Bakalář informační technologie 3. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr letní

Zkouškové období: 2020-05-25 - 2020-06-05

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx     IDS zk A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2020-06-15       IJC zk D0206 D105 řádná 2020-06-08          
xx     IPK zk D105 řádná 2020-06-08 IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-08    
xx     IPP zk D105 1. oprava 2020-06-22   IZU zk D105 E112 2020-06-01          
xx     IZG zk D105 2. oprava 2020-07-13                      
xx   IZU zk D105 E112 2020-06-01                    
Út xx     IZMA zk E112 řádná 2020-06-16 IZMA zk E112 řádná 2020-06-16 IZMA zk E112 řádná 2020-06-16   ITP zk E104 1. oprava 2020-06-23 IZG zk D0206 D0207 E105 předtermín 2020-06-02 SUR zk D105 1. oprava 2020-06-23      
xx     IZU zk D105 1. oprava 2020-06-30   ITP zk E105 2. oprava 2020-07-07 IZG zk D105 řádná 2020-06-16          
xx     IZU zk E112 2. oprava 2020-07-07 IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-09    
xx           IZA zk E104 řádná 2020-06-16 IZA zk A112 1. oprava 2020-06-23            
xx             SUR zk D0206 D105 řádná 2020-06-09              
St xx     IPP zk D105 řádná 2020-06-10   IBS zk E112 řádná 2020-06-17   SUR zk E112 2. oprava 2020-07-01        
xx     ISJ zk E112 1. oprava 2020-06-17 IDS zk D105 2. oprava 2020-07-08                
xx     IZA zk A112 2. oprava 2020-07-01     ISJ zk D105 řádná 2020-06-10            
xx           IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-10    
Čt xx     ITS zk D105 E105 2. oprava 2020-07-02     IDS zk D105 1. oprava 2020-06-25 IJC zk D105 1. oprava 2020-06-25        
xx     IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-11   IPP zk D105 2. oprava 2020-07-09            
xx             ITP zk E104 řádná 2020-06-11 ISJ zk D105 E105 2. oprava 2020-07-02          
xx           IZG zk D105 1. oprava 2020-07-02 IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-11    
xx     IPK zk D105 1. oprava 2020-07-03     IBS zk E104 2. oprava 2020-07-10 IBS zk E104 1. oprava 2020-06-26          
xx       IPK zk E112 2. oprava 2020-07-10 ITS zk E112 1. oprava 2020-06-26   IJC zk E104 E112 2. oprava 2020-07-03          
xx       ITS zk D105 řádná 2020-06-12   IZU zk D0206 D105 řádná 2020-06-19          
xx     IVS G202 Obhajoby projektů 2020-06-12    
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru