Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Bezpečnost informačních technologií

Zkratka: MBS

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2008 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil
Studijní obor je zaměřen na pochopení principů vzniku bezpečnostních rizik v informačních technologiích, jejich preventivní ošetření a řízení. Student se seznámí se základními principy bezpečnosti, pochopí  smysl bezpečnostních opatření v rozsáhlých informačních systémech. Student si osvojí principy řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních systémů.  V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti bezpečnosti informačních systémů, kryptografie, přenosu dat, kódování a biometrických systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací a verifikace  nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu vestavěných systémů a hardware, tvorby a správy software nebo počítačových sítí a komunikace.
Klíčové výsledku učení
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru bezpečnosti informačních systémů. Získá tak potřebné znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování problémů bezpečnostních rizik v informačních technologiích, jejich preventivní ošetření a řízení. Prohloubí si znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti bezpečnosti informačních systémů, kryptografie, přenosu dat, kódování a biometrických systémů.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách informačních technologií s důrazem na bezpečnostní komponenty a bezpečnostní funkce. Dovede integrovat technické a programové produkty při tvorbě bezpečných informačních systémů. Orientuje se v bezpečnostních technologiích a důležitých standardech používaných při tvorbě a provozu informačních systémů a umí je aplikovat.
 • Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů, u kterých je kladen důraz na jejich bezpečnost, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu bezpečnostních komponent programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Rozumí principům správy bezpečnosti a je schopen tyto aplikovat při vývoji počítačových systémů a sítí.
 • Možné uplatnění je v profesích jako projektant informačních nebo obecně programových systémů, programátor, bezpečnostní architekt, správce informačních systémů a bezpečnostní správce. Absolvent oboru uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem programových systémů s důrazem na bezpečnost a u firem, které informační systémy provozují, například v institucích státní a místní správy, v armádě, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Bezpečnost informačních systémů", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Bezpečnost systémů pro VoIP
 • Bezpečnostní analýza WiFi sítí
 • Šifrování telefonních hovorů
 • Efektivní implementace eliptických křivek
 • Odolnost AES proti časovací analýze
 • Konfigurovatelná proxy pro zabezpečení elektronické pošty
 • Analýza kryptografických knihoven na postranní kanály
 • Vytváření modelu analýzy rizik
 • Biometrické rozpoznávání 3D obličejů
 • Biometrické testování živosti - optické vlastnosti.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 32 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Metriky pro detekci útoků v síťovém provozu
 • Mikroskopická analýza bezpečnosti čipů
 • Techniky umělé inteligence pro detekci spamů
 • Užití techniky lámání hesel u komprimačních formátů RAR, ZIP a 7z a extrakce hesel z samorozbalovacích archivů
 • Analýza registrů Microsoft Windows.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

 

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
MATMatematické struktury v informatice5PZk
TINTeoretická informatika7PZaZk
HSCHardware/Software Codesign5PVCZaZk
SMTSeminář matematických struktur2VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
FLPFunkcionální a logické programování5PZaZk
KKOKódování a komprese dat5PZaZk
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZk
PP1Projektová praxe 15VZa

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BIOBiometrické systémy5PZaZk
SEPSemestrální projekt5PKlz
PP2Projektová praxe 25VKlz

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomová práce13PZa
KRYKryptografie5PZaZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5PZaZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BISBezpečnost informačních systémů5PZaZk
SAVStatická analýza a verifikace5PVBZaZk
SEMSenzory a měření5PVBZaZk
AVSArchitektury výpočetních systémů5PVCZaZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
BMSBezdrátové a mobilní sítě5PVNZaZk
PKSPokročilé komunikační systémy5PVNZaZk
AISAnalýza a návrh informačních systémů5PVSZaZk
ZZNZískávání znalostí z databází5PVSZaZk
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZk
C2PSítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)5VKlz
EIPEkonomie informačních produktů5VZk
GALGrafové algoritmy5VZk
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZaZk
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
PCSPokročilé číslicové systémy5VZk
PDBPokročilé databázové systémy5VZaZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZk
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZk
PGRPočítačová grafika5VZk
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5VZk
ROBaRobotika (v angličtině)5VZk
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5VZk
SFCSoft Computing5VZaZk
SINInteligentní systémy5VZk
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZk
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlz
THETeorie her5VZaZk
VINVýtvarná informatika5VKlz
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
PISPokročilé informační systémy5PZaZk
BZABezpečná zařízení5PVBZk
SNTSimulační nástroje a techniky5PVBZaZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5PVBZaZk
NAVNávrh vestavěných systémů5PVCZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FIKFilozofie a kultura3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
WAPInternetové aplikace5PVNZaZk
DJADynamické jazyky5PVSZk
POSPokročilé operační systémy5PVSZk
PPPPraktické paralelní programování5VZaZk
BIFBioinformatika5VZk
BINBiologií inspirované počítače5VZk
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlz
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) *)5VKlz
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT)5VKlz
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
FVSFunkční verifikace číslicových systémů5VZk
FYOFyzikální optika5VZk
GISGeografické informační systémy *)5VZaZk
LOGLogika5VZaZk
MARMarketing *)5VZaZk
MEKManažerská ekonomika *)5VZaZk
MMATMaticový a tenzorový počet5VZaZk
MPRManagement projektů5VZaZk
MULMultimédia5VZk
OPMOptimalizace4VZaZk
MBAAnalýza systémů založená na modelech5VZk
PMAProjektový manažer5VKlz
SLOaSložitost (v angličtině)5VZk
SSPStochastické procesy4VZaZk
STMStrategický management *)5VZaZk
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlz
VGEVýpočetní geometrie5VZk
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlz
VNVVysoce náročné výpočty5VZk
VYFVýpočetní fotografie5VKlz
ZPOZpracování obrazu5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
ZREZpracování řečových signálů5VZk
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
B290VBZA, SAV, SEM, SNT, SPPBezpečnost a verifikace
C190VAVS, HSC, NAVHardware
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, JA3, PRM, RETHumanitní předmět
N190VBMS, PKS, WAPPočítačové sítě a komunikace
S190VAIS, DJA, POS, ZZNSoftware
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru