Zahraniční aktualita

Kategorie: zahraniční

Od: 11. ledna 2022

Do: 11. února 2022

Výběrové řízení Erasmus+ (studijní pobyty, pracovní stáže, krátkodobé PhD stáže) a výjezdy FREEMOVERS

Vyhlašujeme výběrová řízení na:

1/        Erasmus+ studijní pobyty SMS realizované v AR 2022/2023 (1. 6. 2022 - 30. 9. 2023) a praktické stáže SMP v LS 2021/22 (1. 2. 2022 - 30. 9. 2022).

Přihlašujte se prosím vyplněním přihlášky v modulu STUDIS, která bude spuštěná v termínu 11. 1. 202 - 11. 2. 2022. Prezentace o možnostech výjezdu na zahraniční stáže, jakož i postup a termíny pro podání přihlášky najdete ZDE. Seznam institucí, které si můžete zvolit v rámci výběrového řízení se Vám zobrazí v modulu přihlášky ve STUDISu, podrobnější informace o jednotlivých institucích najdete na webu FIT. Aktuálně probíhá obnova smluv na další projektové období Erasmus

2/        Erasmus+ praktické stáže studentů SMP v LS 2021/22 (1. 2. - 30. 9. 2022). K výběrovému řízení se prosím přihlašujte rovněž vyplněním přihlášky v modulu STUDIS. Pozor, součástí přihlášky na praktickou stáž je vyplněný a potvrzený Traineeship Agreement, nebo e-mailem potvrzené přijetí na stáž na dané instituci.

3/       Erasmus+ krátkodobá mobilita pro PhD studenty v LS 2021/22 (1. 2. - 30. 9. 2022) - víc informací najdete zde.  Pro přihlášení vyplňte tuto přihlášku a doručte ji podepsanou na studena@fit.vut.cz do 23. 2. 2022. V případě této stáže je rovněž potřeba dodat vyplněný a potvrzený Traineeship Agreement, nebo e-mailem potvrzené přijetí na stáž na dané instituci.

4/       Výběrové řízení pro výjezdy jako Freemovers na partnerské instituce FIT nebo s využitím VUT rámcové smlouvy o přímé spolupráci mezi VŠ anebo na instituci, kterou si zajistíte sami. Pro přihlášení vyplňte tuto přihlášku a doručte ji podepsanou na studena@fit.vut.cz do 11. 2. 2022. V případě praktické stáže je rovněž potřeba dodat vyplněný a potvrzený Traineeship Agreement, nebo e-mailem potvrzené přijetí na stáž na dané instituci.

Vložila: Studená Michaela, Ing.

Poslední změna: 2022-01-26 11:32:03

Nahoru