Bakalář informační technologie 3. ročník

Akademický rok 2018/2019, semestr zimní

Den: 2019-11-17, týden 46. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx   HPO cv L314 sudý HKO cv L314 sudý HKA cv L314 sudý    
xx   HVR cv L314 lichý HPR cv L314 lichý HPO cv L314 lichý    
xx INM pc T8/522 Novák IMP pc L306 IFEaT8/020 Liedermann I2CG202 IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IFAI lb T8/317 Gajdoš,…      
xx     INMT12/2.173 Novák   IDF1U2/330   IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý      
xx   ISA lb O205   IMAEIO/P384 Zinecker IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IFAI pc T8/527 Bogatyreva… sudý      
xx   ITU pc N204 N205   IMP pc L306 INM pc T8/522 Novák INM pc T8/503 Fuchs INM pc T8/503 Fuchs      
xx         INMT10/1.36 Fuchs INPD105 ISA lb O205 ISA lb O205    
xx     IPSOT12/SD1.52 Fiľová IPMAIO/P384   ITU pc N204 N205        
xx       ISA lb O205 ISA lb O205 ISA lb O205            
xx       ITU pc N204 N205 ITU pc N204 N205 ITU pc N204 N205            
xx         IUMI pc T12/SE3.144 Bartoň, Smíšek IUMI pc T12/SE3.144 Bartoň, Smíšek              
Út all                     IMSD0206 D105    
xx   I2C pc O203   BAN4 cv T10/326 Baumgartnerová I2C pc O203 IFEa lb T8/317 Dallaev, Šik lichý IFEa lb T8/317 Dallaev, Šik lichý      
xx   ICUZU2/327 Zikmund-Lender I2C pc O203 IVP2 cv T8/010 ostat… ILI pc M103 IFEa lb T8/317 Dallaev, Šik sudý IFEa lb T8/317 Dallaev,… sudý      
xx IMAE cv IO/P164 Fojtů IMAEIO/P384 Zinecker IALE112   ILI pc M103 IKPT cv T8/322 Švandová  
xx ISA lb O205 IMAE cv IO/P164 Fojtů IMAE cv IO/P164 IO/P284 Fojtů IMAE cv IO/P284 Konečný ISA lb O205          
xx     IMP pc L306 IMP pc L306 IMP pc L306              
xx     ISA lb O205 IPAA112   INIG202            
xx   ISSD105 IPMA cv A113 IPZD0207              
xx   ITU pc N204 N205   ISA lb O205 ISA lb O205              
xx       ITU pc N204 N205 ITU pc N204 N205 ITU pc N204 N205            
xx     IVP2T8/010 Šmarda                    
xx     JA3 cv T10/325 Walek                      
St all           ITUD0207 D105         IMS cv D0206 D105    
xx IMAE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/327 Ellederová BAN3 cv T10/326 Baumgartnerová AEU cv T10/323 Smutný   IIPDT8/302 Pavlíčková    
xx     BAN4 cv T10/322 Sedláček IFEa cv T8/312 Liedermann lichý BAN4 cv T10/322 Ellederová IMAE cv IO/P284 Konečný IKPT cv T8/322 Švandová  
xx     IFAIT8/020 Koktavý IFEa cv T8/312 Liedermann sudý   IALE112 IMAE cv IO/P284 Konečný      
xx     IMAE cv IO/P164 IO/P284 Fojtů IFJE112       IW1E112      
xx   IMP pc L306 rezerva pro… sudý IMFA113 IKPT cv T8/302 Pavlíčková            
xx   INPE112 IMAE cv IO/P164 Fojtů IUMI pc T12/SE3.144 Bartoň, Smíšek              
xx       IMP pc L306                    
xx     IUMIT12/SD2.94 Škutková                      
Čt all                 IISD0206          
xx IMAE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/322 Ellederová BAN4 cv T10/326 Baumgartnerová INM pc T8/522 Fuchs FITG202 IMP pc L306 IMP pc L306  
xx INM pc T8/522 Novák BAN4 cv T10/323 Haupt IMAE cv IO/P164 Fojtů   IACHU2/327 Žáčková   INM pc T8/522 Fuchs      
xx   IFJE112 INM pc T8/522 Novák PRMG202 IISD105 RETG202      
xx     IMAE cv IO/P164 Fojtů INP cv D105 IPS cv D105   INM pc T8/522 Fuchs          
xx     INM pc T8/522 Novák JA3 cv T10/324 Walek                  
xx     JS1 cv T10/329 Borecká                      
all   ISAD0206 D105 IMPD0206 D105                  
xx       ID2ZU2/327 Jakubíček blokově dle rozpisu 3., 5., 7., 9. týden        
xx             ISSE112            
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru