Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Dne: 1. září 2018

Erasmus+ výjezdy a zahraniční stáže/praxe

Štítky: Erasmus+ uznávání předmětů

Em., 2015-07-11, ... 2019-08-24:
Určeno těm, kteří byli na výjezdu v ak.r. 2018/2019, a také těm, kteří se připravují na výjezd v ak.r. 2019/2020:
* Neopomeňte se co nejdříve seznámit s pokyny na ... (spravuje ZO).
* Jak se postupuje při sjednávání individuálního studijního plánu pro plnění studijních aktivit na FIT, je-li o to zájem, po dobu výjezdu. Kdo se rozhodne neriskovat a neřešit opakovaný povinný předmět formou individuálního studijního plánu, musí si e-požádat o jeho zrušení.
* Jak se postupuje/žádá o uznání dovezených předmětů. Podání žádosti učiňte do ~20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je komplikované.
* Pokud si diplomanti plánují přistoupit k ISZ/MSZ v červnu, musí žádost o uznání dovezených předmětů podat do 1. -- 3. června včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsána(y)) a BP/DP v květnovém termínu. Diplomantům se vyhovuje s odkladem odevzdání BP/DP a s posunem ISZ/MSZ na konec srpna.
* Pokud získají diplomanti posun ISZ/MSZ na konec srpna, musí odevzdat BP/DP do konce července a o uznání předmětů požádat do ~7. -- 9. srpna včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsán(y)).
* Propadliště na předměty ZPX/2018, 2019.
* Propadliště do ECTS Users' Guide: Doporučení k převodu hodnocení předmětů.
* Propadliště do směrnice rektora VUT č. 40/2017, Článek 4(3,4).
Poznámka: Bude doplňováno postupně.

Vložil: Eysselt Miloš, Ing., CSc.

Poslední změna: 2019-08-24 12:45:03

Zpět na studijní aktuality

Nahoru