Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Od: 4. května 2020

Do: 25. září 2020

Mimořádná opatření na zkouškové období a státní závěrečné zkoušky

Štítky: výuka zkoušky SZZ opatření korona

Vážené studentky, vážení studenti,

jak jste si jistě všimli, VUT vydalo aktualizované informace k aktuálním mimořádným opatřením ve studijní agendě https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/dulezite-informace-ke-studijni-agende-d197418

Kontaktní výuka na VUT zůstane zrušena nejméně do 17. dubna 2020. Další informace budou na webu VUT zveřejněny nejpozději 18. dubna 2020.

Vzhledem k tomu, že v současné době zatím nepředpokládáme, že by na VUT bylo možné skládat zkoušky distančně, VUT umožní každému studentovi, včetně zahraničních studentů, v návaznosti na vnějších podmínkách (které nyní neumíme predikovat ani z časového hlediska, ani z hlediska jejich rozsahu), aby mohl absolvovat všechny termíny zkoušek v době, kdy se ke zkoušce bude moci bez problémů prezenčně dostavit. Předpokládáme tedy posunutí celého zkouškového období o několik týdnů, popř. na období letních prázdnin, při nejhorším až do začátku výuky v zimním semestru - konkrétní provedení závisí na termínu, kdy bude ukončeno omezení volného pohybu osob.

Na FIT jsme připravili 5 variant časového plánu podle toho, kdy skončí mimořádná opatření. Některé z níže uvedených variant sice nepředepisují pevné termíny, protože není jasné, o kolik týdnů se zkouškové období skutečně posune, ale celkově by Vám měly stačit k tomu, abyste si udělali představu o tom, jak bude aktuální semestr zakončen a kdy si lze naplánovat prázdniny/dovolenou bez rizika kolize se zkouškami. Předpokládáme, že přesné termíny budou stanoveny s adekvátním předstihem před skutečným začátkem zkouškového období.

Varianta 1 - opatření skončí před zkouškovým obdobím

 • Bude-li nejpozději 5 týdnů před začátkem zkouškového období jasné, že proběhne v řádném termínu, vložíme rezervace místností dle https://www.fit.vut.cz/study/advisor/20192020/zkouskyLS/ do IS a zkouškové období začne dle plánu.
 • Odklady odevzdání bakalářských a diplomových prací až o 10 dní budeme povolovat individuálně dle žádostí podaných v IS FIT.
 • Státní závěrečné zkoušky (SZZ) proběhnou v řádném termínu dle původního plánu akademického roku s možností opravného termínu v srpnu.
 • Všem, kdo si podají žádost o odklad odevzdání BP/DP na konec července a SZZ na srpen bude vyhověno (víme, že cca 50 studentů potřebuje přístup do laboratoří apod.).


Varianta 2 - opatření skončí v průběhu května

 • Zkouškové období se posune o 1-3 týdny a případně částečně překryje se SZZ.
 • Studenti, kteří neuspějí u 1. či 2. termínu zkoušky, přistoupí k SZZ v srpnovém termínu (který je pro ostatní opravným termínem).
 • Odklady odevzdání bakalářských a diplomových prací až o 10 dní + o 1-2 týdny, o které odložíme SZZ, budeme povolovat individuálně dle žádostí podaných v IS FIT.
 • Státní závěrečné zkoušky (SZZ) budou posunuty o 1-2 týdny (proběhnou do 3. července 2020 s možností opravného termínu v srpnu).
 • Všem, kdo si podají žádost o odklad odevzdání BP/DP na konec července a SZZ na srpen bude vyhověno.


Varianta 3 - opatření skončí začátkem června

 • Zkouškové období se posune až o 6 týdnů (na 15. 6. - 17. 7.) a plně překryje se SZZ. Studenti, kteří neuspějí u 1. (či 2.) termínu zkoušky, přistoupí k SZZ v srpnovém termínu (který je pro ostatní opravným termínem).
 • Odklady odevzdání bakalářských a diplomových prací až o 36 dní (dle posunu SZZ) budeme povolovat individuálně dle žádostí podaných v IS FIT.
 • Všem, kdo si podají žádost o odklad odevzdání BP/DP na konec července a SZZ na srpen bude vyhověno.
 • 19. - 28. 8. proběhnou srpnové SZZ (cca 3 dny MSZ a 4 dny ISZ)
 • 21.-25. září proběhne opravný termín SZZ (pouze pro ty, co na srpnových SZZ neuspěli u ústní části).


Varianta 4 -  opatření skončí koncem června

 • Zkouškové období bude rozděleno na 2+3 týdny.
 • První 2 týdny zkouškového období proběhnou v červenci (6.-17. 7.).
 • Poslední 3 týdny zkouškového období proběhnou v srpnu a září (17. 8. - 4. 9.).
 • Budou stanoveny nové termíny pro odevzdání BP a DP (lze očekávat, že budou cca 3 týdny před termínem SZZ).
 • Řádný termín SZZ proběhne v srpnu a září (31.8. - 7. 9.).
 • 21.-25. září proběhne opravný termín SZZ (pouze pro ty, co na řádném termínu SZZ neuspěli u ústní části). Absolventi BIT, kteří využijí tento termín, ještě stihnou zápis do MIT před ukončením přeregistrace předmětů.


Varianta 5 - opatření skončí koncem června či začátkem července

 • Zkouškové období proběhne od 17. srpna do začátku výuky v září (do 18. 9.).
 • Budou stanoveny nové termíny pro odevzdání BP a DP (lze očekávat, že budou cca 3 týdny před termínem SZZ).
 • SZZ proběhnou od 14. do 25. září
 • Studentům BIT, kteří neuspějí u SZZ, ale budou chtít pokračovat v navazujícím magisterském studiu, umožníme zápis všech předmětů magisterského studia, které by si mohli zapsat, kdyby SZZ složili, v rámci aktuálního bakalářského studia. V případě, že takto prodloužené bakalářské studium u někoho povede k vyměření poplatků za prodlouženou dobu studia, budou mu za toto období odpuštěny. Po úspěšných opravných SZZ, které budou v tomto případě v červnu 2021, by si pak absolvované předměty standardním způsobem nechali uznat do navazujícího studia (vč. těch s hodnocením E) a mohli by jej dokončit za 1 rok. Pro ty, co by nechtěli pokračovat na magisterské studium, budeme vyjednávat o výjimce pro náhradní termín SZZ v lednu 2021, která je předběžně přislíbena.


Společné termíny pro všechny varianty

 • Výuka v zimním semestru 2020/2021 začíná 21. 9. 2020.
 • Od 20. 7. do 14. 8. si lze vzít dovolenou (v tomto období nebudou probíhat žádné zkoušky).

[img]

Pro jistotu ještě uvádíme, že pro případ, který nikdo z nás nepředpokládá, že by opatření skončilo až v září nebo později, by zkouškové období a SZZ byly uspořádány v nejbližším vhodném termínu a studentům, kteří by chtěli pokračovat v navazujícím magisterském studiu, bychom umožnili zápis magisterských předmětů obdobně, jako je popsáno ve variantě 5.

Celý postup budeme ještě konzultovat s odborem studijních záležitostí VUT, abychom se ujistili, že je vše regulérní tak, aby později výsledky dosažené u zkoušek a SZZ nemohly být zpochybněny a pokud bude třeba něco změnit, budeme vás informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšné zakončení semestru

Jaroslav Dytrych, Richard Růžička a Pavel Zemčík

Vložil: Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.

Poslední změna: 2020-03-25 22:04:14

Nahoru