Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Dne: 3. září 2019

Náhradní termín školení BOZP a PO pro 1. roč. BIT a NMGR (z jiných VŠ)

Štítky: 1BIT 1MIT

Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného náhradního školení zúčastnit v náhradním termínu, který se koná dne 25. 9. 2019 v 8,00 hod v posluchárně E112.

Studenti NMGR, kteří pokračují v rámci fakulty ve studiu (přechod z BIT na NMGR), se školení BOZP, PO neúčastní, pokud jej absolvovali v rámci předchozího studia (platnost si lze ověřit v IS FIT). Tohoto školení se zúčastní pouze nově zapsaní studenti z jiných VŠ.

Studenti BIT budou v rámci výše uvedeného školení proškoleni z vyhlášky č. 50.

Vložila: Nečasová Hana, Mgr.

Poslední změna: 2019-09-22 21:11:30

Nahoru