostech a funkcích technických pracovníků ve vývoji a výzkumu, v projektovém řízení, v řízení výroby prostřednictvím IT, dále ve funkcích podnikových manažerů, v plánování a programování informačních systémů, v technických službách vnitřního a zahraničního obchodu, ve všech oblastech státního a soukromého podnikání nejen IT charakteru. Výuka v tomto oboru navazuje na korespondující teoretické základy s rozsáhlým využitím počítačové podpory.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Management a Informační Technologie", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MMI, kterými jsou (Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Management projektů, Zpracování obrazu, Ekonomie informačních produktů, Strategické řízení informačních systémů, Marketing, Strategický management a Manažerská ekonomika).

Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Ekonomická efektivnost informačního systému.
 • Návrh strategie uvedení nového softwarového produktu na trh.
 • Optimalizace nákladů vybraného podnikatelského subjektu.
 • Hodnocení finančního zdraví firmy, návrhy na zlepšení.
 • Návrh firemní strategie rozvoje.
 • Inovace marketingové kampaně stávajícího produktu.
 • Predikce hospodářského vývoje použitím pokročilých statistických metod.
 • Využití fuzzy logiky pro vývoj kapitálových trhů.
 • Založení podnikatelského subjektu, zpracování podnikatelského záměru.
 • Sofistikované metody projektového řízení.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 58 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Vizualizace rizik v managementu projektů
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint
 • Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí
 • Zásuvný modul systému JIRA pro automatické přiřazování tiketů
 • Podpora auditu systému managementu kvality projektů
 • Zpracování obchodních dat finančního trhu
 • Systém pro podporu komunikace agilního řízení projektů.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Výběr akademického roku a studijního plánu

Studijní plán oboru Management a IT pro studenty, kteří zahájí studium v ak. roce 2015/2016 a později. Od ak.r. 2018/2019 není obor otevírán pro nové uchazeče o studium.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
MATMatematické struktury v informatice5PZk
TINTeoretická informatika7PZaZk

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
FLPFunkcionální a logické programování5PZaZk
MARMarketing *)5PZaZk
MPRManagement projektů5PZaZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZk
ZPOZpracování obrazu5PZk
PP1Projektová praxe 15VZa

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
EIPEkonomie informačních produktů5PZk
SEPSemestrální projekt5PKlz
SRIStrategické řízení informačních systémů5PZk
PP2Projektová praxe 25VKlz

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomová práce13PZa
MEKManažerská ekonomika *)5PZaZk
STMStrategický management *)5PZaZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
RVPRozbor výkonnosti podniku *)4PVEZaZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
AISAnalýza a návrh informačních systémů5PVMZaZk
FIMFinanční management pro informatiky *)3PVNKlz
POMPodnikový management *)5PVNZaZk
PDBPokročilé databázové systémy5PVOZaZk
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5PVOZk
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZk
BIOBiometrické systémy5VZaZk
BISBezpečnost informačních systémů5VZaZk
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZaZk
SAVStatická analýza a verifikace5VZaZk
GALGrafové algoritmy5VZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
MA2Makroekonomie 2 *)6VZaZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZk
PGRPočítačová grafika5VZk
RMARisk management *)5VZaZk
ROBaRobotika (v angličtině)5VZk
SFCSoft Computing5VZaZk
SINInteligentní systémy5VZk
SMTSeminář matematických struktur2VZa
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlz
THETeorie her5VZaZk
VINVýtvarná informatika5VKlz
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
ZZNZískávání znalostí z databází5VZaZk

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
CONControlling *)4PVEZaZk
MFIMezinárodní finance *)4PVEZaZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FIKFilozofie a kultura3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
KRYKryptografie5PVMZaZk
SNTSimulační nástroje a techniky5PVMZaZk
NMANákladový management *)4PVNZaZk
PMMPokročilé metody analýz a modelování *)4PVNZaZk
POSPokročilé operační systémy5PVOZk
WAPInternetové aplikace5PVOZaZk
BZABezpečná zařízení5VZk
CPBObchodování cenných papírů a komodit *)4VKlz
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlz
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) *)5VKlz
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT)5VKlz
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
FVSFunkční verifikace číslicových systémů5VZk
GISGeografické informační systémy *)5VZaZk
KKOKódování a komprese dat5VZaZk
LOGLogika5VZaZk
MI2Mikroekonomie 2 *)6VZaZk
MMATMaticový a tenzorový počet5VZaZk
MULMultimédia5VZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZk
OPMOptimalizace4VZaZk
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5VZk
PEMPersonální management *)4VKlz
PISPokročilé informační systémy5VZaZk
PMAProjektový manažer5VKlz
POLPodniková logistika *)5VZaZk
SMAStrategický marketing *)4VZaZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZk
SSPStochastické procesy4VZaZk
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlz
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlz
VNVVysoce náročné výpočty5VZk
VYFVýpočetní fotografie5VKlz
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
E190VCON, MFI, RVPEkonomika (od 2015/16)
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, PRM, RETHumanitní předmět
M190VAIS, KRY, SNTModelování a bezpečnost
N190VFIM, NMA, PMM, POMManagement (od 2015/16)
O190VPDB, POS, RTSa, WAPOperační a databázové systémy
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru