Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 1. ročník

Akademický rok 2018/2019, semestr zimní

Den: 2019-09-18, týden 38. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all         IDAT12/2.173 Kovár                  
30             IDA cv T8/312 Kovár              
31             IDA cv T8/312 Kovár              
33               IZP pc N103 Asistent…            
34               IZP pc N104 Asistent…            
35               IZP pc N105 Asistent Češka            
36                   IZP pc N103 Asistent Husa        
38                   IZP pc N105 Asistent…        
xx   1IN pc TA4/714 TA4/715 Pavlíková 1INTA5/221 TA6/211 Roupec 1.-5… 1IN pc TA4/714 TA4/715 Dobrovský 1IN pc TA4/714 TA4/715 Dobrovský 1IN pc TA4/714 TA4/715 Dobrovský        
xx   1PG pc TA4/613 TA4/614 Novák 1IN pc TA4/714 TA4/715 Pavlíková 1PG pc TA4/613 TA4/614 Novák 1PG pc TA4/613 Kratochvíl 1PG pc TA4/613 Kratochvíl        
xx UftP cv IO/P284 Brauner lichý   1PG pc TA4/613 TA4/614 Novák HKO cv L314 sudý CZ057VEV/C435 Lindr sudý        
xx     2FCPPP/4.08 Schmeidler   HPR cv L314 lichý CZ057 cv VEV/C435 Lindr lichý        
xx   HPO cv L314 sudý IDF1U2/330 IUS cv A113 4., 5., 6., 7., 8., 9. týden HKA cv L314 sudý    
xx   HVR cv L314 lichý   IFAI lb T8/317 Gajdoš,…   HPO cv L314 lichý    
xx         IFEaT8/020 Liedermann ISC pc O204 IEL pc L306 IEL pc L306      
xx         MNPET12/SA6.33 Radil MNPE cv T12/SA6.33 Radil IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IFAI lb T8/317 Gajdoš,…      
xx         UftP cv IO/P284 Brauner lichý MNPE lb T12/SA7.07 Radil IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IFAI pc T8/527 Bogatyreva… sudý      
xx         UftP cv IO/P284 Brauner sudý     IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý      
xx                 ISC pc O204          
xx                   IUS cv A113 4., 5., 6., 7., 8., 9. týden        
xx                   IZP pc N104        
xx                 MNPE lb T12/SA7.07 Radil          
Út all         IDAT12/2.173 Kovár                  
30               IZP pc N103 Asistent…            
31               IZP pc N104 Asistent…            
32                 IDA cv T8/312 Kovár          
32               IZP pc N105 Asistent Pánek            
33                 IDA cv T8/312 Kovár          
34                     IDA cv T8/312 Kovár      
35                     IDA cv T8/312 Kovár      
39   IZP pc N103 Asistent…                        
40     IDA cv T8/312 Staněk                      
40   IZP pc N104 Asistent…                        
41     IDA cv T8/312 Staněk                      
41   IZP pc N105 Asistent Malík                        
xx   1IN pc TA4/714 TA4/715 Dosoudilová 1IN pc TA4/714 TA4/715 Dosoudilová 1IN pc TA4/714 TA4/715 Dosoudilová 1IN pc TA4/714 TA4/715 Michl 1IN pc TA4/714 TA4/715 Michl 1IN pc TA4/714 TA4/715 Michl    
xx   AUIN pc T12/SE3.143 Hejč, Ronzhina 1PG pc TA4/613 TA4/614 Chvalinová 1PG pc TA4/613 TA4/614 Chvalinová 1PGTA5/218 Martišek   IEL pc L306 IEL pc L306  
xx   ICUZU2/327 Zikmund-Lender AUIN pc T12/SE3.143 Hejč, Ronzhina AUIN pc T12/SE3.143 Hejč, Ronzhina 1PG pc TA4/613 TA4/614 Hrazdíra   IFEa lb T8/317 Dallaev,… sudý      
xx IEL pc L306       SGA-ATA1/1836 Mikulášek AUINT12/SD2.94 Ronzhina   IFEa lb T8/317 Dallaev, Šik lichý      
xx   SPG pc TA4/614 Martišek       IUS cv A113 4., 5., 6., 7., 8., 9. týden IEL pc L306 ISM cv T8/235 Krupková 1BIA      
xx               SGA-A cv TA1/1836 Mikul… IFEa lb T8/317 Dallaev, Šik lichý IUS cv A113 5., 7., 9. týden      
xx                 IFEa lb T8/317 Dallaev, Šik sudý          
xx                   ISC pc N204 N205        
xx                 ISM cv T8/235 Krupková 1BIB          
xx                 IUS cv A113 4., 5., 6., 7., 8., 9. týden          
St all   IELD0207 D105 IZPD0207 D105     IELD0207 D105 IEL cv D0207 D105            
42                   IZP pc N103 Asistent…        
43                   IZP pc N104 Asistent Husa        
44                   IZP pc N105 Asistent…        
xx   1PGTA5/215 Chvalinová 1IN pc TA4/714 TA4/715 Rybková 1IN pc TA4/714 TA4/715 Rybková 1IN pc TA4/714 TA4/715 Škrabánek   1INTA5/221 TA6/211 Zuth 1.-5.…      
xx   1PG pc TA4/613 TA4/614 Novák 1PG pc TA4/613 TA4/614 Hrazdíra 1PG pc TA4/613 TA4/614 Hrazdíra 1PG pc TA4/613 Šramková 1IN pc TA4/714 TA4/715 Tonhajzer 1IN pc TA4/714 TA4/715 Tonhajzer    
xx   IEL pc L306 lichý   IFEa cv T8/312 Liedermann lichý     ISM cv T8/235 Krupková 1BIA IEL pc L306      
xx     IFAIT8/020 Koktavý IFEa cv T8/312 Liedermann sudý   IUS cv A112 A113 4., 5., 6., 7., 8., 9. týden   ISM cv T8/235 Krupková 1BIB      
xx   IFS cv A113     ISC pc N204 N205     IUS cv A112 A113 4., 5., 6., 7., 8., 9. týden IUS cv A112 A113 5., 7., 9. týden    
xx           IUS cv A112 4., 5., 6., 7., 8., 9. týden                
Čt all     IZPD0206 D105 IZP cv D0206 D105                      
36                 IDA cv T8/312 Kovár          
37                 IDA cv T8/312 Kovár          
38                     IDA cv T8/312 Kovár      
39                     IDA cv T8/312 Kovár      
xx   1IN pc TA4/714 TA4/715 Pavlíková 1INTA5/221 TA6/211 Marada 1.-5… 1PGTA5/215 Procházková 1IN pc TA4/714 TA4/715 Simeonov 1IN pc TA4/714 TA4/715 Simeonov        
xx   1PG pc TA4/613 TA4/614 Chvalinová 1IN pc TA4/714 TA4/715 Pavlíková 1PG pc TA4/613 TA4/614 Chvalinová 1PG pc TA4/613 Martišek 1PG pc TA4/613 Martišek        
xx   1RCSNP/4.15 Doležal 1PGTA5/218 Hoderová   HELET12/SD1.47 Marcoň sudý   BU098 cv VEV/B427 Plášek        
xx IFS cv D0207   1PG pc TA4/613 TA4/614 Štarha   IEL pc L306 FITG202 HELE lb T12/SC2.86 Čáp      
xx     HELE lb T12/SC2.86 Čáp HELE lb T12/SC2.86 Marcoň PRMG202 HELE lb T12/SC2.86 Čáp RETG202      
xx     UftPIO/P384 Rejnuš IEL pc L306   IACHU2/327 Žáčková MTPL cv T10/N1.26 Špinka, Vyroubal      
xx       IFS cv D0207 ISC pc N203 ISCE104 E112            
xx               MTPLT10/N1.26 Špinka,…            
xx               SPG pc TA4/615            
all       IUSE104 E105 E112                  
xx   1PG pc TA4/613 TA4/614 Štarha 1PGTA5/215 Štarha 1PG pc TA4/613 TA4/614 Rosecký                
xx   ISC pc N203 N204 1PG pc TA4/613 TA4/614 Rosecký   IEL pc L306              
xx   YDF lb TA5/206 ID2ZU2/327 Jakubíček blokově dle rozpisu 3., 5., 7., 9. týden        
xx       YDFTA5/221 Šinky… ISM cv A113 Krupková ISM cv A113 Krupková              
xx         YDF lb TA5/206 YDF lb TA5/206              
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru