Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 2. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr letní

Den: 2019-10-21, týden 43. (lichý)
Výuka: 2020-02-03 - 2020-05-01

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx     IMA1D105 Fuchs     ICS cv D0206 D0207 IBSG202 IJA cv D0207 D105    
xx   IW5D0206 ITW pc N103 IDF2U2/327   ICS cv D0206 D0207   ITW pc N103    
xx   IZU pc N203 IW5 cv D0206   IMUG202   ITW pc N103        
xx         ISUD105 ISUD105          
xx           ITW pc N103 ITW pc N103 IZU pc N203 N204        
xx           IZU pc N203 N204 IZU pc N203 N204            
Út all       IPPD105 IZUE104 E105 E112              
xx   ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105   I1CG202 IMA1 pc A113 Hliněná IJCD0207 D105    
xx   ITW pc N204 ITW pc N204 ISU pc N103 N104 N105 ICULU2/327 Zikmund-Lender ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105    
xx   IVSD105 IZG pc O204   IMA1D0206 D105 Hliněná   ITW pc N204   SUR cv D0206    
xx   IZG pc O204 IZU pc N203 N205 ITW pc N204 ISU pc N103 N104 N105 IZG pc O204        
xx   IZU pc N203     IZG pc O204 ITW pc N204 IZU pc N203        
xx                 ITYD0206 D105 SURD0206      
xx                 IW2G202          
xx               IZG pc O204            
xx               IZU pc N203 N205            
St all   IDSE104 E105 E112                      
xx ITWD105 IAMA113 Hliněná IMA1 pc A113 Hliněná   IMA1 pc A113 Fuchs IMA1 pc A113 Fuchs ICP cv D105    
xx     IANA112   ISU pc N103 N104 N105   IOSD0206 D105 ISU pc N103 N104 N105    
xx     IOSD105 ITW pc N204 ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105        
xx   ISU pc N103 N104 ISU pc N103 N104 N105 IVHG202 ITPG202 IZG pc O204        
xx   IZU pc N203 ITW pc N204 IZG pc O204 IZG pc O204 IZU pc N203 N204        
xx       IZAG202 IZU pc N203 N205 IZU pc N203 N205            
xx       IZG pc O204                    
xx       IZU pc N203                    
Čt all   IPKE104 E105 E112         IZGE104 E105 E112          
xx   IMA1 pc A113 Hliněná IAM pc N105 Hliněná FIKG202   IMA1 pc A113 Vítovec        
xx   ISJD105 IMA1 pc A113 Hliněná IAM cv A113 Hliněná IMA1 pc A113 Vítovec   INC cv D105        
xx   ITW pc N103 INCD105 INC cv D105 INCD105 PRMG202      
xx   IZG pc O204 ITSE112 ITW pc N103 ITW pc N103 IZG pc O204        
xx   IZU pc N104 N203 ITW pc N103 IZA cv D0207 IZG pc O204            
xx       IZG pc O204 IZG pc O204   IZU pc N203          
xx       IZU pc N104 N203       RETG202          
xx   IMKA113 Koktavý IDDLU2/327 Jakubíček blokově dle rozpisu        
xx   IZU pc N203 N204 IZU pc N203 N204 IZG pc O204 IZU pc N203            
xx           IZU pc N203 N204                
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru