Detail oboru

Inteligentní systémy

Zkratka: MIN.

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2011

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Seznámit studenty s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti rozšíří znalosti získané v bakalářském studiu především o znalosti týkající se práce s nepřesnými a neúplnými informacemi. Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji a konstrukci nejrůznějších inteligentních systémů. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent má všeobecné znalosti teorie inteligentních systémů a dovednosti navrhování, konstruování a aplikačního využití těchto systémů se speciálním zaměřením na problematiku počítačového vidění, zpracování přirozeného jazyka, získávání znalostí z databází, inteligentních senzorových a řídicích systémů.
 • Absolvent je kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a konstrukce nejrůznějších inteligentních systémů, od jednoduchých vestavěných systémů v domácích spotřebičích po vysoce komplexní inteligentní systémy autonomních mobilních robotů.
 • Absolventi oboru najdou uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních a provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem systémů se zakomponovanými inteligentními podsystémy, a v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Inteligentní systémy a jejich modely", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MIN, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Agentní a multiagentní systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Simulační nástroje a techniky, Soft Computing, Získávání znalostí z databází, Kryptografie a Petriho sítě. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
 • Expertní systém pro návrh osvětlení interiérů
 • Dolování znalostí z databáze záchranné služby
 • Řídicí systém inteligentní budovy
 • Komunikace v multiagentních systémech
 • Simulace sociálního chování agentů
 • Rozpoznávání prostředí laboratoře
 • Rozpoznávání řečových příkazů
 • Zabezpečení lokalizace polohy mobilních zařízení
 • Vytváření modelu okolního prostředí a navigace robota
 • Simulace pohybu robota.

Na oboru bylo obhájeno od poslední akreditace celkem 80 diplomových prací. Mezi ně patří například:

 • AdaBoost v počítačovém vidění 
 • Modernizace GIS systému GRASS
 • Experimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence)
 • Prefixové omezení řízených gramatických systémů
 • Zjednoznačňování slovních významů
 • Inteligentní bojové jednotky
 • Platforma pro mobilní agenty v bezdrátových senzorových sítích
 • Návrh a implementace modelů efektů v simulačním systému OneSAF Testbed Baseline.

Všechny obhájené diplomové práce jsou zveřejněny zde: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP.

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
HSCHardware/Software Codesign5PZkFIT
MATMatematické struktury v informatice5PZkFSI
PDBPokročilé databázové systémy5PZaZkFIT
PGRPočítačová grafika5PZkFIT
SINInteligentní systémy5PZkFIT
TINTeoretická informatika5PZaZkFIT
STISeminář teoretické informatiky2VZaFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AGSAgentní a multiagentní systémy5PZkFIT
PRLParalelní a distribuované algoritmy5PZaZkFIT
SNTSimulační nástroje a techniky5PZaZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZkFIT
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5VZkFIT
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5VZkFIT
WAPInternetové aplikace5VZaZkFIT
ZPOZpracování obrazu5VZkFIT
ZREZpracování řečových signálů5VZkFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
SEPSemestrální projekt3PKlzFIT
SFCSoft Computing5PZaZkFIT
ZZNZískávání znalostí z databází5PZaZkFIT
AISAnalýza a návrh informačních systémů5VZaZkFIT
BIOBiometrické systémy5VZaZkFIT
BISBezpečnost informačních systémů5VZkFIT
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZkFIT
FAVFormální analýza a verifikace5VZaZkFIT
POVPočítačové vidění5VZkFIT
ROBRobotika5VZkFIT
SENInteligentní senzory5VZaZkFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPDiplomový projekt10PZaFIT
KRYKryptografie5PZaZkFIT
PESPetriho sítě5PZkFIT
DJADynamické jazyky5VZkFIT
PISPokročilé informační systémy5VZaZkFIT
SLOSložitost5VZkFIT
VNVVysoce náročné výpočty5VZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ASAAngličtina pro Severní Ameriku *)3PVHZaZkFEKT
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCE3PVHZaFIT
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaICV
HKAKonflikty a asertivita3PVHZaFIT
HKOKomunikační dovednosti3PVHZaFIT
HPOPsychologie osobnosti3PVHZaFIT
HPRPrezentační dovednosti *)3PVHZaFIT
HVRVedení a řízení lidí3PVHZaFIT
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZkFEKT
PA1Profesní angličtina 1 *)3PVHZaZkFEKT
PA2Profesní angličtina 2 *)3PVHZaZkFEKT
PRMPrávní minimum3PVHZaICV
RETRétorika3PVHZaICV
ACHArchitektura procesorů5VZaZkFIT
EIPEkonomie informačních produktů5VZkFIT
GALGrafové algoritmy5VZkFIT
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZkFIT
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZkFIT
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZkFIT
KRGKreativní grafika4VKlzFIT
PCSPokročilé číslicové systémy5VZkFIT
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZkFIT
PGPPokročilá počítačová grafika5VZkFIT
PKSPokročilé komunikační systémy5VZaZkFIT
ROSReal-time operační systémy5VZkFIT
SIGČíslicové zpracování signálů5VZkFIT
SPJSémantika programovacích jazyků *)3VZkFIT
SRESystémy zpracování řeči *)5VZkFIT
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZaZkFIT
TAMTvorba aplikací pro mobilní zařízení5VZkFIT
THETeorie her4VZaZkFIT
TSDTeorie sdělování7VZaZkFEKT
VYPeVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
ZPJZpracování přirozeného jazyka *)5VZaZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ASAAngličtina pro Severní Ameriku *)3PVHZaZkFEKT
EKTEkologie a technika *)3PVHZaICV
ETAEtika techniky a podnikání *)3PVHZaICV
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCE3PVHZaFIT
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaICV
HKAKonflikty a asertivita3PVHZaFIT
HKOKomunikační dovednosti3PVHZaFIT
HPOPsychologie osobnosti3PVHZaFIT
HPRPrezentační dovednosti3PVHZaFIT
HVRVedení a řízení lidí3PVHZaFIT
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZkFEKT
OBPZáklady obchodního práva *)3PVHZaCEVAPO
PRMPrávní minimum3PVHZaICV
RETRétorika3PVHZaICV
RLZŘízení lidských zdrojů *)3PVHZaICV
TMGTeam Management *)3PVHZaCEVAPO
ZPRZáklady projektového řízení *)3PVHZaICV
ARCArchitektura a programování paralelních systémů5VZaZkFIT
BIFBioinformatika5VZkFIT
BINBiologií inspirované počítače5VZkFIT
BZABezpečná zařízení *)5VZkFIT
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZkFIT
FSYFuzzy systémy pro řízení a modelování5VZaZkFEKT
FYOFyzikální optika5VZkFEKT
GISGeografické informační systémy5VZaZkFIT
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZkFIT
JPIInovace a podnikání v IT5VKoFIT
KKOKódování a komprese dat5VZaZkFIT
MOBModelování biologických systémů5VZaZkFEKT
MPRManagement projektů5VZaZkFIT
MULMultimédia5VZkFIT
MZSPokročilé zpracování signálů6VZaZkFEKT
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZkFIT
PMAProjektový manažer5VKlzFIT
POSPokročilé operační systémy5VZkFIT
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZkFIT
SVSeSpecifikace vestavěných systémů (v angličtině)5VZkFIT
VGEVýpočetní geometrie *)5VZkFIT
VINVýtvarná informatika5VZkFIT
VIZVizualizace a CAD5VZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H113VASA, EKT, ETA, FCE, FIK, FIT, HKA, HKO, HPO, HPR, HVR, NEV, OBP, PA1, PA2, PRM, RET, RLZ, TMG, ZPRHumanitní předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru