Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Počítačové systémy a sítě

Zkratka: MPS

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2011

Profil
Studenti se seznámí s teoretickými aspekty popisu chování, metodikou modelování chování, návrhem, ověřováním návrhů a testováním počítačových systémů a sítí, naučí se syntéze a analýze základních funkčních jednotek počítačů a číslicových zařízení. Studenti budou dále seznámeni s výstavbou a činností rozsáhlých počítačových systémů s důrazem na víceprocesorové a distribuované systémy. Porozumí principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů, budou schopni uplatnit pokročilé techniky a algoritmy pro rychlý návrh a implementaci typických aplikací. Studenti porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a počítačových sítí, tj. se síťovými službami a příslušnými protokoly. Budou připraveni na správu síťových aplikací a sítí.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačové systémy a sítě", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MPS, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Architektura procesorů, Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Architektura a programování paralelních systémů, Internetové aplikace a Pokročilé komunikační systémy. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Profil absolventa oboru
 • Absolventi se orientují v architekturách počítačů a sítí, dovedou integrovat technické a programové prostředky a optimalizovat jejich konfiguraci, predikovat výkonnost systémů, vytvářet síťové, internetové a paralelní aplikace. Umějí navrhovat vestavěné systémy na bázi mikroprocesorů, DSP a mikrořadičů, specializovaná rozhraní i rozhraní na Internet.
 • Absolventi jsou připraveni pro projektování, provoz a správu sítí i vysoce výkonných paralelních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti zákaznických, řídicích a vestavěných výpočetních systémů. Rozumí principům řízení projektů, jsou schopni navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat data, pracovat samostatně i v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat. Snadno se adaptují i na náročné vědecké výpočty a simulace, číslicové zpracování signálů a obrazů nebo pokročilé internetové aplikace či e-vzdělávání.
 • Absolventi se uplatní jako systémoví programátoři, projektanti a správci sítí, systémoví integrátoři, vývojoví pracovníci pro návrh a rychlé prototypování kombinovaných "hardware/software" systémů založených na počítačích, distribuovaných číslicových řídicích systémů i zákaznických a programovatelných obvodů a rozhraní, ve vývojových a výzkumných odděleních pro technické a programové vybavení počítačů a sítí a u provozovatelů sítí v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Příklady témat závěrečných prací
Příklady témat dipomových prací, vypisovaných na oboru:
 • Hardwarová podpora pro zpracování multimediálních dat
 • Komprese dat s využitím waveletů Daubechies
 • Predikce a ladění výkonnosti paralelních aplikací
 • Optimalizace procesu aplikace testu číslicových obvodů a systémů
 • Prostředky návrhu vestavěných aplikací
 • Využití evolučních algoritmů při syntéze číslicových podsystémů
 • Genetické algoritmy pro generování testů
 • Síťový přístup k vestavěnému systému
 • Prostředek pro proveditelné specifikace vestavěných systémů
 • Návrh speciálních procesorů s několika jednotkami ALU
Garant

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
HSCHardware/Software Codesign5PZk
MATMatematické struktury v informatice5PZk
PDBPokročilé databázové systémy5PZaZk
PGRPočítačová grafika5PZk
SINInteligentní systémy5PZk
TINTeoretická informatika5PZaZk
STISeminář teoretické informatiky2VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
ARCArchitektura a programování paralelních systémů5PZaZk
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5PZk
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZk
WAPInternetové aplikace5PZaZk
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZk
KKOKódování a komprese dat5VZaZk
ZREZpracování řečových signálů5VZk

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
ACHArchitektura procesorů5PZaZk
PKSPokročilé komunikační systémy5PZaZk
SEPSemestrální projekt3PKlz
BISBezpečnost informačních systémů5VZk
FAVFormální analýza a verifikace5VZaZk
ROSReal-time operační systémy5VZk
SIGČíslicové zpracování signálů *)5VZk

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIPDiplomový projekt10PZa
KRYKryptografie5VZaZk
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZk
PESPetriho sítě5VZk
PISPokročilé informační systémy5VZaZk

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AECEfektivní čtení odborných anglických textů3PVHZaZk
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZk
AJEAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku3PVHZaZk
ASAAngličtina pro Severní Ameriku3PVHZaZk
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZa
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZa
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZk
PA1Profesní angličtina 1 *)3PVHZaZk
PA2Profesní angličtina 2 *)3PVHZaZk
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
AISAnalýza a návrh informačních systémů5VZaZk
BIOBiometrické systémy5VZaZk
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZk
EIPEkonomie informačních produktů5VZk
GALGrafové algoritmy5VZk
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZk
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZk
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZk
KRGKreativní grafika4VKlz
MZSPokročilé zpracování signálů *)6VZaZk
PCSPokročilé číslicové systémy5VZk
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZk
PGPPokročilá počítačová grafika5VZk
POVPočítačové vidění5VZk
ROBRobotika5VZk
SENInteligentní senzory5VZaZk
SFCSoft Computing5VZk
SPJSémantika programovacích jazyků *)3VZk
SRESystémy zpracování řeči5VZk
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZaZk
TAMTvorba aplikací pro mobilní zařízení5VZk
THETeorie her4VZaZk
TSDTeorie sdělování7VZaZk
VYPeVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk
ZPJZpracování přirozeného jazyka *)5VZaZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
ZZNZískávání znalostí z databází5VZaZk

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AECEfektivní čtení odborných anglických textů3PVHZaZk
AJEAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku *)3PVHZaZk
ASAAngličtina pro Severní Ameriku3PVHZaZk
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZa
EKTEkologie a technika *)3PVHZa
ETAEtika techniky a podnikání *)3PVHZa
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCE3PVHZa
FIKFilozofie a kultura3PVHZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZa
HKAKonflikty a asertivita *)3PVHZa
HKOKomunikační dovednosti3PVHZa
HPOPsychologie osobnosti *)3PVHZa
HPRPrezentační dovednosti3PVHZa
HVRVedení a řízení lidí3PVHZa
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZk
OBPZáklady obchodního práva *)3PVHZa
PRMPrávní minimum3PVHZa
RETRétorika3PVHZa
RLZŘízení lidských zdrojů *)3PVHZa
TMGTeam Management *)3PVHZa
ZPRZáklady projektového řízení *)3PVHZa
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZk
BIFBioinformatika5VZk
BINBiologií inspirované počítače5VZk
BZABezpečná zařízení *)5VZk
DJADynamické jazyky5VZk
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZk
FSYFuzzy systémy pro řízení a modelování5VZaZk
FYOFyzikální optika5VZk
GISGeografické informační systémy5VZaZk
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZk
MOBModelování biologických systémů5VZaZk
MPRManagement projektů5VZk
MULMultimédia5VZk
POSPokročilé operační systémy5VZk
PRLParalelní a distribuované algoritmy5VZaZk
SLOSložitost5VZk
SNTSimulační nástroje a techniky5VZaZk
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZk
SVSeSpecifikace vestavěných systémů (v angličtině)5VZk
VINVýtvarná informatika5VZk
VIZVizualizace a CAD5VZk
VNVVysoce náročné výpočty5VZk
ZPOZpracování obrazu5VZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H113VAEC, AEU, AJE, ASA, DEJ, EKT, ETA, FCE, FIK, FIT, HKA, HKO, HPO, HPR, HVR, NEV, OBP, PA1, PA2, PRM, RET, RLZ, TMG, ZPRHumanitní předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru