Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail specializace

Superpočítání

Zkratka: NHPC

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie a umělá inteligence

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2019 Akreditace do: 2029

Profil
Cílem specializace Superpočítání je teoretická a praktická příprava studentů k řešení složitých inženýrských problému z oblasti přírodních i společenských věd s využitím komplexních modelů vyžadující značné výpočetní prostředky. Studenti se seznámí s teoretickými aspekty návrhu komplexním modelů, numerickými metodami jejich řešení a fundamentálními omezeními výpočetních systémů. Seznámí se s architekturou distribuovaných superpočítačových systému a softwarovými prostředky pro modelování, implementaci, optimalizaci, testování a reálné nasazení vyvíjených modelů. Naučí se sestavovat vysoce výkonné systémy a predikovat jejich výkonnost na reálných úlohách. Porozumí principům a omezením paralelního a distribuovaného programování. Naučí se aplikovat tyto poznatky na rozsáhlé inženýrské úlohy. 
Garant
Profil absolventa specializace
 • Absolvent se orientuje v matematických základech modelování složitých systémů, numerických metodách, principech paralelního programování a architekturách rozsáhlých výpočetních systémů. Absolvent dovede samostatně navrhovat složité numerické modely, efektivně tyto modely implementovat, optimalizovat, validovat a provozovat na běžných i superpočítačových systémech. Absolventi dovedou integrovat technické a programové prostředky, optimalizovat jejich konfiguraci a predikovat výkonnost a spotřebu systémů.
 • Absolventi jsou připraveni pro projektování, provoz a správu vysoce výkonných paralelních a distribuovaných výpočetních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti modelování, implementace, optimalizace a validace složitých problémů z oblasti fyziky, biologie, chemie, umělé inteligence, dolování dat, či ekonomie. Rozumí principům řízení projektů, jsou schopni navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat data, pracovat samostatně i v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat. Snadno se adaptují i na náročné vědecké výpočty a simulace v různých průmyslových odvětvích.
 • Absolventi se uplatní jako systémoví programátoři, projektanti a správci rozsáhlých počítačových systémů, systémoví integrátoři, vývojoví pracovníci pro návrh a rychlé prototypování výpočetně náročných modelů a aplikací, ve vývojových a výzkumných odděleních mnoha průmyslových odvětví, v personalizované medicíně či vývoji nových léčiv, v institucích státní a místní správy, v armádě, či školství.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Superpočítání se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Superpočítání (Praktické paralelní programování, Paralelní výpočty na GPU, Vysoce náročné výpočty, HW/SW Codesign, Maticový a tenzorový počet, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Příklady témat závěrečných prací
 • Analýza provozních dat a detekce anomálií při běhu úloh na superpočítači
 • Simulace lomové zkoušky ve stavebnictví
 • Akcelerace ultrazvukových simulací pro axisymetrické medium
 • Výstavba a programování clusteru o nízkém příkonu
 • Analýza výkonnosti procesorů IBM POWER8
 • Interaktivní simulace chování tkaniny akcelerovaná pomocí GPU
 • Dynamické vyvažování zátěže v paralelních aplikacích
 • Optimalizace distribuovaného I/O subsystému projektu k-Wave

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AVSArchitektury výpočetních systémů5PZaZk
MSPStatistika a pravděpodobnost6PZk
TINTeoretická informatika7PZaZk

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
PPPPraktické paralelní programování5PZaZk
FLPFunkcionální a logické programování5PZaZk
MMATMaticový a tenzorový počet5PZaZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZk
VNVVysoce náročné výpočty5PZk

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
SEPSemestrální projekt5PKlz

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomová práce13PZa

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
HSCHardware/Software Codesign5PZaZk
PCGParalelní výpočty na GPU5PZk
SUIUmělá inteligence a strojové učení5PZk
UPAUkládání a příprava dat5PZk
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZk
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZk
AISAnalýza a návrh informačních systémů5VZaZk
BAYaBayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)5VZk
BIOBiometrické systémy5VZaZk
BISBezpečnost informačních systémů5VZaZk
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZaZk
CCSPokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí5VKlz
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)5VZk
C3PDiagnostika Cisco sítí (TSHOOT) *)5VKlz
EIPEkonomie informačních produktů5VZk
SAVStatická analýza a verifikace5VZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZa
FIKFilozofie a kultura *)3VZa
FIKFilozofie a kultura *)3VZa
FITDějiny a filozofie techniky3VZa
GALGrafové algoritmy5VZk
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZaZk
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZa
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZk
MATMatematické struktury v informatice5VZk
MOGMolekulární genetika3VZk
PBIPokročilá bioinformatika4VZk
PCSPokročilé číslicové systémy5VZk
PDBPokročilé databázové systémy5VZaZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZk
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZk
PGRPočítačová grafika5VZk
PKSPokročilé komunikační systémy5VZaZk
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5VZk
PP2Projektová praxe 25VKlz
PRMPrávní minimum3VZa
RETRétorika3VZa
ROBaRobotika (v angličtině)5VZk
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5VZk
SEMSenzory a měření5VZaZk
SFCSoft Computing5VZaZk
SINInteligentní systémy5VZk
SLALineární algebra6VZaZk
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZk
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlz
THETeorie her5VZaZk
VINVýtvarná informatika5VKlz
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
ZZNZískávání znalostí z databází5VZaZk

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
MTIaModerní trendy informatiky (v angličtině)4PKlz
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZk
ALGAlgebra5VZaZk
ATAAutomatizované testování a dynamická analýza5VZk
BIFBioinformatika5VZk
BINBiologií inspirované počítače5VZk
BZABezpečná zařízení5VZk
CPSaNávrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)5VZk
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlz
C1PSměrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) *)5VKlz
C2PSítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH) *)5VKlz
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5VZk
DJADynamické jazyky5VZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
FITDějiny a filozofie techniky *)3VZa
FVSFunkční verifikace číslicových systémů5VZk
FYOFyzikální optika5VZk
GISGeografické informační systémy *)5VZaZk
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZa
SURStrojové učení a rozpoznávání5VZk
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZk
KKOKódování a komprese dat5VZaZk
KNNKonvoluční neuronové sítě5VKlz
KRYKryptografie5VZaZk
LOGLogika5VZaZk
MPRManagement projektů5VZaZk
MULMultimédia5VZk
NAVNávrh vestavěných systémů5VZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZk
MBAAnalýza systémů založená na modelech5VZk
PISPokročilé informační systémy5VZaZk
PMAProjektový manažer5VKlz
POSPokročilé operační systémy5VZk
PP1Projektová praxe 15VZa
PRMPrávní minimum3VZa
RETRétorika3VZa
SLOaSložitost (v angličtině)5VZk
SNTSimulační nástroje a techniky5VZaZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZk
TOIPrincipy a návrh IoT systémů5VZaZk
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlz
VGEVýpočetní geometrie5VZk
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5VKlz
VYFVýpočetní fotografie5VKlz
WAPInternetové aplikace5VZaZk
ZPOZpracování obrazu5VZk
ZREZpracování řečových signálů5VZk
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný
Nahoru