Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Od: 31. srpna 2020

Do: 2. října 2020

Zápis do tělesné výchovy pro akademický rok 2020/2021 - ZS

Štítky: 1BIT 2BIT 3BIT 1MIT 2MIT tělocvik

Rozvrh pro tělesnou výchovu bude zveřejněn 1.9. 2020 . 
První kolo elektronického zápisu proběhne 17. - 24.9.2020 na http://zapis.cesa.vutbr.cz/ . Druhé kolo elektronického zápisu (pro uvolněná místa z prvního) se uskuteční 1. - 2.10.2020 opět na  http://zapis.cesa.vutbr.cz/

Po uzavření každého kola zápisu budou sporty hromadně importovány do IS FIT jako volitelné předměty s veškerými důsledky při jejich nesplnění (snížení kreditového stropu ...). 

Sporty se také započítávají do kreditových stropů, při překročení stropu bude přikročeno až k rušení předmětů z moci úřední (ze strany FIT nelze sport zrušit).

Vložil: Veigend Petr, Ing.

Poslední změna: 2020-09-16 13:16:34

Nahoru