Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 2. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr zimní

Den: 2019-11-14, týden 46. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all     INMT12/2.173 Novák                      
xx INM pc T8/522 Novák BAN4 cv T10/322 Baumgartnerová BAN4 cv T10/327 Sedláček AIT cv T10/322 Ellederová AEU cv T10/323 Smutný   IDM pc A113 Holík    
xx   IDM pc D0207 Hliněná   IELD0206 D105 BAN4 cv T10/327 Sedláček AIT cv T10/322 Ellederová IFAI lb T8/317 Gajdoš,…      
xx   IFS cv A113   IFEaT8/020 Liedermann I2CG202   IDM pc D0207 Holík IUS cv A112    
xx   ISS cv N203 ILG pc A113 Hlavičková IDF1U2/327 Fišerová IDM pc D0207 Holík   IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý      
xx     ILG zk D105 řádná 2020-01-13 IDM zk D105 řádná 2020-01-06   IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý      
xx   ITU pc N204 N205   IDM zk T10/1.36 2. oprava 2020-01-27   IFAI pc T8/527 Bogatyreva sudý IPMAIO/P384 Veselý      
xx     IUMIT12/SD2.94 Škutková IMAEIO/P384 Zinecker IFAI lb T8/317 Gajdoš,… IFAI pc T8/527 Bogatyreva lichý          
xx   IUS cv A112 ISS cv N203 ILG pc A113 Hlavičková   IFJ zk D105 1. oprava 2020-01-27        
xx     IVP1T8/010 Šmarda INM pc T8/522 Novák IZPD0206 D105 INM pc T8/522 Fuchs          
xx     IPSOT12/SD1.52 Fiľová   ISS cv N203 ISM pc A113 Krupková        
xx     ISS zk D0207 D105 1. oprava 2020-01-20 ISS cv N203 ITU pc N204 N205 ISS cv N203        
xx       ITU pc N204 N205 ITU pc N204 N205 IUMI pc T12/SE3.143 Bartoň,… ITU pc N204 N205        
xx       IUS cv D0207         IUMI pc T12/SE3.143 Bartoň,…        
xx     IZPD0206 D105 IVP1 cv T8/235 Šmarda lichý     IUSD0206 D105        
xx         IVP1 pc T8/235 Šmarda sudý     IUS zk D105 řádná 2020-01-20          
Út xx IMAE cv IO/P164 Fojtů BAN3 cv T10/322 Baumgartnerová BAN4 cv T10/322 Baumgartnerová IDMD0206 D105 Hliněná IAL zk D0206 D0207 D105 1. oprava 2020-01-21 IFEa lb T8/317 opakující sudý IDM D105 democvičení 2019-11-26  
xx     IAL zk D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 řádná 2020-01-07 IDM pc T8/322 Fuchs ILGT12/2.173 Hlavičková   IDM pc D0207 Lengál        
xx   IDMD0206 D105 Hliněná ICUZU2/327 Zikmund-Lender IEL zk D105 2. oprava 2020-01-28 IFEa lb T8/317 Dallaev,… sudý IFEa lb T8/317 Dallaev,… lichý      
xx   IDM pc A113 Havlena IFS cv D0207 IZPD0206 D105 ILI pc M103 IFEa lb T8/317 Dallaev,… lichý IFJ zk A113 E105 G202 2. oprava 2020-02-04    
xx   IFS cv D0207   IMAE cv IO/P164 Fojtů IPZG202 ILG pc T8/522 Hlavičková IKPT cv T12/SD1.48 Švandová  
xx     IMAEIO/P384 Zinecker   INM zk T10/1.36 T12/2.173 T12/SF1.141 T8/030 řádná 2020-01-14   ILI pc M103 ILG pc T8/522 Hlavičková      
xx     IMAE cv IO/P164 Fojtů IPAG202     IPZ zk E104 2. oprava 2020-02-04        
xx   ISS cv N203 INID0206 ISS cv N203   ISM pc A113 Krupková ISM pc A113 Krupková      
xx   ITU pc N204 N205 ISS cv N203 ITU pc N204 N205 ISS cv N203 ISS cv N203        
xx     ISS zk D0207 D105 2. oprava 2020-01-28     ITU pc N204 N205 ITU pc N204 N205        
xx       ITU pc N204 N205     IUMI pc T12/SE3.144 IUMI pc T12/SE3.143 Bartoň,…        
xx       IUS cv A113                    
xx         IZP zk E112 1. oprava 2020-01-21                
St all         IFJE104 E105 E112 IALE104 E105 E112 INP cv E104 E105 E112        
xx IDM pc T8/503 Vážanová IELE104 E105 E112 IZP cv D0207 D105 IAL zk D105 2. oprava 2020-01-29 IELD0207 D105 IEL cv D0207 D105 IDM pc A113 Hliněná IUS cv A113 D0207    
xx IMAE cv IO/P164 Fojtů IEL zk D105 1. oprava 2020-01-15 IDM pc A113 T8/322 Lengál ILG pc A113 Hliněná IIPDT12/SD1.48 Pavlíčková    
xx     IFAIT8/020 Koktavý IFEa cv T12/SD1.49 Liedermann sudý ILG zk D105 1. oprava 2020-01-22 JA3 cv T10/322 Walek IKPT cv T12/SD1.49 Švandová  
xx     IMAE cv IO/P158 IO/P164 Plottová IFEa cv T12/SD1.49 Liedermann lichý IPMA cv T12/SD1.47 Bumberová     IMAE cv IO/P158 Plottová      
xx   ITU pc N204 N205 ITU pc N204 N205 IKPT cv T12/SD1.48 Pavlíčková INP zk D0207 D105 1. oprava 2020-01-22 IW1E112    
xx       IUS cv A112 ILGD0207 D105 Hliněná ISS cv N203 IPMA cv M103 M104 pro FIT        
xx         IMAE cv IO/P158 IO/P164 Plottová   IPZ zk E112 řádná 2020-01-15          
xx     IZP zk E112 2. oprava 2020-01-29 ISS cv N203     IUS cv A112 D0207        
xx           ITU pc N204 N205                
xx           IUS cv A112                
xx             IZP zk D105 řádná 2020-01-08            
Čt xx IMAE cv IO/P164 Fojtů IFJ zk A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 řádná 2020-01-16   BAN4 cv T10/322 Šedrlová IEL cv E104 E105 E112 ILG pc D0207 Hlavičková IDM pc A113 Lengál    
xx   IMF pc A112 Hliněná , BIB ILG pc A113 T8/522 Hliněná   FITG202 IMAE cv IO/P164 Gryč IMAE cv IO/P164 Gryč IMAE cv IO/P164 Gryč  
xx INM pc T8/522 Fusek IMAE cv IO/P164 Fojtů   ILG pc A113 Hliněná IACHU2/327 Žáčková   INM pc T8/522 Fuchs      
xx     INM pc T8/522 Fusek IMAE cv IO/P164 Fojtů IDM pc T8/522 Fuchs   ISM pc A113 Krupková IZP pc N103 Asistent…    
xx     INM zk T12/2.173 T12/SF1.141 2. oprava 2020-01-30   ILG zk D105 2. oprava 2020-01-30 IELE104 E105 E112   ISS zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2020-01-02      
xx   IZEPP/1.09 IUS cv A112 INM zk T10/1.36 T12/2.173 T12/SF1.141 1. oprava 2020-01-23 ILG pc D0207 Hlavičková   RETG202      
xx     IZPE104 E105 E112 IZP cv E104 E105 E112 ISS cv N203   INP zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2020-01-09            
xx       IZEP cv P/1.09 sudý IUS cv A112 IPZ zk D105 1. oprava 2020-01-30          
xx     JA3 cv T10/322 Walek   IUS zk D105 řádná 2020-01-02 ISM pc A113 Krupková            
xx     JS1 cv T10/323 Borecká     ITUD0206 D105 IUS zk D105 řádná 2020-01-23          
xx                 PRMG202          
all   INPE104 E105 E112       ISSE104 E105          
xx IDM pc T8/522 Vážanová   IDDZU2/327 Jakubíček bloková výuka 11.10.,        
xx ILG pc T8/503 Vítovec ILG pc T8/503 Vítovec IDM zk D105 1. oprava 2020-01-17 IDM pc D0207 Havlena   IDM zk D105 předtermín 2019-12-20      
xx     IEL zk D105 řádná 2020-01-03   ILG pc A113 Hlavičková ILG pc A113 Hlavičková IDM zk D0206 D105 E104 E105 E112 2. písemka 2019-11-29  
xx     ISM pc A113 Krupková ISM pc A113 Krupková INP zk D0206 D0207 E104 E112 2. oprava 2020-01-31 IEL zk E112 řádná 2020-01-03        
xx     IUS zk D105 řádná 2020-01-10 IUSE104 E105 E112 ILG zk D105 předtermín 2019-12-20 ILG zk D0206 D105 E104 E105 E112 2. písemka 2019-11-22  
xx               IPSE112 IUS zk D105 řádná 2020-01-31        
xx                     IZP zk D0206 Půlsemestrá… 2019-11-15      
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru