Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Informační systémy

Zkratka: MIS

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil
Seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky. Pozornost je věnována také problematice bezpečnosti informačních systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací či kryptografie nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu internetových aplikací a aplikací v distribuovaném prostředí.
Klíčové výsledku učení
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru informačních systémů. Studenti poznají teorie, technologie a postupy používané při vývoji informačních systémů a naučí se takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. Prohloubí si znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách informačních systémů, dovede integrovat technické a programové produkty při vytváření informačních systémů. Orientuje se v technologiích a důležitých standardech používaných při projektování informačních systémů a umí je aplikovat.
 • Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Rozumí principům řízení projektu a je schopen tyto aplikovat při vývoji programových systémů pracujících v prostředí počítačových sítí. Je schopen pracovat jak samostatně tak v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat.
 • Možné uplatnění je v profesích jako projektant informačních nebo obecně programových systémů, systémový integrátor, programátor, správce databázových a informačních systémů, bezpečnostní správce. Absolvent oboru uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem programových systémů a u firem, které informační systémy provozují, například v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z oboru Informační systémy, jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MIS, kterými jsou Funkcionální a logické programování, Matematické struktury v informatice, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Teoretická informatika, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Pokročilé operační systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Analýza a návrh informačních systémů, Bezpečnost informačních systémů a Pokročilé informační systémy. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před státní zkouškou v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Integrace podnikových aplikací
 • Informační portál studentských organizací
 • Transakční server v prostředí .NET
 • Získávání asociačních pravidel z databází
 • Získávání znalostí z databází a jeho aplikace v texturní analýze
 • Částečně paralelní generování jazyků
 • Distribuovaný překlad
 • Bezpečný P2P komunikátor v prostředí Internetu s ochranou typu firewall
 • Programová podpora pro posuzování procesu vývoje softwaru.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 152 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Dolování z dat v prostředí informačního systému K2
 • Grafická nadstavba pro systém získávání znalostí
 • MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK
 • Multigramatiky a syntaktická analýza založená na nich
 • Generátor databázové vrstvy aplikací
 • Compiler of a Language with User-Defined Syntax for New Constructs
 • Methodology of Construction Compiler Front-End and Its Integration into the GNU Compiler Collection
 • Technologie pro perzistenci objektů v Javě.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

 

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
MATMatematické struktury v informatice5PZk
PDBPokročilé databázové systémy5PZaZk
TINTeoretická informatika7PZaZk
PGRPočítačová grafika5VZk
SMTSeminář matematických struktur2VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
FLPFunkcionální a logické programování5PZaZk
MPRManagement projektů5PZaZk
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZk
POSPokročilé operační systémy5PZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZk
PP1Projektová praxe 15VZa
SLOaSložitost (v angličtině)5VZk

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AISAnalýza a návrh informačních systémů5PZaZk
SEPSemestrální projekt5PKlz
PKSPokročilé komunikační systémy5PVCZaZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5PVNZk
SRIStrategické řízení informačních systémů5PVNZk
ZZNZískávání znalostí z databází5PVNZaZk
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5VZk
PP2Projektová praxe 25VKlz
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5VZk

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomová práce13PZa
PISPokročilé informační systémy5PZaZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5PVCZaZk
MBAAnalýza systémů založená na modelech5PVFZk
BZABezpečná zařízení5PVSZk
KRYKryptografie5PVSZaZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BISBezpečnost informačních systémů5PZaZk
AGSAgentní a multiagentní systémy5PVCZk
BMSBezdrátové a mobilní sítě5PVCZaZk
SAVStatická analýza a verifikace5PVFZaZk
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5PVFZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5PVNZaZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5PVSZk
SINInteligentní systémy5PVSZk
AVSArchitektury výpočetních systémů5VZaZk
BIOBiometrické systémy5VZaZk
C2PSítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)5VKlz
GALGrafové algoritmy5VZk
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
HSCHardware/Software Codesign5VZaZk
PCSPokročilé číslicové systémy5VZk
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZk
ROBaRobotika (v angličtině)5VZk
SEMSenzory a měření5VZaZk
SFCSoft Computing5VZaZk
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlz
THETeorie her5VZaZk
VINVýtvarná informatika5VKlz
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FIKFilozofie a kultura3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
GISGeografické informační systémy *)5PVNZaZk
WAPInternetové aplikace5PVNZaZk
DJADynamické jazyky5PVSZk
MULMultimédia5PVSZk
PPPPraktické paralelní programování5VZaZk
BIFBioinformatika5VZk
BINBiologií inspirované počítače5VZk
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlz
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) *)5VKlz
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT)5VKlz
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
FVSFunkční verifikace číslicových systémů5VZk
FYOFyzikální optika5VZk
KKOKódování a komprese dat5VZaZk
LOGLogika5VZaZk
MARMarketing *)5VZaZk
MMATMaticový a tenzorový počet5VZaZk
NAVNávrh vestavěných systémů5VZk
PMAProjektový manažer5VKlz
SNTSimulační nástroje a techniky5VZaZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZk
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlz
VGEVýpočetní geometrie5VZk
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlz
VNVVysoce náročné výpočty5VZk
VYFVýpočetní fotografie5VKlz
ZPOZpracování obrazu5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
ZREZpracování řečových signálů5VZk
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
C190VAGS, BMS, NSB, PKSKomunikující a distribuované systémy
F190VMBA, SAV, VYPaFormální jazyky, specifikace a verifikace
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, JA3, PRM, RETHumanitní předmět
N290VGIS, GJA, PDI, SRI, WAP, ZZNPokročilé prvky a technologie IS
S190VBZA, DJA, GUX, KRY, MUL, SINPodpůrné technologie IS
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru