Bakalář informační technologie 3. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr letní

Zkouškové období: 2020-05-25 - 2020-06-05

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx IDS zk D105 řádná 2020-06-15 IDS zk M103 řádná 2020-06-15          
xx   IPK zk D105 řádná 2020-06-08 IPK zk D105 řádná 2020-06-08       IJC zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2020-06-08        
xx     IPP zk D105 1. oprava 2020-06-22              
xx     IZG zk D105 2. oprava 2020-07-13 IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-08    
Út xx     IZMA zk E112 řádná 2020-06-16 IZMA zk E112 řádná 2020-06-16 IZMA zk E112 řádná 2020-06-16 IZMA zk E112 řádná 2020-06-16 ITP zk E104 1. oprava 2020-06-23 IZG zk D105 E104 řádná 2020-06-16      
xx     IZU zk D105 1. oprava 2020-06-30   ITP zk E105 2. oprava 2020-07-07   SUR zk A113 D0206 D105 řádná 2020-06-09 SUR zk A113 D0206 D0207 D105 řádná 2020-06-09    
xx     IZU zk D105 2. oprava 2020-07-07 IZA zk A112 A113 D0207 řádná 2020-06-16 IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-09    
xx               IZA zk A112 1. oprava 2020-06-23   SUR zk A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 1. oprava 2020-06-23      
xx             IZG zk D105 řádná 2020-06-16              
xx           IZU zk E112 1. oprava 2020-06-30              
xx               SUR zk A113 D0206 D105 E105 E112 řádná 2020-06-09            
St xx   IDS zk E104 2. oprava 2020-07-08     IBS zk A113 E105 E112 řádná 2020-06-17 ISJ zk D0206 D105 E104 E105 E112 M103 M104 A112 A113 D0207 řádná 2020-06-10        
xx     ISJ zk D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 1. oprava 2020-06-17 IDS zk D105 2. oprava 2020-07-08   IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-10    
xx     IPP zk D105 řádná 2020-06-10 IPP zk D105 řádná 2020-06-10   SUR zk D0206 D0207 E105 E112 2. oprava 2020-07-01        
xx     IZA zk A112 2. oprava 2020-07-01                      
Čt xx   IDS zk D0206 D105 1. oprava 2020-06-25     IDS zk D105 1. oprava 2020-06-25 IDS zk G202 1. oprava 2020-06-25      
xx     ITS zk D105 E105 2. oprava 2020-07-02     IPP zk D105 2. oprava 2020-07-09 IJC zk D0206 D0207 D105 1. oprava 2020-06-25 IJC zk D0206 D0207 D105 1. oprava 2020-06-25    
xx           IZG zk D105 1. oprava 2020-07-02   ISJ zk D0206 D105 E105 2. oprava 2020-07-02          
xx               ITP zk E104 řádná 2020-06-11            
xx               IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-11    
xx                 IZG zk A112 A113 D0206 D105 E104 E105 E112 G202 2. předtermín 2020-06-04          
xx     IPK zk D105 1. oprava 2020-07-03 IPK zk D105 1. oprava 2020-07-03 IBS zk E104 2. oprava 2020-07-10 IBS zk E104 1. oprava 2020-06-26 IZU zk E104 řádná 2020-06-19  
xx       IPK zk D105 2. oprava 2020-07-10 ITS zk E104 E105 E112 1. oprava 2020-06-26   IJC zk E104 E105 E112 2. oprava 2020-07-03          
xx       ITS zk A112 A113 D0206 D105 E104 E105 E112 řádná 2020-06-12 IZU zk D105 řádná 2020-06-19    
xx   IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-12    
xx   IZU zk M103 řádná 2020-06-19                    
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru