Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Magistr informační technologie v angličtině 2. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr zimní

Den: 2019-10-17, týden 42. (sudý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx   PGReG202 VYPaA112     CZSaA112 CZSa pc N203 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
Út xx   HSCeA112   PDBe pc N104 N105 labs 3., 4., 5. týden     GJAeG202 TAMaD0206    
xx             POVaA112   MATeA112        
St xx       PDBe cv C228 demo 2., 3., 4. týden   PGPaG202 PDBeG202 BAYaG202 BAYa cv G202    
Čt xx   ROBaM103 M104   GALeE104 RTSaL314 MATeA112 MATe cv A112        
xx                   RTSa pc L306 sudý        
xx     ZPJaN104 N105 GJAeM103 Marek… 2019-12-13                  
xx         GJAe zk M103 Midterm test 2019-11-15                  
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru