Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Od: 10. ledna 2020

Do: 7. února 2020

Registrace angličtin a následné přeregistrace předmětů na LS

Štítky: registrace přeregistrace BIT BAN2 BAN3 BAN4 AIT JA3 AEU

Podmínkou pro úspěšné dokončení bakalářského studia je úspěšné absolvování či uznání předmětu BAN4 či AIT (viz směrnice rektora č. 12/2019). Studentům, kteří BUDOU NEÚSPĚŠNÍ PŘI REGISTRACI "ŽIDLE", bude angličtina ZRUŠENA. Věnujte proto pozornost následujícím informacím:

Studenti 1. ročníku měli možnost absolvovat rozřazovací test dle pokynů UJAZ a dle výsledků tohoto testu a případných vyřízených žádostí o změny (tyto je nutné podat do 14 dnů od uzavření testu) budou mít možnost registrace angličtiny na letní semestr 2019/2020 dle úrovně jejich znalostí, a to tím způsobem, že jim bude daný předmět automaticky zapsán a při nezájmu či neúspěchu při registraci "židle" zrušen. Studenti vyšších ročníků jsou již zaregistrováni na požadovanou úroveň a nyní si musí zaregistrovat "židli" (viz níže).

Registrace "židlí" pro angličtiny na letní semestr 2019/2020 bude probíhat v IS FIT (v termínech příslušného zapsaného předmětu) následovně:
10. 1. 2020 ve 20:00 bude otevřena přednostní registrace pro 2. a vyšší ročníky,
13. 1. 2020 ve 13:00 bude ukončena přednostní registrace BAN2 - BAN4 a AIT pro 2. a vyšší ročníky,
13. 1.
2020 ve 20:00 bude otevřena registrace BAN2 - BAN4 a AIT pro 1. ročníky,
17. 1. 2020 ve 23:59 bude registrace UKONČENA a studentům, kteří nebudou mít zaregistrovanou "židli", bude angličtina smazána.

Studenti 1. ročníku, kteří neabsolvovali rozřazovací test, vyčkají na registrace/přeregistrace předmětů a zvolí si některou z případných zbývajících volných "židlí" v předmětu dle vlastního uvážení (a nesou riziko neúspěchu a následků z něj plynoucích při přecenění svých znalostí). Při tomto postupu je povinnost registrovat si židli nejpozději do 60 min. od registrace předmětu, nebo si předmět opět zrušit, aby nedocházelo k blokování volných "židlí". Kdo si ponechá angličtinu bez "židle", tomu bude po uzavření registrací zrušena (příští rok pak nemusí mít možnost zúčastnit se přednostních registrací). Kdo neabsolvoval test a nebude mít na výběr žádnou angličtinu, může podat žádost o zařazení do úrovně BAN2 nebo BAN3.

Počet zaregistrovaných studentů ve formuláři pro registraci předmětů u angličtin nemusí odpovídat počtu studentů, kteří si registrují "židle", ale je nižší. Studenti 1. ročníku jsou do daného předmětu za účelem registrace "židlí" přímo zapsáni (bez předchozí registrace).

Je doporučeno neodkládat angličtinu do vyšších ročníků, neboť počet "židlí" pro vyšší ročníky bude omezený (zejména na letní semestr cca na 20 míst), BAN2 v zimním semestru nebude otevřen a registrace angličtiny na letní semestr bude ve vyšších ročnících možná pouze pokud je nějaká angličtina registrována i na zimní semestr.

Následně:
28. 1. 2020 ve 20:00 bude zahájena přeregistrace předmětů na letní semestr pro 1. ročník,
29. 1. 2020 ve 20:00 bude zahájena přeregistrace předmětů na letní semestr pro všechny ročníky,
7. 2. 2020 ve 23:59 bude přeregistrace ukončena.

Kreditový strop na letní semestr se řídí směrnicí č. 1/2019, přičemž k případnému navýšení až na 80 kreditů bude docházet průběžně se zadáváním výsledků studia v zimním semestru do IS FIT. Někteří studenti, kteří jsou ve skluzu s úspěšnými zkouškami za zimní semestr, proto budou muset vyčkávat a předměty si registrovat postupně. Případné neoprávněně registrované/zapsané/ponechané předměty budou studentům náhodně odmazány.

Další informace k registraci volitelných předmětů na LS pro 1. ročník jsou na stránce s pravidly.

Vložila: Nunvářová Svatava, Ing., Ph.D.

Poslední změna: 2019-11-19 09:59:50

Nahoru