Master Information Technology 2nd year

Academic year 2020/2021, winter semester

Day: 2020-11-24, week 48 (even)
Classes: 2020-09-21 - 2020-12-18

DayGroup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Mon NADE       PDI le G202                    
NGRI               AVS le E104 E105 E112            
NHPC                   PCG le G202        
NIDE   SEM le G202                        
NISD           PDB le G202 AVS le E104 E105 E112 PDB le E105 náhrada… 4., 5. týden        
NISY               AVS le E104 E105 E112     SIN le E112    
NMAT         VYPa le A112 AVS le E104 E105 E112 THE le E104        
NNET       PDI le G202                    
NSEC               AVS le E104 E105 E112            
NVER               AVS le E104 E105 E112            
xx     GJA ex E104 E105 1. oprava 2021-02-01 AVS ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 2. oprava 2021-02-01   AVS le E104 E105 E112   AEU xc T10/325 Smutný   CZSa pc N203  
xx   SEM le G202 BAYa ex D0206 D0207 D105 E112 1st term 2021-01-18 PDB le G202 BIS ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 řádná 2021-01-18 PCG le G202 CZSa le E104    
xx   TIN xc D0207 HSC ex E104 E105 1. oprava 2021-01-18 UPA pc N103 N104 N105 4., 5., 10. týden GAL ex A112 A113 2. oprava 2021-02-01   MSP xc D105    
xx       MSP ex D105 řádná 2021-01-11 MSP ex D105 řádná 2021-01-11 PCS ex E104 E112 řádná 2021-01-18 SIN le E112    
xx         MSP ex G202 1. oprava 2021-01-25 SEM ex N103 N104 řádná 2021-01-04 PDB le E105 náhrada… 4., 5. týden SIN ex E104 E105 1. oprava 2021-01-25    
xx       PDB pc N103 N104 N105       POVa ex E104 E105 3rd term 2021-01-25 SIN ex G202 2. oprava 2021-02-01      
xx       PDI le G202     VYPa ex A112 A113 1st term 2021-01-04 SEM ex E105 G202 1. oprava 2021-01-18 SIN ex E104 E105 E112 řádná 2021-01-18    
xx       TIN xc D0207 A113         THE le E104 TIN xc D0207    
xx         VYPa le A112     TIN xc D0207        
xx               ZZN ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2021-01-04          
Tue all           RTSa le C228 RTSa lesson(s)                
NADE                       TAMa le D105    
NBIO           ZZN le D0207              
NEMB   UPA le E104 E105 E112                        
NGRI   UPA le E104 E105 E112                        
NHPC   UPA le E104 E105 E112                        
NISD           ZZN le D0207              
NISY   UPA le E104 E105 E112     ZZN le D0207              
NMAL                       BAYa le D0206 BAYa xc D0206  
NMAT   UPA le E104 E105 E112                        
NSEC   UPA le E104 E105 E112                        
NVER   UPA le E104 E105 E112                        
xx   UPA le E104 E105 E112 MSP le D105 doc. Žák AVS pc O204 PCG pc O204 AIS ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2021-01-12   BAYa xc D0206  
xx     PCG ex E104 2. oprava 2021-02-02     AVS ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 1. oprava 2021-01-26   PGPa ex E105 3rd term 2021-02-02 BAYa le D0206    
xx     PDI ex E104 E105 1. oprava 2021-01-26   MSP xc A113 doc. Žák RTSa xc C228 RTSa…   GJA ex A112 A113 řádná 2021-01-26    
xx   ZHA le T12/SD2.93 Přikryl       SLA le TA5/115 Kureš, Vašík online PGPa ex G108 1st term 2021-01-12 PKS le G202  
xx             TIN ex D105 2. oprava 2021-02-02 THE ex E104 E105 1. oprava 2021-01-26 TAMa le D105    
xx             UPA pc N103 N104 N105 4., 5., 10. týden TIN le D0206 D105        
xx             TIN ex D105 řádná 2021-01-05            
xx               TIN ex D105 1. oprava 2021-01-19          
xx             VIN le E105              
xx           ZZN le D0207              
Wed NCPS             BIS le D0206            
NEMB                       SUI le E104 E105 E112 SUI xc E104 E105 E112  
NGRI                       SUI le E104 E105 E112 SUI xc E104 E105 E112  
NHPC                       SUI le E104 E105 E112 SUI xc E104 E105 E112  
NISD             BIS le D0206            
NISY                       SUI le E104 E105 E112 SUI xc E104 E105 E112  
NMAT       SAV le G202           SUI le E104 E105 E112 SUI xc E104 E105 E112  
NNET       BMS le D0206                  
NSEC             BIS le D0206     SUI le E104 E105 E112 SUI xc E104 E105 E112  
NSEN             BIS le D0206            
NVER       SAV le G202 BIS le D0206     SUI le E104 E105 E112 SUI xc E104 E105 E112  
xx     BIS ex E104 E105 E112 2. oprava 2021-02-03 AGS ex E104 2. oprava 2021-02-03   AVS pc O204 AVS pc O204 PKS ex E104 2. oprava 2021-02-03 SUI xc E104 E105 E112  
xx   GZN ex E104 E105 E112 řádná 2021-01-06 GJA le A112 AVS pc O204 SRI ex E104 E105 E112 řádná 2021-01-20 BIO ex D0206 D0207 D105 E112 1. oprava 2021-01-27      
xx   MSP xc A113 ing. Hrabec   AVS ex A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 řádná 2021-01-13 AVS ex D105 řádná 2021-01-13   HSC ex N203 N204 řádná 2021-01-06 SUI le E104 E105 E112    
xx   PCG pc O204 MSP xc A113 ing. Hrabec BAYa ex E105 3rd term 2021-02-03   JA3 xc T10/326 Walek          
xx     PCS ex A112 2. oprava 2021-02-03 BIO ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2021-01-20 UPA pc N204 4., 5., 10. týden PCG ex A112 D0206 D0207 D105 řádná 2021-01-13        
xx       BMS le D0206 BIS le D0206 PDI ex M103 M104 M105 N103 N104 řádná 2021-01-06        
xx     PGR ex E104 E105 1. oprava 2021-01-20 SAV ex A112 A113 1. oprava 2021-01-20     PGPa ex E105 2nd term 2021-01-20        
xx       SAV le G202       POVa ex E104 E112 2nd term 2021-01-20        
xx       THE ex N203 N204 N205 řádná 2021-01-06 SUI ex A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 1. oprava 2021-01-27     SLA xc G202 Pavlík online        
xx     VYPa ex E105 3rd term 2021-01-27         SUI ex M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 2. oprava 2021-02-03          
xx     VYPa ex E112 2nd term 2021-01-20                      
xx     ZZN ex D0206 D0207 D105 E112 2. oprava 2021-01-27                    
Thu NADE             AIS le E112            
NBIO               PBI le A112            
NCPS             POVa le E105              
NEMB       HSC le E112       PCS le E104        
NHPC       HSC le E112                  
NMAT   GAL le A112                      
NNET   GAL le A112                      
NSEN       SRI le E105   AIS le E112            
NVIZ   PGR le G202     POVa le E105 GZN le E105          
xx     AGS le D0206 GMU le G202 AGS ex A112 řádná 2021-01-14   AVS pc O204 AVS pc O204    
xx   AVS pc O204 AVS pc O204   AGS ex A113 1. oprava 2021-01-28   BAYa ex A112 A113 2nd term 2021-01-28 MSP xc E104 E105 E112    
xx     BIO ex E104 E105 2. oprava 2021-02-04   AIS le E112 PCS le E104        
xx   GAL le A112   AVS pc O204 AVS pc O204 PDI ex E104 2. oprava 2021-02-04        
xx   MOG le P118/M66 Smetana HSC le E112 BIS ex D0206 D0207 D105 G108 G202 1. oprava 2021-01-28 GZN le E105 PKS ex E104 1. oprava 2021-01-21      
xx     JA3 xc T10/325 Walek UPA pc N103 N104 N105 4., 5., 10. týden BMS ex D0206 D0207 D105 E112 řádná 2021-01-14 RET le G202 PKS ex E104 řádná 2021-01-07      
xx   MSP xc D0207 ing. Šramková MSP xc D0207 ing. Šramková   CZSa ex A113 1st term 2021-01-07     PRM le G202      
xx     PCG ex E104 E112 1. oprava 2021-01-21     FIT le G202   SLA xc TA1/1836 Kureš online        
xx   PGR le G202   PBI ex A112 1. oprava 2021-01-21 GAL ex E104 E105 1. oprava 2021-01-21          
xx       PGR ex A112 A113 E105 řádná 2021-01-14 PGR ex E104 E105 2. oprava 2021-01-28 GMU ex E104 2. oprava 2021-01-28 SRI ex E104 E105 1. oprava 2021-01-28        
xx       SEM ex E105 2. oprava 2021-01-28     HSC ex E112 2. oprava 2021-01-28            
xx       SRI le E105     PBI le A112            
xx     UPA ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 řádná 2021-01-07   PBI ex A112 2. oprava 2021-01-28              
xx     ZZN ex D0206 D0207 D105 E104 E112 1. oprava 2021-01-14   POVa le E105              
xx             POVa ex M103 M104 M105 N103 1st term 2021-01-14              
xx           SAV ex E104 E105 G202 řádná 2021-01-14              
xx         UPA ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 1. oprava 2021-01-21                
xx           UPA ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 řádná 2021-01-07              
xx             UPA ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E105 E112 G202 2. oprava 2021-02-04            
Fri NEMB                   UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
NGRI   PGPa le E105             UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
NHPC                   UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
NIDE         SFC le G202                  
NISY                   UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
NMAL         SFC le G202                  
NMAT                   UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
NSEC   BIO le G202           UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
NVER                   UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
xx   AGS pc N203 N204 N205 AVS pc O204 AIS ex E104 E105 E112 2. oprava 2021-01-29 BMS ex E112 2. oprava 2021-01-29 BMS ex A112 A113 1. oprava 2021-01-22      
xx   AVS pc O204   GAL ex N203 N204 N205 O204 řádná 2021-01-08 AIS ex D0206 D0207 D105 E112 1. oprava 2021-01-22 GZN ex E104 E105 1. oprava 2021-01-22      
xx   BIO le G202 MSP ex D105 2. oprava 2021-02-05 CZSa ex E105 2nd term 2021-01-15 SRI ex A113 2. oprava 2021-02-05        
xx     GMU ex G202 1. oprava 2021-01-22   PCS ex G202 1. oprava 2021-01-29 CZSa ex G202 3rd term 2021-01-22 SUI ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 řádná 2021-01-15        
xx   MSP xc D0207 ing. Šramková GMU ex A112 řádná 2021-01-08 PDB ex N103 N104 N105 řádná 2021-01-08 GJA ex A113 2. oprava 2021-02-05 THE ex A112 2. oprava 2021-02-05        
xx   PGPa le E105 MSP xc D0207 ing. Šramková       GZN ex E105 2. oprava 2021-01-29          
xx       PDB pc N203 N204 N205     PBI ex A112 A113 řádná 2021-01-15 UPA xc D105 demo 3., 4., 9. týden        
xx     PDB ex A112 1. oprava 2021-01-22 SFC le G202     SAV ex E104 2. oprava 2021-01-29        
xx       PDB ex A114 2. oprava 2021-01-29     SUI ex A218 C228 D0206 D0207 D105 E112 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 řádná 2021-01-15            
xx   SFC ex M103 M104 M105 N103 N104 N105 řádná 2021-01-08     TIN xc D0206 D105            
xx     SFC ex E104 E105 E112 1. oprava 2021-01-22                    
xx     SFC ex E104 E105 2. oprava 2021-01-29                    
Abbreviations:
le - lecture, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
Back to top