Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Od: 1. září 2018

Do: 30. října 2020

Erasmus+ výjezdy a zahraniční stáže/praxe

Štítky: Erasmus+ uznávání předmětů

Em., založeno k 2015-07-11, ... a postupně aktualizováno:
Určeno těm, kteří jsou na výjezdu v ak.r. 2020/2021, a také těm, kteří se připravují na výjezd v ak.r. 2021/2022:
* Neopomeňte se co nejdříve seznámit s pokyny na ... (spravuje ZO).
* Jak se postupuje při sjednávání individuálního studijního plánu pro plnění studijních aktivit na FIT, je-li o to zájem, po dobu výjezdu. Kdo se rozhodne neriskovat a neřešit opakovaný povinný předmět formou individuálního studijního plánu, musí si e-požádat o jeho zrušení.
* Jak se postupuje/žádá o uznání dovezených předmětů. Podání žádosti učiňte do ~20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů do WIS po 1. září je komplikované.
* Pokud si diplomanti plánují přistoupit k ISZ/MSZ v červnu, musí žádost o uznání dovezených předmětů podat do 1. -- 3. června včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsána(y)) a odevzdat BP/DP v květnovém termínu. Diplomantům se vyhovuje s odkladem odevzdání BP/DP a s posunem ISZ/MSZ na konec srpna.
* Pokud získají diplomanti posun ISZ/MSZ na konec srpna, musí odevzdat BP/DP do konce července a o uznání předmětů požádat do ~7. -- 9. srpna včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsán(y)).
* Propadliště na předměty ZPX/2020-Z, 2020-L.
* Propadliště do ECTS Users' Guide: Doporučení k převodu hodnocení předmětů.
* Propadliště do směrnice rektora VUT Článek 4.
Poznámka: Bude doplňováno postupně.

Vložil: Eysselt Miloš, Ing., CSc.

Poslední změna: 2020-10-19 08:54:38

Nahoru