Bakalář informační technologie 3. ročník

Akademický rok 2019/2020, semestr letní

Den: 2020-02-22, týden 08. (sudý)
Výuka: 2020-02-03 - 2020-05-01

DenSkup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Po xx IMIE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/322 Ellederová IMIE cv IO/P164 IO/P292 Fojtů ICS cv D0206 BAN4 cv T10/324 T10/327 Smutný BAN4 cv T10/324 T10/327 Smutný      
xx     BAN2 cv T10/324 Baumgartnerová   IDF2U2/327   IBSG202 IJA cv D0207 D105    
xx     IFANIO/P384 Bartoš IVP2 cv T8/503 Šmarda lichý IFAN cv IO/P164 Janíčková sudý ICS cv D0206   ITW pc N103    
xx     IMIE cv IO/P164 IO/P292 Fojtů IVP2 pc T8/503 Šmarda sudý IFAN cv IO/P164 Janíčková lichý   ITW pc N103        
xx   IPPE104 E105 E112   ITW pc N103 ITW pc N103 IZU pc N204        
xx   IW5D0206 IPSOT8/030 Fiľová IZU pc N204            
xx       ITW pc N103   IUCE cv IO/P287 Svirák              
xx     IUCE cv IO/P287 Svirák IZUE104 E105 E112 IZMA cv IO/P157              
xx     IVP2T8/503 Šmarda   IZU pc N204                
xx       IW5 cv D0206                    
Út xx IMIE cv IO/P164 Fojtů IMIE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/325 Ellederová AIT cv T10/325 Ellederová IFAN cv K4/E110 Janíčková sudý IFAN cv K4/E110 Janíčková sudý IFAN cv K4/E110 Janíčková sudý  
xx   IPKE104 E105 E112   BAN3 cv T10/322 Baumgartnerová BAN3 cv T10/322 Baumgartnerová IFAN cv K4/E110 Janíčková lichý IFAN cv K4/E110 Janíčková lichý SUR cv E104 E112    
xx   ITW pc N204   BAN4 cv T10/323 Langerová I1CG202 ITYD0206 D105 IJCD0206 D105    
xx   IVSD0206 D105 IDSE104 E105 E112   ICULU2/327 Zikmund-Lender   IKPT cv T12/SD1.48 Švandová  
xx   IZG pc O204   IMIE cv IO/P164 Fojtů   ITW pc N204 ITW pc N204        
xx       IPPD105 IUCEIO/P384 Křížová IUCE cv IO/P283 IO/P284 Pěta IUCE cv IO/P283 Pěta      
xx     IPPK pc T12/SA2.04 Janda   IW2G202 IZU pc N205 rezerva      
xx       ITW pc N204 ITW pc N204 IZG pc O204 IZG pc O204        
xx       IZG pc O204   IUCE cv IO/P283 Pěta   IZU pc N203        
xx       IZU pc N203 N205 IZG pc O204 IZU pc N203 N205   SURE104 E112      
xx             IZUE104 E105 E112              
St xx IMIE cv IO/P164 Fojtů AIT cv T10/323 Ellederová AIT cv T10/323 T10/324 Ellederová AIT cv T10/325 Šedrlová AEU cv T10/326 Smutný BAN4 cv T10/326 Smutný      
xx ITWD105 BAN3 cv T10/326 Baumgartnerová BAN4 cv T10/325 T10/326 Walek BAN4 cv T10/326 Walek AIT cv T10/324 Šedrlová   ICP cv D0206 přesun… 2020-04-22    
xx     BAN4 cv T10/322 Langerová   IKPT cv T12/SD1.48 Pavlíčková IZG pc O204 ICP cv D105    
xx     IAMA113 Hliněná IMIE cv IO/P164 Fojtů IMIEIO/P381 Škapa   IIPDT8/322 Pavlíčková    
xx     IANA112 sudý   ITW pc N204 ITPG202   IKPT cv T12/SD1.48 Švandová  
xx   IDSE104 E105 E112 IUCEIO/P384 Křížová IUCE cv IO/P283 Pěta IUCE cv IO/P283 Pěta          
xx     IMIEIO/P384 Škapa IUCE cv IO/P292 Hanušová   IZG pc O204 IZU pc N203 N204        
xx     IMIE cv IO/P164 Fojtů   IVHG202 IZU pc N203 N205            
xx       ITW pc N204 IZGD0206 D105              
xx     IUCE cv IO/P292 Hanušová   IZG pc O204                
xx       IZAG202   IZMAK4/E342              
xx       IZG pc O204 IZU pc N203 N205                
xx       IZU pc N203                    
Čt xx     BAN4 cv T10/326 Baumgartnerová AIT cv T10/323 Šedrlová FIKG202 IUCE cv IO/P158 IO/P164 Hanušová IUCE cv IO/P158 Hanušová IUCE cv IO/P158 Hanušová  
xx   IPKE104 E105 E112   BAN4 cv T10/326 Baumgartnerová   ITW pc N103 IZG pc O204        
xx   ISJD105 ITSE112 IAM cv A113 Hliněná   IZFI cv IO/P287 Srbová lichý PRMG202      
xx   ISJG202 přesun… 2020-04-23 IAM pc N105 Hliněná IUCE cv IO/P164 Svirák IZFI cv IO/P287 Srbová sudý          
xx   ITW pc N103 ITW pc N103 ITW pc N103 IZGE104 E105 E112          
xx   IZG pc O204 IZG pc O204 IZA cv D0207 IZG pc O204 IZSL pc T12/SE3.144 Jiřík, Mézl… sudý        
xx   IZU pc N203   IZFIK4/E337 Karas IZFI cv IO/P287 Srbová lichý IZU pc N203          
xx     IZSLT12/SD2.100 Jiřík, Mézl   IZFI cv IO/P287 Srbová sudý RETG202          
xx       IZU pc N203 IZG pc O204                
xx             IZSL pc T12/SE3.144 Mézl lichý              
xx             IZSL pc T12/SE3.144 Jiřík, Mézl… sudý              
xx     BAN4 cv T10/324 Walek   IIZN205 IIZ pc N205            
xx     IAN pc Q305 sudý   IZG pc O204                
xx     IAN pc Q305 lichý   IZU pc N203 N204                
xx   IZU pc N203 IDDLU2/327 Jakubíček 28. 2., 13. 3., 3. 4.,        
xx       IZU pc N203 N204   JA3 cv T10/324 Walek              
xx         JA3 cv T10/324 Walek                  
xx         JS1 cv T10/327 Borecká                  
Význam zkratek:
př - přednáška, cv - numerické cvičení, lb - počítačová laboratoř, pc - laboratoř, zk - zkouška
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
Nahoru