Bakalář informační technologie 2. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr letní

Den: 2020-02-28, týden 09. (lichý)
Výuka: 2020-02-03 - 2020-05-01

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po all   IPPE104 E105 E112 IZUE104 E105 E112                  
xx IMIE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/322 Ellederová IMA1 pc D0207 Fuchs ICS cv D0206 BAN4 cv T10/324 T10/327 Smutný BAN4 cv T10/324 T10/327 Smutný      
xx     BAN2 cv T10/324 Baumgartnerová   IDF2U2/327   IBSG202 IJA cv D0207 D105    
xx     IFANIO/P384 Bartoš IMIE cv IO/P164 IO/P292 Fojtů IFAN cv IO/P164 Janíčková lichý ICS cv D0206   ITW pc N103    
xx     IMA1D105 Fuchs IVP2 cv T8/503 Šmarda lichý IFAN cv IO/P164 Janíčková sudý   IMA1 pc T8/522 Hlavičková        
xx   IMA1 pc T8/522 Fusek IMA1 pc T8/522 Fusek ITW pc N103 ISUD0207 D105          
xx     IMIE cv IO/P164 IO/P292 Fojtů ISUD105 ITW pc N103 ITW pc N103        
xx   IW5D0206 IPSOT8/030 Fiľová IZU pc N204 IZU pc N204        
xx       ITW pc N103   IUCE cv IO/P287 Svirák              
xx     IUCE cv IO/P287 Svirák IVP2 pc T8/503 Šmarda sudý IZMA cv IO/P157              
xx     IVP2T8/503 Šmarda   IZU pc N204                
xx       IW5 cv D0206                    
Út all   IPKE104 E105 E112 IDSE104 E105 E112                  
xx IMIE cv IO/P164 Fojtů IMIE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/325 Ellederová AIT cv T10/325 Ellederová IFAN cv K4/E110 Janíčková sudý IFAN cv K4/E110 Janíčková lichý IFAN cv K4/E110 Janíčková sudý  
xx   ISU pc N103 N104 N105   BAN3 cv T10/322 Baumgartnerová BAN3 cv T10/322 Baumgartnerová IFAN cv K4/E110 Janíčková lichý IFAN cv K4/E110 Janíčková sudý SUR cv E104 E112    
xx   ITW pc N204   BAN4 cv T10/323 Langerová I1CG202 IMA1 pc A113 Hliněná IJCD0206 D105    
xx   IVSD0206 D105 ISU pc N103 N104 N105 IMA1 pc T8/522 Fusek ICULU2/327 Zikmund-Lender   IKPT cv T12/SD1.48 Švandová  
xx   IZG pc O204   IMIE cv IO/P164 Fojtů IMA1D0206 D105 Hliněná   ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105    
xx     IPPK pc T12/SA2.04 Janda ISU pc N103 N104 N105 ITW pc N204        
xx       ITW pc N204 ISU pc N103 N104 N105 ITW pc N204   IUCE cv IO/P283 Pěta      
xx       IZG pc O204 ITW pc N204   ITYD0206 D105 IZU pc N205 rezerva      
xx       IZU pc N203 N205   IUCEIO/P384 Křížová IUCE cv IO/P283 IO/P284 Pěta SURE104 E112      
xx             IUCE cv IO/P283 Pěta IW2G202          
xx           IZG pc O204 IZG pc O204 IZG pc O204        
xx               IZU pc N203 N205 IZU pc N203        
St all           IZGD0206 D105              
xx IMIE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/323 Ellederová AIT cv T10/323 T10/324 Ellederová AIT cv T10/325 Šedrlová AEU cv T10/326 Smutný BAN4 cv T10/326 Smutný      
xx ITWD105 BAN3 cv T10/326 Baumgartnerová BAN4 cv T10/325 T10/326 Walek BAN4 cv T10/326 Walek AIT cv T10/324 Šedrlová   ICP cv D0206 přesun… 2020-04-22    
xx     BAN4 cv T10/322 Langerová   IKPT cv T12/SD1.48 Pavlíčková IMA1 pc D0207 Fusek ICP cv D105    
xx     IAMA113 Hliněná IMA1 pc A113 Hliněná   IMA1 pc D0207 Fusek IIPDT8/322 Pavlíčková    
xx     IANA112 1., 3., 4., 6., 8., 10., 12. týden IMIE cv IO/P164 Fojtů IMIEIO/P381 Škapa IUCE cv IO/P283 Pěta IKPT cv T12/SD1.48 Švandová  
xx   ISU pc N103 N104 IMA1 pc T8/522 Fuchs ISU pc N103 N104 N105   IOSD0206 D105 ISU pc N103 N104 N105    
xx     IMIEIO/P384 Škapa   ITW pc N204 ISU pc N103 N104 N105 ISU pc N103 N104 N105        
xx     IMIE cv IO/P164 Fojtů IUCEIO/P384 Křížová   ITPG202 IZG pc O204        
xx     IOSD105   IUCE cv IO/P283 Pěta   IZU pc N203 N204        
xx       ISU pc N103 N104 N105 IVHG202 IZG pc O204            
xx       ITW pc N204 IZG pc O204 IZU pc N203 N205            
xx     IUCE cv IO/P292 Hanušová IUCE cv IO/P292 Hanušová IZMAK4/E342              
xx       IZAG202 IZU pc N203 N205                
xx       IZG pc O204                    
xx       IZU pc N203                    
Čt xx     BAN4 cv T10/326 Baumgartnerová AIT cv T10/323 Šedrlová FIKG202   IMA1 pc T8/522 Hlavičková   IUCE cv IO/P158 Hanušová  
xx   IMA1 pc A113 Vítovec   BAN4 cv T10/326 Baumgartnerová INC cv D105 IMA1 pc A113 Hliněná   INC cv D105        
xx   ISJD105 IMA1 pc A113 Vítovec IAM cv A113 Hliněná INCD105 IUCE cv IO/P158 Hanušová      
xx   ISJG202 přesun… 2020-04-23 IAM pc N105 Hliněná   ITW pc N103 IZG pc O204        
xx   ITW pc N103 INCD105 IUCE cv IO/P164 Svirák IUCE cv IO/P158 IO/P164 Hanušová PRMG202      
xx   IZG pc O204 ITSE112 ITW pc N103   IZFI cv IO/P287 Srbová sudý          
xx   IZU pc N203 ITW pc N103 IZA cv D0207   IZFI cv IO/P287 Srbová lichý          
xx         IZFIK4/E337 Karas IZFI cv IO/P287 Srbová lichý   IZSL pc T12/SE3.144 Jiřík, Mézl… sudý        
xx       IZG pc O204   IZFI cv IO/P287 Srbová sudý IZU pc N203          
xx     IZSLT12/SD2.100 Jiřík, Mézl IZG pc O204 IZG pc O204            
xx       IZU pc N203   IZSL pc T12/SE3.144 Jiřík, Mézl… sudý RETG202          
xx             IZSL pc T12/SE3.144 Mézl lichý              
xx     BAN4 cv T10/324 Walek   IIZN205 IIZ pc N205            
xx     IAN pc Q305 lichý JA3 cv T10/324 Walek INC cv D105 2020-04-24                
xx     IAN pc Q305 sudý   IZG pc O204                
xx   IZU pc N203 IDDLU2/327 Jakubíček 28. 2., 13. 3., 3. 4.,        
xx       INCD105 2020-04-24 JA3 cv T10/324 Walek              
xx       IZU pc N203 N204 IZU pc N203 N204                
xx         JS1 cv T10/327 Borecká                  
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru