Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 1. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr zimní

Den: 2019-09-17, týden 38. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all             IZPD0206 D105              
30   IZP pc N103 Asistent Malík                        
31   IZP pc N104 Asistent…                        
32   IZP pc N105 Asistent Rydlo                        
33       IZP pc N103 Asistent Češka                    
34       IZP pc N104 Asistent…                    
35       IZP pc N105 Asistent Rydlo                    
36                 IZP pc N103 Asistent Hynek          
37                 IZP pc N104 Asistent…          
38                 IZP pc N105 Asistent…          
39                     IZP pc N103 Asistent Hynek      
40                     IZP pc N104 Asistent…      
41                     IZP pc N105 Asistent…      
xx   IDM pc D0207 Hliněná ILG pc A113 Hlavičková IDF1U2/327 Fišerová IDM pc D0207 Holík IDM pc D0207 Holík IUS cv A112    
xx   IFS cv A113   IFEaT8/020 Liedermann IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IEL lb L306 IEL lb L306 IZP pc N103 Asistent…  
xx   IZP D0206 D105 Fedor… 2019-09-30 IUS cv A112 D0207     IFAI pc T8/527 rezerva lichý IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IFAI lb T8/317 Gajdoš,…      
xx           IZP pc N103 N104 N105 Volné využití IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý      
xx                 IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý      
xx               ISM pc A113 Krupková ISM pc A113 Krupková        
Út all   IDMD0206 D105 Hliněná       ILGT12/2.173 Hlavičková              
xx   IFS cv D0207 ICUZU2/327 Zikmund-Lender       IFEa lb T8/317 Dallaev,… sudý   IDM zk D105 E112 1. písemka 2019-10-15  
xx         IDM pc T8/322 Fuchs     IFEa lb T8/317 Dallaev,… lichý IEL lb L306 sudý IEL lb L306  
xx       IEL lb L306       ILG pc T8/522 Hlavičková IFEa lb T8/317 Dallaev,… lichý      
xx       IFS cv D0207       ISM pc A113 Krupková IFEa lb T8/317 opakující sudý      
xx       ISC pc N105           ILG pc T8/522 Hlavičková      
xx                   ISC pc N105 ILG zk D105 E112 1. písemka 2019-10-22  
xx                       ISC pc N105    
xx                     ISM pc A113 Krupková      
xx                       IUS cv A112    
St all     IELE104 E105 E112                      
42           IZP pc N103 Asistent Češka                
43           IZP pc N104 Asistent…                
44           IZP pc N105 Asistent Tinka                
xx IEL lb L306 IFAIT8/020 Koktavý   IDM pc A113 T8/322 Lengál ILG pc A113 Hliněná ISC pc N203   IEL lb L306  
xx   ISC pc N203   IEL lb L306   IZP pc N105 Volné využití IUS cv A112 D0207 IUS cv A113 D0207    
xx   IZP pc N103 N104 Volné využití   IFEa cv T12/SD1.49 Liedermann sudý                  
xx   E112 Náhra… 2019-09-25     IFEa cv T12/SD1.49 Liedermann lichý                  
xx       ISC pc N203 IUS cv A112                
xx       IUS cv A112                    
xx       IZP pc N104 N105 Volné využití                    
Čt all     IZPE104 E105 E112 IZP cv E104 E105 E112       IELE104 E105 E112 IEL cv E104 E105 E112            
xx   ISC pc N203   ISCD105 FITG202   IEL lb L306 sudý IEL lb L306    
xx       IUS cv A112 IEL lb L306 IACHU2/327 Žáčková ISC pc N105 IUS cv A112 D0207    
xx           IUS cv A112 ISM pc A113 Krupková ISM pc A113 Krupková IZP pc N104 N105 Volné využití    
xx     E104 E105 E112 Školení - stud. informace 2019-09-19     PRMG202 RETG202      
xx                 D0206 D0207 D105 Školení k IS 2019-09-19 D0206 D0207 D105 Lidé a dění… 2019-09-19      
all         IUSE104 E105 E112                
xx IEL lb L306   IDDZU2/327 Jakubíček bloková výuka dle rozp        
xx     IEL lb L306 ISM pc A113 Krupková   IDM pc D0207 Havlena   IDM zk D0206 D105 E104 E105 E112 2. písemka 2019-11-29  
xx     ILG pc T8/503 Vítovec         IEL lb L306 ILG zk D0206 D105 E104 E105 E112 2. písemka 2019-11-22  
xx   ISC pc N103           ILG pc A113 Hlavičková IZP zk E105 E112 G202 Půlsemestrá… 2019-11-15      
xx     ISM pc A113 Krupková         IUS cv A112          
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru