Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 3. ročník

Akademický rok 2017/2018, semestr zimní

Den: 2019-09-17, týden 38. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx INM pc T8/522 Novák IMP pc L306 IFEaT8/020 Liedermann   I2CG202   INM pc T8/503 Fuchs      
xx     INMT12/2.173 IMAEIO/P384 IMP pc L306 INM pc T8/503 Fuchs   ISA lb O205    
xx   ISA lb O205   IMP pc L306 INM pc T8/522 Novák   ISA lb O205 IZEP cv A112 lichý    
xx   ITU pc N204 N205   INMT10/1.36 INPD105 ITU pc N204 N205        
xx       ISA lb O205 INP cv D105 IPMATA5/115 IPMA + POM   IZEPA112        
xx       ITU pc N204 N205 ISA lb O205 IPS cv D0206            
xx         IPSOT12/SD2.100              
xx           ITU pc N204 N205 ISA lb O205            
xx         IUMIT12/SD2.94   ITU pc N204 N205            
xx             IZFIK4/E342              
Út all                     IMSD0206 D0207 D105    
xx IMAE cv IO/P164 AEU cv T10/325 Smutný AIT cv T10/323 Šedrlová INP cv D105   IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík lichý IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík sudý      
xx     BAN4 cv T10/323 T10/324 Šedrlová BAN4 cv T10/324 Baumgartnerová     IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík sudý IFEa lb T8/317 Knápek, Jurčík lichý      
xx   I2C lb O203 I2C lb O203 ILI pc M103   IMAE cv IO/P284   ISA lb O205    
xx   IALE112 IMAE cv IO/P164 IO/P284   ISA lb O205 ISA lb O205        
xx   IMP pc L306 IAPZU2/330 IPAE104   ISSE112        
xx   IPMA cv A113 IPMA + POM ICUZU2/327 IPZE112              
xx   ISA lb O205 ILI pc M103 ISA lb O205 ITU pc N204 N205            
xx     IMAEIO/P384   ITU pc N204 N205                
xx     IMAE cv IO/P164 IO/P284 IZFI cv IO/P159 sudý                  
xx   ITU pc N204 N205 IMP pc L306                    
xx       INIG202                    
xx       ISA lb O205                    
xx       ITU pc N204 N205                    
xx     IZFI cv IO/P159 sudý IZFI cv IO/P159 lichý                  
xx     IZFI cv IO/P159 lichý                      
St all           ITUD0207 D105         IMS cv D0207 D105    
xx IMAE cv IO/P164 AIT cv T10/326 Ellederová IFJE112 IALE112 IFAI lb T8/317 Trčka,…      
xx     IFAIT8/020 Koktavý IMAE cv IO/P164 IFAI lb T8/317 Trčka,… IFAI lb T8/317 Trčka,… IMAE cv IO/P283 IO/P284      
xx   ITU pc N204 N205 IFEa cv T12/SD1.47 Liedermann lichý   IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IW1E112      
xx       IFEa cv T12/SD1.47 Liedermann sudý   IMAE cv IO/P283 IO/P284 IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý          
xx   IIPDT12/SD1.52   IKPT cv T12/1.141 T12/SF1.141 T8/322 Mgr. Pavlíčková          
xx       IKPT cv T8/322 Tenklová   IMAE cv IO/P283 IO/P284          
xx     IMAE cv IO/P164 IUMI pc T12/SE3.144   IMP pc L306            
xx       IMP pc L306   IUMI pc T12/SE3.144              
xx   INPE112                      
xx       ITU pc N204 N205                    
xx     IUMI pc T12/SE3.144                      
Čt all                 IISD0206 D105          
xx INM pc T8/522 Novák BAN3 cv T10/326 Baumgartnerová IMP pc L306 AIT cv T10/323 Šedrlová INM pc T8/522 Fuchs INM pc T8/522 Fuchs      
xx     BAN4 cv T10/323 T10/327 Šedrlová INM pc T8/522 Svoboda BAN4 cv T10/326 Sedláček RETG202 PRMG202      
xx     IMFA113   IVP2 cv T8/010 Šmarda FITG202              
xx     IMP pc L306 IFJE112 IACHU2/326            
xx     INM pc T8/522 Novák JA3 cv T10/323 Walek IMP pc L306              
xx     IVP2T8/010 Šmarda   INM pc T8/522 Svoboda              
xx         JS1 cv T10/327 Borecká                  
all   ISAD0206 D0207 D105 IMPD0206 D105                  
xx             IMP cv D0206 demon…                
xx             ISSE112 v angličtině            
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru