Detail oboru

Počítačové systémy a sítě

Zkratka: MPS

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2011

Informace pro uchazeče o studium

Profil

Studenti se seznámí s teoretickými aspekty popisu chování, metodikou modelování chování, návrhem, ověřováním návrhů a testováním počítačových systémů a sítí, naučí se syntéze a analýze základních funkčních jednotek počítačů a číslicových zařízení. Studenti budou dále seznámeni s výstavbou a činností rozsáhlých počítačových systémů s důrazem na víceprocesorové a distribuované systémy. Porozumí principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů, budou schopni uplatnit pokročilé techniky a algoritmy pro rychlý návrh a implementaci typických aplikací. Studenti porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a počítačových sítí, tj. se síťovými službami a příslušnými protokoly. Budou připraveni na správu síťových aplikací a sítí.

Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolventi se orientují v architekturách počítačů a sítí, dovedou integrovat technické a programové prostředky a optimalizovat jejich konfiguraci, predikovat výkonnost systémů, vytvářet síťové, internetové a paralelní aplikace. Umějí navrhovat vestavěné systémy na bázi mikroprocesorů, DSP a mikrořadičů, specializovaná rozhraní i rozhraní na Internet.
 • Absolventi jsou připraveni pro projektování, provoz a správu sítí i vysoce výkonných paralelních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti zákaznických, řídicích a vestavěných výpočetních systémů. Rozumí principům řízení projektů, jsou schopni navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat data, pracovat samostatně i v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat. Snadno se adaptují i na náročné vědecké výpočty a simulace, číslicové zpracování signálů a obrazů nebo pokročilé internetové aplikace či e-vzdělávání.
 • Absolventi se uplatní jako systémoví programátoři, projektanti a správci sítí, systémoví integrátoři, vývojoví pracovníci pro návrh a rychlé prototypování kombinovaných "hardware/software" systémů založených na počítačích, distribuovaných číslicových řídicích systémů i zákaznických a programovatelných obvodů a rozhraní, ve vývojových a výzkumných odděleních pro technické a programové vybavení počítačů a sítí a u provozovatelů sítí v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačové systémy a sítě", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MPS, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Architektura procesorů, Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Architektura a programování paralelních systémů, Internetové aplikace a Pokročilé komunikační systémy. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací

Příklady témat dipomových prací, vypisovaných na oboru:

 • Hardwarová podpora pro zpracování multimediálních dat
 • Komprese dat s využitím waveletů Daubechies
 • Predikce a ladění výkonnosti paralelních aplikací
 • Optimalizace procesu aplikace testu číslicových obvodů a systémů
 • Prostředky návrhu vestavěných aplikací
 • Využití evolučních algoritmů při syntéze číslicových podsystémů
 • Genetické algoritmy pro generování testů
 • Síťový přístup k vestavěnému systému
 • Prostředek pro proveditelné specifikace vestavěných systémů
 • Návrh speciálních procesorů s několika jednotkami ALU

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
HSCHardware/Software Codesign5PZkFIT
MATMatematické struktury v informatice5PZkFSI
PDBPokročilé databázové systémy5PZaZkFIT
PGRPočítačová grafika5PZkFIT
SINInteligentní systémy5PZkFIT
TINTeoretická informatika5PZaZkFIT
STISeminář teoretické informatiky2VZaFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ARCArchitektura a programování paralelních systémů5PZaZkFIT
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů5PZkFIT
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly5PZkFIT
WAPInternetové aplikace5PZaZkFIT
EVOAplikované evoluční algoritmy5VZkFIT
KKOKódování a komprese dat5VZaZkFIT
ZREZpracování řečových signálů5VZkFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ACHArchitektura procesorů5PZaZkFIT
PKSPokročilé komunikační systémy5PZaZkFIT
SEPSemestrální projekt3PKlzFIT
BISBezpečnost informačních systémů5VZkFIT
FAVFormální analýza a verifikace5VZaZkFIT
ROSReal-time operační systémy5VZkFIT
SIGČíslicové zpracování signálů *)5VZkFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPDiplomový projekt10PZaFIT
KRYKryptografie5VZaZkFIT
NSBNávrh, správa a bezpečnost5VZaZkFIT
PESPetriho sítě5VZkFIT
PISPokročilé informační systémy5VZaZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AECEfektivní čtení odborných anglických textů3PVHZaZkFEKT
AEUAngličtina pro Evropu3PVHZaZkFEKT
AJEAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku3PVHZaZkFEKT
ASAAngličtina pro Severní Ameriku3PVHZaZkFEKT
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaICV
FIKFilozofie a kultura *)3PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky3PVHZaICV
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZkFEKT
PA1Profesní angličtina 1 *)3PVHZaZkFEKT
PA2Profesní angličtina 2 *)3PVHZaZkFEKT
PRMPrávní minimum3PVHZaICV
RETRétorika3PVHZaICV
AISAnalýza a návrh informačních systémů5VZaZkFIT
BIOBiometrické systémy5VZaZkFIT
BMSBezdrátové a mobilní sítě5VZkFIT
EIPEkonomie informačních produktů5VZkFIT
GALGrafové algoritmy5VZkFIT
GMUGrafické a multimediální procesory5VZaZkFIT
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window5VZkFIT
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy5VZkFIT
KRGKreativní grafika4VKlzFIT
MZSPokročilé zpracování signálů *)6VZaZkFEKT
PCSPokročilé číslicové systémy5VZkFIT
PDIProstředí distribuovaných aplikací5VZkFIT
PGPPokročilá počítačová grafika5VZkFIT
POVPočítačové vidění5VZkFIT
ROBRobotika5VZkFIT
SENInteligentní senzory5VZaZkFIT
SFCSoft Computing5VZkFIT
SPJSémantika programovacích jazyků *)3VZkFIT
SRESystémy zpracování řeči5VZkFIT
SRIStrategické řízení informačních systémů5VZaZkFIT
TAMTvorba aplikací pro mobilní zařízení5VZkFIT
THETeorie her4VZaZkFIT
TSDTeorie sdělování7VZaZkFEKT
VYPeVýstavba překladačů (v angličtině)5VZkFIT
ZPJZpracování přirozeného jazyka *)5VZaZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
ZZNZískávání znalostí z databází5VZaZkFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
AECEfektivní čtení odborných anglických textů3PVHZaZkFEKT
AJEAkademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku *)3PVHZaZkFEKT
ASAAngličtina pro Severní Ameriku3PVHZaZkFEKT
DEJVybrané kapitoly z dějin *)3PVHZaICV
EKTEkologie a technika *)3PVHZaICV
ETAEtika techniky a podnikání *)3PVHZaICV
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCE3PVHZaFIT
FIKFilozofie a kultura3PVHZaICV
FITDějiny a filozofie techniky *)3PVHZaICV
HKAKonflikty a asertivita *)3PVHZaFIT
HKOKomunikační dovednosti3PVHZaFIT
HPOPsychologie osobnosti *)3PVHZaFIT
HPRPrezentační dovednosti3PVHZaFIT
HVRVedení a řízení lidí3PVHZaFIT
NEVNěmčina pro Evropu *)3PVHZkFEKT
OBPZáklady obchodního práva *)3PVHZaCEVAPO
PRMPrávní minimum3PVHZaICV
RETRétorika3PVHZaICV
RLZŘízení lidských zdrojů *)3PVHZaICV
TMGTeam Management *)3PVHZaCEVAPO
ZPRZáklady projektového řízení *)3PVHZaICV
AGSAgentní a multiagentní systémy5VZkFIT
BIFBioinformatika5VZkFIT
BINBiologií inspirované počítače5VZkFIT
BZABezpečná zařízení *)5VZkFIT
DJADynamické jazyky5VZkFIT
FLPFunkcionální a logické programování5VZaZkFIT
FSYFuzzy systémy pro řízení a modelování5VZaZkFEKT
FYOFyzikální optika5VZkFEKT
GISGeografické informační systémy5VZaZkFIT
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZkFIT
MOBModelování biologických systémů5VZaZkFEKT
MPRManagement projektů5VZkFIT
MULMultimédia5VZkFIT
POSPokročilé operační systémy5VZkFIT
PRLParalelní a distribuované algoritmy5VZaZkFIT
SLOSložitost5VZkFIT
SNTSimulační nástroje a techniky5VZaZkFIT
SPPSystémy odolné proti poruchám5VZaZkFIT
SVSeSpecifikace vestavěných systémů (v angličtině)5VZkFIT
VINVýtvarná informatika5VZkFIT
VIZVizualizace a CAD5VZkFIT
VNVVysoce náročné výpočty5VZkFIT
ZPOZpracování obrazu5VZkFIT
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
H113VAEC, AEU, AJE, ASA, DEJ, EKT, ETA, FCE, FIK, FIT, HKA, HKO, HPO, HPR, HVR, NEV, OBP, PA1, PA2, PRM, RET, RLZ, TMG, ZPRHumanitní předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru