Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Od: 2. ledna 2020

Do: 31. ledna 2020

Přehled vybraných zkoušek po ZIMNÍM semestru

Štítky: termíny zkoušky BIT MIT 1BIT 2BIT 3BIT 1MIT 2MIT 1EIT 2EIT INTE

Pro snazší kontrolu termínů a oponování kolizí termínů (za kolizi se nepovažují nepřekrývající se doby zkoušek, které jsou naplánovány v 1 dni) zkoušek po ZIMNÍM semestru jsou zveřejněny termíny zkoušek v předmětech, které jsou na některém oboru předměty povinnými, a nebo jsou povinně volitelnými či volitelnými na více oborech/specializacích: 1BIT2BIT3BIT1MIT2MIT1EIT2EITINTE

Na rozložení všech zkouškových termínů, zvláštní požadavky u některých předmětů a vyhodnocení případných možných kolizí u studentů lze nahlédnout zde. Na plán s předběžnými rezervacemi místností lze nahlédnout zde. Po dokončení úprav plánu budou místnosti pro jednotlivé termíny zkoušek uvedeny na stránkách daných předmětů. Jakékoli disharmonie prosím neprodleně oznamujte P. Veigendovi a/nebo J. Dytrychovi.

Do zahájení zkouškového období může dojít k případným úpravám některých termínů, a proto si prosím opakovaně kontrolujte upřesnění a další pokyny ke zkouškám u jednotlivých předmětů, zvláště pak podmínky pro přihlašování se na jednotlivé termíny zkoušek apod. Učebny se v průběhu zkouškového období mohou postupně upravovat tak, aby se neplýtvalo energií na jejich vytápění a osvětlení, protože u opravných zkoušek může být nakonec menší "zájem", než se původně plánovalo. Před zkouškou se tedy prosím vždy podívejte na aktuální informace na stránkách jednotlivých předmětů.

Vložil: Veigend Petr, Ing.

Poslední změna: 2019-11-04 15:24:20

Nahoru