Bakalář informační technologie 2. ročník

Akademický rok 2017/2018, semestr zimní

Den: 2019-12-09, týden 50. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all     INMT12/2.173     INPD105            
10 INM pc T8/522 Novák                          
xx   IDAD105   IDAT12/2.173 IDA cv T8/503 Kovár sudý   IUS cv A113 4., 6., 8. týden IZEP cv A112 lichý    
xx     IDA cv T8/312 Svoboda sudý IFEaT8/020 Liedermann IDA pc T8/503 Kovár lichý   IZEPA112        
xx     IDA pc T8/522 Svoboda lichý IMAEIO/P384 IPMATA5/115 IPMA + POM     IZPE112        
xx       IZPD105 INP cv D105   IPS cv D0206            
xx         IPSOT12/SD2.100              
xx         IUMIT12/SD2.94   IUSE112          
xx               IUS cv A113 4., 6., 8. týden            
xx             IZFIK4/E342              
Út xx IMAE cv IO/P164 AEU cv T10/325 Smutný AIT cv T10/323 Šedrlová IDA cv T8/312 Svoboda sudý IDA cv T8/312 Kovár sudý IDA cv T8/312 Kovár sudý IZP pc N103 Asistent…  
xx     BAN4 cv T10/323 T10/324 Šedrlová BAN4 cv T10/324 Baumgartnerová IDA cv T8/312 lichý IDA pc T8/503 Kovár lichý IDA pc T8/503 lichý      
xx   IDAD105 IAPZU2/330   IDA pc T8/503 Hliněná sudý IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík lichý IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík lichý      
xx   IPMA cv A113 IPMA + POM ICUZU2/327   IDA pc T8/503 Svoboda lichý IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík sudý IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík sudý      
xx     IMAEIO/P384 IDAT12/2.173 INP cv D105   IMAE cv IO/P284 ISM cv T8/225 Krupková      
xx       ILI pc M103 ILI pc M103   ISM cv T8/225 Krupková   IUS cv A113 4., 6., 8. týden    
xx     IMAE cv IO/P164 IO/P284 IMAE cv IO/P164 IO/P284 ISM cv T8/225 Krupková ISSE112        
xx       INIG202 IPAE104 E105 IUS cv A113 4., 6., 8. týden IUS cv A113 4., 6., 8. týden        
xx     IZFI cv IO/P159 lichý   IPZE112              
xx     IZFI cv IO/P159 sudý   IUS cv A113 4., 6., 8. týden                
xx       IZP cv D105 IZFI cv IO/P159 sudý                  
xx         IZFI cv IO/P159 lichý                  
St all         IFJE104 E105 E112 IALE104 E105 E112          
xx IMAE cv IO/P164 AIT cv T10/326 Ellederová IDA cv T8/312 Staněk sudý   IELD105 IDA cv T8/312 Staněk sudý IDA cv T8/503 Staněk sudý IUS cv A113 4., 6., 8. týden  
xx   IELD105   IDA cv T8/312 Kovár lichý IFAI lb T8/317 Trčka,… IDA pc T8/503 Staněk lichý IDA pc T8/503 Staněk lichý      
xx     IFAIT8/020 Koktavý IDA pc T8/522 Kovár sudý IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IEL cv D105   IFAI lb T8/317 Trčka,…      
xx     IMAE cv IO/P164 IDA pc T8/522 Staněk lichý IMAE cv IO/P283 IO/P284 IFAI lb T8/317 Trčka,… IMAE cv IO/P283 IO/P284      
xx   IUS cv A113 3., 4., 5., 6., 7., 8. týden IFEa cv T12/SD1.47 Liedermann lichý   ISM cv T8/225 Krupková IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý ISS cv G202 M103      
xx       IFEa cv T12/SD1.47 Liedermann sudý ITUD105   IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý IUS cv A113 4., 6., 8. týden      
xx   IIPDT12/SD1.52   IKPT cv T12/1.141 T12/SF1.141 T8/322 Mgr. Pavlíčková IW1E112      
xx       IKPT cv T8/322 Tenklová   IMAE cv IO/P283 IO/P284          
xx     ISS cv G202 M103 IMAE cv IO/P164 IUMI pc T12/SE3.144 ISM cv T8/225 Krupková          
xx     IUMI pc T12/SE3.144 IUMI pc T12/SE3.144 IUS cv A112 A113 4., 5., 8. týden IUS cv A112 A113 4., 5., 8. týden          
xx       IUS cv A112 A113 4., 5., 8. týden                    
Čt 11 INM pc T8/522 Novák                          
12     INM pc T8/522 Novák                      
13         INM pc T8/522 Svoboda                  
14             INM pc T8/522 Svoboda              
xx     BAN3 cv T10/326 Baumgartnerová ISS cv M103 AIT cv T10/323 Šedrlová IZP cv E112 IFS cv A112        
xx     BAN4 cv T10/323 T10/327 Šedrlová   IVP2 cv T8/010 Šmarda BAN4 cv T10/326 Sedláček ISS cv M103 ISS cv M103      
xx   IELD105 IFS cv A112   FITG202 RETG202 PRMG202      
xx   IFS cv A112 IZPD105   IELD105 IACHU2/326            
xx     IMFA113 JA3 cv T10/323 Walek   IEL cv D105              
xx     ISS cv M103 JS1 cv T10/327 Borecká ISS cv M103              
xx     IVP2T8/010 Šmarda     IZPE112              
all             ISSE104 E105 E112 v angličtině            
xx     IDA cv T8/312 Hliněná sudý IDA cv T8/312 Hliněná sudý                  
xx     IDA pc T8/503 Hliněná lichý IDA pc T8/503 Hliněná lichý                  
xx     ISS cv A113 ISS cv A113                  
xx       IUSE112                  
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru