Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Inteligentní systémy

Zkratka: MIN.

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2011

Profil
Seznámit studenty s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti rozšíří znalosti získané v bakalářském studiu především o znalosti týkající se práce s nepřesnými a neúplnými informacemi. Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji a konstrukci nejrůznějších inteligentních systémů. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent má všeobecné znalosti teorie inteligentních systémů a dovednosti navrhování, konstruování a aplikačního využití těchto systémů se speciálním zaměřením na problematiku počítačového vidění, zpracování přirozeného jazyka, získávání znalostí z databází, inteligentních senzorových a řídicích systémů.
 • Absolvent je kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a konstrukce nejrůznějších inteligentních systémů, od jednoduchých vestavěných systémů v domácích spotřebičích po vysoce komplexní inteligentní systémy autonomních mobilních robotů.
 • Absolventi oboru najdou uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních a provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem systémů se zakomponovanými inteligentními podsystémy, a v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Inteligentní systémy a jejich modely", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MIN, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Agentní a multiagentní systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Simulační nástroje a techniky, Soft Computing, Získávání znalostí z databází, Kryptografie a Petriho sítě. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Příklady témat závěrečných prací
 • Expertní systém pro návrh osvětlení interiérů
 • Dolování znalostí z databáze záchranné služby
 • Řídicí systém inteligentní budovy
 • Komunikace v multiagentních systémech
 • Simulace sociálního chování agentů
 • Rozpoznávání prostředí laboratoře
 • Rozpoznávání řečových příkazů
 • Zabezpečení lokalizace polohy mobilních zařízení
 • Vytváření modelu okolního prostředí a navigace robota
 • Simulace pohybu robota.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 80 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • AdaBoost v počítačovém vidění 
 • Modernizace GIS systému GRASS
 • Experimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence)
 • Prefixové omezení řízených gramatických systémů
 • Zjednoznačňování slovních významů
 • Inteligentní bojové jednotky
 • Platforma pro mobilní agenty v bezdrátových senzorových sítích
 • Návrh a implementace modelů efektů v simulačním systému OneSAF Testbed Baseline.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
HSCHardware/Software Codesign5PZk
MATMatematické struktury v informatice5PZk
PDBPokročilé databázové systémy5PZaZk
PGRPočítačová grafika5PZk
SINInteligentní systémy5PZk
TINTeoretická informatika5PZaZk
STISeminář teoretické informatiky2VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AGSAgentní a multiagentní systémy5PZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZk
SNTSimulační nástroje a techniky5PZaZk
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZk
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5VZk
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5VZk
WAPInternetové aplikace5VZaZk
ZPOZpracování obrazu5VZk
ZREZpracování řečových signálů5VZk

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
SEPSemestrální projekt3PKlz
SFCSoft Computing5PZaZk
ZZNZískávání znalostí z databází5PZaZk
AISAnalýza a návrh informačních systémů5VZaZk
BIOBiometrické systémy5VZaZk
BISBezpečnost informačních systémů5VZk
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZk
FAVFormální analýza a verifikace5VZaZk
POVPočítačové vidění5VZk
ROBRobotika5VZk
SENInteligentní senzory5VZaZk

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomový projekt10PZa
KRYKryptografie5PZaZk
PESPetriho sítě5PZk
DJADynamické jazyky5VZk
PISPokročilé informační systémy5VZaZk
SLOSložitost5VZk
VNVVysoce náročné výpočty5VZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
ASAAngličtina pro Severní Ameriku *)3PVHZaZk
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCE3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKAKonflikty a asertivita3PVHZa
HKOKomunikační dovednosti3PVHZa
HPOPsychologie osobnosti3PVHZa
HPRPrezentační dovednosti *)3PVHZa
HVRVedení a řízení lidí3PVHZa
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZk
PA1Profesní angličtina 1 *)3PVHZaZk
PA2Profesní angličtina 2 *)3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
ACHArchitektura procesorů5VZaZk
EIPEkonomie informačních produktů5VZk
GALGrafové algoritmy5VZk
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
KRGKreativní grafika4VKlz
PCSPokročilé číslicové systémy5VZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZk
PGPPokročilá počítačová grafika5VZk
PKSPokročilé komunikační systémy5VZaZk
ROSReal-time operační systémy5VZk
SIGČíslicové zpracování signálů5VZk
SPJSémantika programovacích jazyků *)3VZk
SRESystémy zpracování řeči *)5VZk
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZaZk
TAMTvorba aplikací pro mobilní zařízení5VZk
THETeorie her4VZaZk
TSDTeorie sdělování7VZaZk
VYPeVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk
ZPJZpracování přirozeného jazyka *)5VZaZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
ASAAngličtina pro Severní Ameriku *)3PVHZaZk
EKTEkologie a technika *)3PVHZa
ETAEtika techniky a podnikání *)3PVHZa
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCE3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKAKonflikty a asertivita3PVHZa
HKOKomunikační dovednosti3PVHZa
HPOPsychologie osobnosti3PVHZa
HPRPrezentační dovednosti3PVHZa
HVRVedení a řízení lidí3PVHZa
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZk
OBPZáklady obchodního práva *)3PVHZa
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
RLZŘízení lidských zdrojů *)3PVHZa
TMGTeam Management *)3PVHZa
ZPRZáklady projektového řízení *)3PVHZa
ARCArchitektura a programování paralelních systémů5VZaZk
BIFBioinformatika5VZk
BINBiologií inspirované počítače5VZk
BZABezpečná zařízení *)5VZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
FSYFuzzy systémy pro řízení a modelování5VZaZk
FYOFyzikální optika5VZk
GISGeografické informační systémy5VZaZk
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZk
JPIInovace a podnikání v IT5VKo
KKOKódování a komprese dat5VZaZk
MOBModelování biologických systémů5VZaZk
MPRManagement projektů5VZaZk
MULMultimédia5VZk
MZSPokročilé zpracování signálů6VZaZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZk
PMAProjektový manažer5VKlz
POSPokročilé operační systémy5VZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZk
SVSeSpecifikace vestavěných systémů (v angličtině)5VZk
VGEVýpočetní geometrie *)5VZk
VINVýtvarná informatika5VZk
VIZVizualizace a CAD5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H113VASA, EKT, ETA, FCE, FIK, FIT, HKA, HKO, HPO, HPR, HVR, NEV, OBP, PA1, PA2, PRM, RET, RLZ, TMG, ZPRHumanitní předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru