Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 1. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr letní

Den: 2019-10-24, týden 43. (lichý)
Výuka: 2020-02-03 - 2020-05-01

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all     IMA1D105 Fuchs ISUD105                
xx       ITW pc N103 IDF2U2/327 ITW pc N103 ITW pc N103 ITW pc N103    
xx           ITW pc N103                
Út xx   ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105 ICULU2/327 Zikmund-Lender   IJCD0207 D105    
xx   ITW pc N204 ITW pc N204 ITW pc N204 ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105    
xx   IVSD105 IZG pc O204 IZG pc O204 ITW pc N204 ITW pc N204        
xx   IZG pc O204           ITYD0206 D105          
xx               IZG pc O204 IZG pc O204        
St all                 IOSD0206 D105        
xx   ISU pc N103 N104   IMA1 pc A113 Hliněná   ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105    
xx ITWD105   ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105 IZG pc O204 IZG pc O204        
xx       ITW pc N204 ITW pc N204                
xx       IZG pc O204 IVHG202                
xx           IZGD0207 D105              
xx           IZG pc O204                
Čt all               INCD105 INC cv D105        
xx   ISJD105 IMA1 pc A113 Hliněná   FIKG202   IZG pc O204        
xx   ITW pc N103 ITW pc N103 ITW pc N103 ITW pc N103   PRMG202      
xx   IZG pc O204 IZG pc O204 IZG pc O204 IZGE104 E105 E112          
xx               IZG pc O204            
xx                 RETG202          
xx   IMKA113 Koktavý IDDLU2/327 Jakubíček blokově dle rozpisu        
xx           IZG pc O204                
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru