Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail oboru

Information Technology

Zkratka: ITE

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Information Technology (in English)

Jazyk výuky: anglicky

Forma studia: prezenční

Akreditace od: 2005 Akreditace do: 2013 Ukončení přijímání: 2012

Profil
Seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů, inteligentních systémů, počítačové grafiky a multimedií, a počítačových systémů a sítí. Naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v předcházejícím bakalářském studiu. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů ve speciálních oblastech, které podpoří vypracování diplomové práce.
Absolventi oboru se uplatní při výzkumu a vývoji informačních, expertních, počítačových, vestavěných, síťových, grafických a multimediálních systémů různých typů, a dále jako systémoví integrátoři, bezpečnostní správci a administrátoři informačních a komunikačních systémů. Kvalitní teoretické vzdělání a široký univerzální základ oborového studia umožňuje vysokou adaptabilitu absolventů na všechny konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z vybraných povinných předmětů v navazujícím magisterském studijním programu na oboru ITE, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Architektura procesorů, Multimédia, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Pokročilé operační systémy, Paralelní a distribuované algoritmy, Zpracování řečových signálů, Analýza a návrh informačních systémů, Bezpečnost informačních systémů, Soft Computing, Simulační nástroje a techniky. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 3 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.
Profil absolventa oboru
Absolventi jsou vybaveni všeobecnými, odbornými a speciálními znalostmi a dovednostmi v oblasti informačních technologií. Odborné a speciální znalosti a dovednosti pokrývají teoretickou i praktickou stránku vývoje a využití informačních systémů, inteligentních systémů, počítačové grafiky a multimedií, a počítačových systémů a sítí.
Kvalitní teoretické vzdělání a široký univerzální základ oborového studia umožňuje vysokou adaptabilitu absolventů na všechny konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
Absolventi oboru se uplatní při výzkumu a vývoji informačních, expertních, počítačových, vestavěných, síťových, grafických a multimediálních systémů různých typů, a dále jako systémoví integrátoři, bezpečnostní správci a administrátoři informačních a komunikačních systémů v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.
Příklady témat závěrečných prací
  • Integrace podnikových aplikací
  • Informační portál studentských organizací
  • Transakční server v prostředí .NET
  • Získávání asociačních pravidel z databází
  • Získávání znalostí z databází a jeho aplikace v texturní analýze
  • Částečně paralelní generování jazyků
  • Distribuovaný překlad
  • Funkční rozšíření IBM Personal Communications s využitím Java API
  • Bezpečný P2P komunikátor v prostředí Internetu s ochranou typu firewall
  • Programová podpora pro posuzování procesu vývoje softwaru
Garant

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
HSCeHardware/Software Codesign (v angličtině) *)5PZaZk
MATeMatematické struktury v informatice (v angličtině) *)5PZk
PDBePokročilé databázové systémy (v angličtině) *)5PZaZk
PGRePočítačová grafika5PZk
TINeTeoretická informatika *)5PZaZk

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
MULeMultimédia5PZk
PDSePřenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině) *)5PZk
POSePokročilé operační systémy *)5PZk
ZREeZpracování řečových signálů5PZk

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
AISAnalýza a návrh informačních systémů *)7PZk
SEXSemestrální projekt (v zahraničí)5PKlz
KKOeKódování a komprese dat *)5VZaZk
PKSPokročilé komunikační systémy *)7VZk
ROBaRobotika (v angličtině) *)5VZk
VYPeVýstavba překladačů (v angličtině)5VZk

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
DIXDiplomový projekt (v zahraničí)15PZa
AGSeAgentní a multiagentní systémy *)5VZk
ARCeArchitektura a programování paralelních systémů *)5VZaZk
GIXGeografické informační systémy *)6VZk
GJAeGrafická uživatelská rozhraní v Javě5VZk
KRYKryptografie *)5VZk
PDIeProstředí distribuovaných aplikací *)5VZk
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině) *)5VZk
ROSeReal-time operační systémy5VZk
SLOaSložitost (v angličtině) *)5VZk
SVSeSpecifikace vestavěných systémů (v angličtině)5VZk
VNVeVysoce náročné výpočty5VZk
WAPInternetové aplikace *)5VZk
ZZNZískávání znalostí z databází *)6VZk
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný
Nahoru