Specialization Details

Software Verification and Testing

Abbreviation: NVER

Length of Study: 2 years

Min. Credits: 120

Degree Programme: Information Technology and Artificial Intelligence

Language of Instruction: Czech

Form of Study: full-time

Accredited from: 2019 Accredited till: 2029

Information for applicants

Profile

The specialization Software Verification and Testing is open in Czech language only.

Cílem specializace Verifikace a testování software je seznámit studenty s technikami pro zajištění kvality počítačových systémů. Během studia se student seznámí s technikami statické analýzy a verifikace, automatizovaného testování, modelování systémů a se základy bezpečnosti. V rámci obecných předmětů pak student dále získá rozhled v oblasti teoretických základů informatiky, matematické statistiky a pravděpodobnosti, umělé inteligence a strojového učení, nebo  ukládání dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na mnohé aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.

Guarantor
Occupational profiles of graduates with examples
 • Absolvent se orientuje v oblasti technik pro zajištění kvality (nejen) software. Konkrétně má přehled o technikách automatizovaného testování a dynamické analýzy, statické analýzy a verifikace a technikách založených na tvorbě modelů, jejich simulace a analýzy. Kromě toho má přehled i v oblasti zajištění bezpečnosti informačních technologií.
 • Absolvent je připraven na samostatnou práci v oblasti navrhování testů a statických metod za účelel hledání chyb a zajištění bezproblémového běhu počítačových systémů. S ohledem na široký teoretický základ oboru Informační technologie a umělá inteligence má možnost uplatnění i v dalších oblastech návrhu, vývoje a výzkumu informačních technologií.
 • Absolvent se může uplatnit v quality ensurance týmech velkých projektů a to jak na pozici návrháře testů (test architect), manažera kvality, nebo vedoucího týmu. Dále se pak mohou uplatnit v research and developement týmech velkých firem zaměřených na automatizovanou analýzu software. Specializace je ale i výborným základem pro práci vedoucího týmu vývojářů, nebo systémového architekta. V neposlední řadě umožňuje absolventům pracovat v oblasti výzkumu a inovací v oblasti automatizované analýzy a verifikace.
Extent of the State Final Examinations

Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Verifikace a testování software se skládá z částí:

 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Testování a verifikace software (Analýza systémů založených na modelech, Automatizované testování a dynamická analýza, Statická analýza a verifikace, Systémy odolné proti poruchám, Simulační nástroje a techniky, Bezpečnost informačních systémů).

Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.

Examples of theses
 • Statická analýza v nástroji Facebook Infer zaměřená na detekci uváznutí 
 • Statická analýza programů s dynamickými datovými strukturami a další datovými typy v 2LS 
 • Refaktoring a verifikace kódu mkfs xfs
 • Generování modelů pro testy ze zdrojových kódů
 • Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů
 • Generování testovacích vstupů podle stopy programu
 • Syntéza důkazů nekonečnosti běhu programů s využitím šablon
 • Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon
 • Generátor testovacích běhů nad GUI
 • Generická syntéza invariantů v programu založená na šablonách
 • Prostředí pro analýzu paralelních C/C++ programů
 • Automatická detekce degradace výkonu

Choose academic year and curriculum

1st year of study, winter semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
MSPStatistics and Probability5CCr+ExFME
SDLSeminar of Discrete Mathematics and Logics1CCrFIT
TINTheoretical Computer Science7CCr+ExFIT

1st year of study, summer semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
FLPFunctional and Logic Programming5CCr+ExFIT
PRLParallel and Distributed Algorithms5CCr+ExFIT

2nd year of study, winter semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
SEPSemester Project5CClCrFIT
PP2Project Practice 25EClCrFIT

2nd year of study, summer semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
DIPMaster's Thesis13CCrFIT

all years of study, winter semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
AVSComputation Systems Architectures5CCr+ExFIT
BISInformation System Security5CCr+ExFIT
SAVStatic Analysis and Verification5CCr+ExFIT
SUIArtificial Intelligence and Machine Learning5CExFIT
UPAData Storage and Preparation5CCr+ExFIT
AEUEnglish for Europe3ECr+ExFEEC
AGSAgents and Multiagent Systems5EExFIT
AISInformation Systems Analysis and Design5ECr+ExFIT
BAYaBayesian Models for Machine Learning (in English)5EExFIT
BIOBiometric Systems5ECr+ExFIT
BMSWireless and Mobile Networks5ECr+ExFIT
CCSDesign and Security of Enterprise Networks5EClCrFIT
CE1CCNP Enterprise: Core Networking (ENCOR)5EClCrFIT
CZSaDigital Signal Processing (in English)5EExFIT
EIPEconomics of Information Products5EExFIT
FCEEnglish: Practical Course of Business Conversation and Presentation3ECrFIT
FIKPhilosophy and the Culture *)3ECrILL
FITHistory and Philosophy of Technology3ECrILL
GALGraph Algorithms5EExFIT
GJAGraphical User Interfaces in Java5ECr+ExFIT
GMUGraphic and Multimedia Processors5ECr+ExFIT
GUXGraphical User Interfaces in X Window System5EExFIT
GZNGraphical and Sound Interfaces and Standards5EExFIT
HKOCommunication and Presentation Skills3ECrFIT
HSCHardware/Software Codesign5ECr+ExFIT
HVRLeadership and Time Management3ECrFIT
JA3Conversation through Hot Current Issues3ECr+ExFEEC
MATMathematical Structures in Computer Science *)5EExFME
MOGMolecular Genetics3EExFCH
PBIAdvanced Bioinformatics4EExFIT
PCGParallel Computations on GPU5EExFIT
PCSAdvanced Digital Systems5EExFIT
PDBAdvanced Database Systems5ECr+ExFIT
PDIDistributed Application Environment5EExFIT
PGPaAdvanced Computer Graphics (in English)5EExFIT
PGRComputer Graphics5EExFIT
PKSaAdvanced Communication Systems5ECr+ExFIT
POVaComputer Vision (in English)5EExFIT
PRMFundamentals of Law3ECrILL
RETRhetoric3ECrILL
ROBaRobotics (in English)5EExFIT
SEMSensors and Measurement5ECr+ExFIT
SFCSoft Computing5ECr+ExFIT
SINIntelligent Systems5EExFIT
SLALinear Algebra6ECr+ExFME
SRIStrategic Management of Information Systems5EExFIT
TAMaApplication Development for Mobile Devices (in English)5EClCrFIT
THEGame Theory5ECr+ExFIT
VINComputer Art5EClCrFIT
VYPaCompiler Construction (in English)5EExFIT
ZPJaNatural Language Processing (in English)5EExFIT
ZPXProfessional Practice, Abroad5ECrFIT
ZZNKnowledge Discovery in Databases5ECr+ExFIT

all years of study, summer semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
ATAAutomated Testing and Dynamic Analysis5CExFIT
MTIaModern Trends in Informatics (in English)4CClCrFIT
MBAModel-Based Analysis5CExFIT
SNTSimulation Tools and Techniques5CCr+ExFIT
SPPFault Tolerant Systems5CCr+ExFIT
ALGAlgebra5ECr+ExFME
PPPPractical Parallel Programming5ECr+ExFIT
BDABlockchain and Decentralised Applicatons5ECr+ExFIT
BIFBioinformatics5EExFIT
BINBio-Inspired Computers5EExFIT
BZASecure Hardware Devices5EExFIT
CE2CCNP Enterprise: Advanced Routing (ENARSI)5EClCrFIT
CPSaCyber-Physical Systems Design (in English)5EExFIT
CSOaCCNA Cybersecurity Operations (in English)5EClCrFIT
DFAaDigital Forensics (in English)5EExFIT
DJADynamic Languages5EExFIT
EVOApplied Evolutionary Algorithms5EExFIT
FIKPhilosophy and the Culture3ECrILL
FITHistory and Philosophy of Technology *)3ECrILL
FVSFunctional Verification of Digital Systems5EExFIT
FYOPhysical Optics5EExFEEC
GISGeographical Information Systems *)5ECr+ExFIT
HKOCommunication and Presentation Skills3ECrFIT
HVRLeadership and Time Management3ECrFIT
SURMachine Learning and Recognition5EExFIT
JA3Conversation through Hot Current Issues3ECr+ExFEEC
KKOData Coding and Compression5ECr+ExFIT
KNNConvolutional Neural Networks5EClCrFIT
KRYCryptography5ECr+ExFIT
LOGLogic5ECr+ExFME
MMATMatrices and Tensors Calculus5ECr+ExFEEC
MPRProject Management5ECr+ExFIT
MULMultimedia5EExFIT
NAVDesign of Embedded Systems5EExFIT
NSBProjecting, Administration and Security5ECr+ExFIT
PDSData Communications, Computer Networks and Protocols5EExFIT
PISAdvanced Information Systems5ECr+ExFIT
PMAProject Manager5EClCrFIT
POSAdvanced Operating Systems5EExFIT
PP1Project Practice 15EClCrFIT
PRMFundamentals of Law3ECrILL
RETRhetoric3ECrILL
RTSaReal-Time Systems (in English)5EExFIT
SLOaComplexity (in English)5EExFIT
SYSaSystem Biology5ECr+ExFEEC
TOIPrinciples and Design of IoT5ECr+ExFIT
UXIaUser Experience and Design of User Interfaces and Services (in English)5EClCrFIT
VGEComputational Geometry5EExFIT
VIZaVisualization and CAD (in English)5EClCrFIT
VNVHigh Performance Computations5EExFIT
VYFComputational Photography5EClCrFIT
WAPInternet Applications5ECr+ExFIT
ZPOImage Processing5EExFIT
ZPXProfessional Practice, Abroad5ECrFIT
ZRESpeech Signal Processing5EExFIT
Course is not open in this academic year
Compl: Course completion: Ex - examination, Cr - credit, ClCr - classified credit, Co - colloquium
Duty: C - compulsory, CEx - compulsory-elective group x, R - recommended, E - elective
Back to top