Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalář informační technologie 3. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr letní

Den: 2019-10-21, týden 43. (lichý)
Výuka: 2020-02-03 - 2020-05-01

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx   IPPE104 E105 E112 IZUE104 E105 E112 ICS cv D0206 D0207 IBSG202 IJA cv D0207 D105    
xx   IW5D0206 ITW pc N103 IDF2U2/327   ICS cv D0206 D0207   ITW pc N103    
xx   IZU pc N203 IW5 cv D0206   IMUG202   ITW pc N103        
xx           ITW pc N103 ITW pc N103 IZU pc N203 N204        
xx           IZU pc N203 N204 IZU pc N203 N204            
Út xx   IPKE104 E105 E112 IDSE104 E105 E112 I1CG202 ITYD0206 D105 IJCD0207 D105    
xx   ITW pc N204 IPPD105   ICULU2/327 Zikmund-Lender ITW pc N204   SUR cv D0206    
xx   IVSD105 ITW pc N204 ITW pc N204 ITW pc N204 IZG pc O204        
xx   IZG pc O204 IZG pc O204 IZG pc O204   IW2G202 SURD0206      
xx   IZU pc N203 IZU pc N203 N205     IZG pc O204 IZU pc N203        
xx             IZUE104 E105 E112              
xx               IZU pc N203 N205            
St xx ITWD105 IAMA113 Hliněná   ITW pc N204 ITPG202 IZG pc O204 ICP cv D105    
xx     IANA112   IVHG202 IZG pc O204 IZU pc N203 N204        
xx   IDSE104 E105 E112   IZGD0207 D105              
xx   IZU pc N203 ITW pc N204 IZG pc O204 IZU pc N203 N205            
xx       IZAG202 IZU pc N203 N205                
xx       IZG pc O204                    
xx       IZU pc N203                    
Čt xx   IPKE104 E105 E112 IAM pc N105 Hliněná FIKG202   IZG pc O204        
xx   ISJD105 ITSE112 IAM cv A113 Hliněná ITW pc N103   PRMG202      
xx   ITW pc N103 ITW pc N103 ITW pc N103 IZGE104 E105 E112          
xx   IZG pc O204 IZG pc O204 IZA cv D0207 IZG pc O204            
xx   IZU pc N104 N203 IZU pc N104 N203 IZG pc O204   IZU pc N203          
xx                 RETG202          
xx   IMKA113 Koktavý IDDLU2/327 Jakubíček blokově dle rozpisu        
xx   IZU pc N203 N204 IZU pc N203 N204 IZG pc O204 IZU pc N203            
xx           IZU pc N203 N204                
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru