Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Počítačové sítě a komunikace

Zkratka: MSK

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2008 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil
Obor Počítačové sítě a komunikace se zabývá různými způsoby datového přenosu (např. kabelové, bezdrátové, mobilní), výstavbou počítačových sítí pro datové, hlasové i multimediální přenosy, včetně senzorových přenosů a přenosů v reálném čase. Studenti porozumí základním koncepcím a principům počítačové komunikace , architektuře počítačových sítí, správě a tvorbě aplikací. Naučí se navrhovat různé typy komunikačních systémů, modelovat jejich chování, simulovat a testovat je. Získají znalosti týkající se hardwarového návrhu síťových prvků a zpracování signálů.  Naučí se vytvářet distribuované aplikace s podporou informačních a databázových systémů. Seznámí se se způsoby analýzy a návrhu bezpečnosti komunikace. Budou připraveni na správu síťových aplikací a sítí.
Klíčové výsledku učení
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oblasti datového přenosu (např. kabelový, bezdrátový, mobilní), výstavby počítačových sítí pro datové, hlasové i multimediální přenosy, včetně senzorových přenosů a přenosů v reálném čase. Student porozumí základním koncepcím a principům počítačové komunikace, architektuře počítačových sítí, správě a tvorbě aplikací. Naučí se navrhovat různé typy komunikačních systémů, modelovat jejich chování, simulovat a testovat je. Získá znalosti týkající se hardwarového návrhu síťových prvků a zpracování signálů. Naučí se vytvářet distribuované aplikace s podporou informačních a databázových systémů. Seznámí se se způsoby analýzy a návrhu bezpečnosti komunikace.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolventi oboru se orientují v prostředí komunikačních a datových služeb.  Znají a jsou schopni použít prostředky pro návrh, analýzu a modelování komunikace. Umí vytvářet datové cesty (drátové, bezdrátové, mobilní), navrhovat a implementovat distribuované aplikace. Jsou schopni navrhovat a vytvářet komunikační rozhraní jak pro specializovaná zařízení, tak i pro obecné prvky komunikující na Internetu. Dokáží propojit komunikační technologie s potřebnými aplikacemi, např. databázovými a informačními  systémy, vytvářet specializované senzorové systémy apod.
 • Absolventi oboru získají všeobecný základ týkající se vytváření konvergetních sítí, které zahrnují jak počítačové sítě, tak mobilní, bezdrátové, senzorové či hlasové přenosy. Rozumí principům těchto technologií i způsobu jejich implementace. Mohou pracovat v jakémkoliv odvětví, kde se  využívá komunikace, ať už je to datová komunikace, IP telefonie, databázové a informační systémy, bezdrátové a mobilní služby či komunikace průmyslových zařízení.
 • Absolventi mohou najít uplatnění jako technici, projektanti  či administrátoři rozsáhlých i specializovaných počítačových sítí, systémový integrátoři či návrháři distribuovaných aplikací. Mohou pracovat u provozovatelů sítí, ve státních i soukromých institucích jako síťoví  administrátoři, v datových centrech, ve školství, zdravotnictví i průmyslu.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačové sítě a komunikace", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MSK, kterými jsou Inteligentní systémy, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Architektura a programování paralelních systémů, Paralelní a distribuované algoritmy, Bezpečnost informačních systémů, Bezdrátové a mobilní sítě, Prostředí distribuovaných aplikací, Pokročilé komunikační systémy, Matematické struktury v informatice, Teoretická informatika a Hardware/Software codesign. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů. Studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Statická analýza konfigurací aktivních síťových prvků
 • Využití SIP serveru na FIT pro IP telefonii
 • Simulace chování sítě na základě analýzy konfiguračních souborů aktivních prvků
 • Autentizace a autorizace uživatele v počítačových sítích nové generace
 • Grafický nástroj pro generování síťového provozu
 • Modelování směrovacích protokolů typu Link State
 • Možnosti nasazení IPv6 ve firemní LAN síti
 • Implementace OpenVPN na platformě Windows CE
 • Virtuální prostředí přístupu k uzlům v PlanetLab.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 84 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Server pro automatickou konfiguraci IPv6 tunelu
 • Modelování IPv6 v prostředí OMNeT++
 • Network Traffic Simulation and Generation
 • IPv6 geolokace a vizualizace
 • Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost
 • Rozpoznání užitečných dat pro zákonné odposlechy
 • Akcelerace šifrování přenosu síťových dat
 • Vyhledávání nejdelšího shodného prefixu ve vysokorychlostních sítích.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Výběr akademického roku a studijního plánu

Studijní plán oboru Počítačové sítě a komunikace pro studenty, kteří zahájí studium v ak. roce 2014/2015 a později.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
GALGrafové algoritmy5PZk
HSCHardware/Software Codesign5PZaZk
MATMatematické struktury v informatice5PZk
PKSPokročilé komunikační systémy5PZaZk
TINTeoretická informatika7PZaZk
THETeorie her5PVMZaZk
PDBPokročilé databázové systémy5PVNZaZk
SEMSenzory a měření5PVNZaZk
SMTSeminář matematických struktur2VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
PPPPraktické paralelní programování5PZaZk
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZk
KRYKryptografie5PVBZaZk
POSPokročilé operační systémy5PVBZk
KKOKódování a komprese dat5PVCZaZk
LOGLogika5PVMZaZk
PP1Projektová praxe 15VZa

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BISBezpečnost informačních systémů5PZaZk
BMSBezdrátové a mobilní sítě5PZaZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5PZk
SEPSemestrální projekt5PKlz
AVSArchitektury výpočetních systémů5PVCZaZk
AISAnalýza a návrh informačních systémů5PVMZaZk
SAVStatická analýza a verifikace5PVMZaZk
SINInteligentní systémy5PVMZk
ZZNZískávání znalostí z databází5PVMZaZk
PP2Projektová praxe 25VKlz

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomová práce13PZa
PISPokročilé informační systémy5PVBZaZk
ZREZpracování řečových signálů5PVBZk
NAVNávrh vestavěných systémů5PVCZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5PVNZaZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
CCSPokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí5PVBKlz
C2PSítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)5PVCKlz
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5PVNZk
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZk
BIOBiometrické systémy5VZaZk
EIPEkonomie informačních produktů5VZk
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZaZk
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
PCSPokročilé číslicové systémy5VZk
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZk
PGRPočítačová grafika5VZk
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5VZk
ROBaRobotika (v angličtině)5VZk
SFCSoft Computing5VZaZk
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZk
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlz
VINVýtvarná informatika5VKlz
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FIKFilozofie a kultura3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT)5PVMKlz
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) *)5PVNKlz
BIFBioinformatika5VZk
BINBiologií inspirované počítače5VZk
BZABezpečná zařízení5VZk
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlz
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZk
DJADynamické jazyky5VZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZk
FVSFunkční verifikace číslicových systémů5VZk
FYOFyzikální optika5VZk
GISGeografické informační systémy *)5VZaZk
MARMarketing *)5VZaZk
MEKManažerská ekonomika *)5VZaZk
MMATMaticový a tenzorový počet5VZaZk
MPRManagement projektů5VZaZk
MULMultimédia5VZk
OPMOptimalizace4VZaZk
MBAAnalýza systémů založená na modelech5VZk
PMAProjektový manažer5VKlz
SLOaSložitost (v angličtině)5VZk
SNTSimulační nástroje a techniky5VZaZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZk
SSPStochastické procesy4VZaZk
STMStrategický management *)5VZaZk
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlz
VGEVýpočetní geometrie5VZk
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlz
VNVVysoce náročné výpočty5VZk
VYFVýpočetní fotografie5VKlz
WAPInternetové aplikace5VZaZk
ZPOZpracování obrazu5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
B190VCCS, KRY, PIS, POS, ZREPokročilé systémy a bezpečnost
C190VAVS, C2P, KKO, NAVHardware a komunikace
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, JA3, PRM, RETHumanitní předmět
M190VAIS, C3P, LOG, SAV, SIN, THE, ZZNModelování a analýza
N190VC1P, NSB, PDB, RTSa, SEMPokročilé systémy a komunikace
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru