Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 1. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr zimní

Den: 2019-09-17, týden 38. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all     IZPD0206 D105 IELD0206 D105     IUSD0206 D105        
xx   IFS cv A113 IUS cv D0207 IDF1U2/327 Fišerová   IFAI lb T8/317 Gajdoš,…   IDM pc A113 Holík    
xx   IZP D0206 D105 Fedor… 2019-09-30 IUS cv A112 IFEaT8/020 Liedermann IEL lb L306 IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý IFAI lb T8/317 Gajdoš,…      
xx             IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý      
xx             IFAI pc T8/527 rezerva lichý     IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý      
xx           ILG pc A113 Hlavičková ISM pc A113 Krupková ISM pc A113 Krupková IUS cv A112    
xx           IZP pc N103 N104 N105 Volné využití              
Út all           IZPD0206 D105 IDMD0206 D105 Hliněná              
10   IZP pc N103 Asistent malík                        
11   IZP pc N104 Asistent…                        
12       IZP pc N103 Asistent Pánek                    
13       IZP pc N104 Asistent…                    
14                   IZP pc N103 Asistent Pánek        
15                   IZP pc N104 Asistent…        
16                       IZP pc N103 Asistent Pánek    
17                       IZP pc N104 Asistent…    
xx   IDM pc A113 Havlena ICUZU2/327 Zikmund-Lender         IDM pc D0207 Lengál IDM zk D105 E112 1. písemka 2019-10-15  
xx   IEL lb L306 IFS cv D0207       IFEa lb T8/317 Dallaev,… lichý IEL lb L306 sudý IEL lb L306  
xx   IFS cv D0207 ISC pc N105       IFEa lb T8/317 Dallaev,… sudý IFEa lb T8/317 opakující sudý      
xx                 ISM pc A113 Krupková IFEa lb T8/317 Dallaev,… lichý      
xx                   ISC pc N105 ILG zk D105 E112 1. písemka 2019-10-22  
xx                       ISC pc N105    
xx                     ISM pc A113 Krupková      
xx                       IUS cv A112    
St all         IZP cv D0207 D105 ILGD0207 D105 Hliněná IELD0207 D105 IEL cv D0207 D105            
18       IZP pc N103 Asistent Tomko                    
19               IZP pc N103 Asistent Tomko            
20   IZP pc N105 Asistent Tinka                        
21                   IZP pc N103 Asistent Sakin        
22                   IZP pc N104 Asistent Husa        
23                   IZP pc N105 Asistent…        
24                       IZP pc N103 Asistent Sakin    
25                       IZP pc N104 Asistent Husa    
26                       IZP pc N105 Asistent…    
xx IDM pc T8/503 Vážanová IEL lb L306 IFEa cv T12/SD1.49 Liedermann sudý   IZP pc N104 N105 Aistent… IDM pc A113 Hliněná   IEL lb L306  
xx   E112 Náhra… 2019-09-25 IFAIT8/020 Koktavý IFEa cv T12/SD1.49 Liedermann lichý       ISC pc N203 IUS cv A113 D0207    
xx   ISC pc N203 ISC pc N203 IUS cv A112     IUS cv A112 D0207        
xx   IZP pc N103 N104 Volné využití IUS cv A112                    
xx       IZP pc N104 N105 Volné využití                    
Čt 27   IZP pc N103 Asistent Iša                        
28       IZP pc N103 Asistent Iša                    
29       IZP pc N104 Asistent Sakin                    
xx   ISC pc N203 ILG pc A113 T8/522 Hliněná   FITG202   IEL lb L306 sudý IDM pc A113 Lengál    
xx   IZP pc N104 Volné využití IUS cv A112 ILG pc A113 Hliněná IACHU2/327 Žáčková ILG pc D0207 Hlavičková IEL lb L306    
xx         ISCD105 IDM pc T8/522 Fuchs   ISC pc N105 IUS cv A112 D0207    
xx           IUS cv A112 IEL lb L306 ISM pc A113 Krupková        
xx     D0206 D0207 D105 Školení - stud. informace 2019-09-19   ILG pc D0207 Hlavičková   D0206 D0207 D105 Lidé a dění… 2019-09-19      
xx               ISM pc A113 Krupková   RETG202      
xx             D0206 D0207 D105 Školení k IS 2019-09-19 PRMG202          
xx IDM pc T8/522 Vážanová   IDDZU2/327 Jakubíček bloková výuka dle rozp        
xx IEL lb L306 IEL lb L306 IEL lb L306 IEL lb L306 IEL lb L306 IDM zk D0206 D105 E104 E105 E112 2. písemka 2019-11-29  
xx ILG pc T8/503 Vítovec ISM pc A113 Krupková ISM pc A113 Krupková ILG pc A113 Hlavičková IUS cv A112 ILG zk D0206 D105 E104 E105 E112 2. písemka 2019-11-22  
xx   ISC pc N103               IZP zk D0206 D105 E104 Půlsemestrá… 2019-11-15      
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru