Detail oboru

Počítačová grafika a multimédia v angličtině

Zkratka: MGMe

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: anglicky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2020

Informace pro uchazeče o studium

Profil
Cílem studia oboru Počítačová grafika a multimédia je naučit studenty teorii, technologii, postupům a dovednostem v oblasti počítačové grafiky a multimédií. Povinné předměty jsou určeny ke zdokonalení základů a k prohloubení znalostí syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem. Smyslem volitelných předmětů oboru je umožnit studentům zaměřit se dle jejich vlastní volby na prohlubování znalostí teoretických základů a specializovat se například na počítačovou grafiku, zpracování zvuku a řeči či na zpracování obrazů nebo na multimédia. Předpokládá se uplatnění absolventů ve výzkumu a vývoji systémů, které jsou založeny na využití počítačového zpracování obrazu nebo zvuku.
Klíčové výsledku učení
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru počítačové grafiky a multimédií. Prohloubí si znalosti syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent má znalost teorie, technologie, postupů a dovedností v rozsahu umožňujícím výzkumnou a vývojovou činnost v oblastech počítačové grafiky a multimédií včetně projektů zabývajících se uživatelskými rozhraními, zpracováním obrazu nebo zpracování zvuku a řeči.
 • Absolvent se orientuje v široké oblasti počítačové grafiky a multimédií a v principech řízení projektů. Absolvent má schopnosti aplikace zásad vývoje, návrhu a aplikací ve všech oblastech nasazení výpočetní techniky. Má schopnost navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat výsledky, pracovat jak samostatně, tak v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat a adaptovat na nové požadavky praxe.
 • Absolvent má možnost uplatnění ve velkém spektru pracovních příležitostí, které vyžadují znalost informačních technologií, zpracování obrazových, video nebo zvukových dat, zejména v týmech vyvíjejících programové vybavení, dále v průmyslových aplikacích, reklamních agenturách, rozhlasových a televizních studiích, při vědeckotechnických simulacích, tvorbě počítačových her, a v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačová grafika a multimédia", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MGM, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Fyzikální optika, Multimédia, Počítačové vidění, Zpracování obrazu, Zpracování řečových signálů a Pokročilá počítačová grafika. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
Příklady témat diplomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Metodika tvorby uživatelských rozhraní ve 3D prostoru
 • Akcelerace zpracování obrazu pomocí signálových procesorů a programovatelných logických čipů
 • Hledání klíčových slov v řeči
 • Knihovna obrazových operací v reálném čase
 • Kódování řečových signálů na velmi nízkých bitových rychlostech
 • Komponenty pro práci s 3D modely
 • Rekonstrukce 3D scény z dvojic snímků
 • Knihovna pro práci s 3D rastrem
 • Robustní rozpoznávání fonémů
 • Tvorba počítačových her ve 3D prostředí
 • Zpracování textů v přirozeném jazyce.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 177 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • Interaktivní editor a prohlížeč animací
 • Vyhledávání v záznamech řeči
 • Automatický generátor komiksů
 • Vizualizace značených buněk modelového organismu
 • Automatické ukládání digitálního satelitního vysílání
 • Detekce elipsy v obraze
 • Intersession Variability Compensation in Language and Speaker Identification
 • Changing Object Appearance by Adding Fur.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
HSCeHardware/Software Codesign (v angličtině)5PZaZkFIT
MATeMatematické struktury v informatice (v angličtině)5PZkFSI
PDBePokročilé databázové systémy (v angličtině)5PZaZkFIT
PGRePočítačová grafika (v angličtině)5PZkFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FYOeFyzikální optika (v angličtině)5PZkFEKT
MULeMultimédia (v angličtině)5PZkFIT
PDSePřenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)5PZkFIT
TINeTeoretická informatika (v angličtině)5PZaZkFIT
ZPOeZpracování obrazu (v angličtině)5PZkFIT
ZREeZpracování řečových signálů (v angličtině)5PZkFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
SEPaSemestrální projekt (v angličtině)5PKlzFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPaDiplomová práce (v angličtině)13PZaFIT
VGEeVýpočetní geometrie (v angličtině)5PZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)5PVCZkFIT
ROBaRobotika (v angličtině)5PVCZkFIT
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5PVCZkFIT
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5PVGZkFIT
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5PVGZkFIT
PDIeProstředí distribuovaných aplikací (v angličtině) *)5PVIZkFIT
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5PVIZkFIT
BAYaBayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)5PVMZkFIT
GALeGrafové algoritmy (v angličtině)5VZkFIT
GJAeGrafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)5VZaZkFIT
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)5VZaFIT
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlzFIT
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZkFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5PVGKlzFIT
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5PVIZkFIT
SLOaSložitost (v angličtině)5PVMZkFIT
VNVeVysoce náročné výpočty (v angličtině)5PVMZkFIT
CPSaNávrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)5VZkFIT
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlzFIT
MTIaModerní trendy informatiky (v angličtině)4VKlzFIT
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)5VZaFIT
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlzFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
C190VCZSa, ROBa, RTSaHardware
G190VPGPa, POVa, VIZaGrafika
I190VDFAa, PDIe, VYPaInformační systémy
M190VBAYa, SLOa, VNVeModelování a umělá inteligence
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru