Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Inteligentní systémy

Zkratka: MIN

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2019

Profil
Seznámit studenty s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti rozšíří znalosti získané v bakalářském studiu především o znalosti týkající se práce s nepřesnými a neúplnými informacemi. Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji a konstrukci nejrůznějších inteligentních systémů. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
Klíčové výsledku učení
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru inteligentních systémů. Studenti poznají teorie, technologie a postupy používané při vývoji inteligentních systémů a naučí se takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. Prohloubí si znalosti získané v bakalářském studiu především o znalosti týkající se práce s nepřesnými a neúplnými informacemi.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent má všeobecné znalosti teorie inteligentních systémů a dovednosti navrhování, konstruování a aplikačního využití těchto systémů se speciálním zaměřením na problematiku počítačového vidění, zpracování přirozeného jazyka, získávání znalostí z databází, inteligentních senzorových a řídicích systémů.
 • Absolvent je kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a konstrukce nejrůznějších inteligentních systémů, od jednoduchých vestavěných systémů v domácích spotřebičích po vysoce komplexní inteligentní systémy autonomních mobilních robotů.
 • Absolventi oboru najdou uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních a provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem systémů se zakomponovanými inteligentními podsystémy, a v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Inteligentní systémy a jejich modely", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MIN, kterými jsou Matematické struktury v informatice, Soft Computing, Teoretická informatika, Agentní a multiagentní systémy, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Simulační nástroje a techniky, Bezdrátové a mobilní sítě, Inteligentní systémy, Získávání znalostí z databází a Petriho sítě. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Expertní systém pro návrh osvětlení interiérů
 • Dolování znalostí z databáze záchranné služby
 • Řídicí systém inteligentní budovy
 • Komunikace v multiagentních systémech
 • Simulace sociálního chování agentů
 • Rozpoznávání prostředí laboratoře
 • Rozpoznávání řečových příkazů
 • Zabezpečení lokalizace polohy mobilních zařízení
 • Vytváření modelu okolního prostředí a navigace robota
 • Simulace pohybu robota.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 80 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • AdaBoost v počítačovém vidění 
 • Modernizace GIS systému GRASS
 • Experimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence)
 • Prefixové omezení řízených gramatických systémů
 • Zjednoznačňování slovních významů
 • Inteligentní bojové jednotky
 • Platforma pro mobilní agenty v bezdrátových senzorových sítích
 • Návrh a implementace modelů efektů v simulačním systému OneSAF Testbed Baseline.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

 

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AGSAgentní a multiagentní systémy5PZk
MATMatematické struktury v informatice5PZk
SFCSoft Computing5PZaZk
TINTeoretická informatika7PZaZk
SMTSeminář matematických struktur2VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
FLPFunkcionální a logické programování5PZaZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZk
SNTSimulační nástroje a techniky5PZaZk
PP1Projektová praxe 15VZa

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BMSBezdrátové a mobilní sítě5PZaZk
SEPSemestrální projekt5PKlz
SINInteligentní systémy5PZk
ZZNZískávání znalostí z databází5PZaZk
PP2Projektová praxe 25VKlz

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomová práce13PZa
MBAAnalýza systémů založená na modelech5PZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BISBezpečnost informačních systémů5PVBZaZk
SAVStatická analýza a verifikace5PVBZaZk
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)5PVCZk
SEMSenzory a měření5PVCZaZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
BIOBiometrické systémy5PVIZaZk
HSCHardware/Software Codesign5PVIZaZk
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5PVIZk
ROBaRobotika (v angličtině)5PVIZk
PDBPokročilé databázové systémy5PVSZaZk
THETeorie her5PVSZaZk
AVSArchitektury výpočetních systémů5VZaZk
AISAnalýza a návrh informačních systémů5VZaZk
C2PSítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)5VKlz
GALGrafové algoritmy5VZk
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZaZk
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
MOBModelování biologických systémů *)4VZaZk
PCSPokročilé číslicové systémy5VZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZk
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZk
PGRPočítačová grafika5VZk
PKSPokročilé komunikační systémy5VZaZk
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5VZk
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlz
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
BZABezpečná zařízení5PVBZk
SLOaSložitost (v angličtině)5PVBZk
VNVVysoce náročné výpočty5PVBZk
KRYKryptografie5PVCZaZk
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PVCZk
ZREZpracování řečových signálů5PVCZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
FIKFilozofie a kultura3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3PVHZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3PVHZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
BINBiologií inspirované počítače5PVIZk
GISGeografické informační systémy *)5PVSZaZk
WAPInternetové aplikace5PVSZaZk
PPPPraktické paralelní programování5VZaZk
BIFBioinformatika5VZk
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlz
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) *)5VKlz
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT)5VKlz
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZk
DJADynamické jazyky5VZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
FVSFunkční verifikace číslicových systémů5VZk
FYOFyzikální optika5VZk
KKOKódování a komprese dat5VZaZk
LOGLogika5VZaZk
MARMarketing *)5VZaZk
MMATMaticový a tenzorový počet5VZaZk
MPRManagement projektů5VZaZk
MULMultimédia5VZk
MZSVyšší metody zpracování signálů *)6VZaZk
NAVNávrh vestavěných systémů5VZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZk
PISPokročilé informační systémy5VZaZk
PMAProjektový manažer5VKlz
POSPokročilé operační systémy5VZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZk
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlz
VGEVýpočetní geometrie5VZk
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlz
VYFVýpočetní fotografie5VKlz
ZPOZpracování obrazu5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
B190VBIS, BZA, SAV, SLOa, VNVModelování a bezpečnost
C190VCZSa, KRY, PDS, SEM, ZREZpracování signálů a komunikace
H113VAEU, FCE, FIK, FIT, HKO, HVR, JA3, PRM, RETHumanitní předmět
I190VBIN, BIO, HSC, POVa, ROBaInteligentní systémy
S190VGIS, PDB, THE, WAPSoftware
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru