Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Od: 21. září 2020

Do: 7. června 2021

Rozdělení do přednáškových skupin BIA a BIB na ZS 2020/2021

Doporučené (orientační) rozdělení do přednáškových skupin je následující:

  • studenti 1BIT s příjmením začínajícím na A až M patří do skupiny 1BIA,
  • studenti 1BIT s příjmením začínajícím na N až Ž patří do skupiny 1BIB,
  • pro 2BIT je doporučeno rozdělení z letního semestru 2019/2020 (abecedně je polovina přibližně mezi L a M).

Nedojde-li k vyčerpání kapacit místností, doporučené rozdělení na přednáškách nebude kontrolováno. Při vyčerpání kapacity místností mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. 

Rozdělení na případné termíny půlsemestrálních zkoušek bude řešeno v jednotlivých předmětech. Změnu přednáškové skupiny z důvodu rozvrhové kolize není potřeba hlásit - stačí chodit na bezkolizní skupinu.

V matematikách (IDM, ILG, IPT) je vhodné chodit na přednášky do skupiny, ve které máte cvičení, přičemž termín cvičení si registrujete sami.

Vložil: Veigend Petr, Ing.

Poslední změna: 2020-09-12 19:03:31

Nahoru