Studijní aktualita

Kategorie: studijní

Od: 2. ledna 2023

Do: 3. února 2023

Přehled vybraných zkoušek po ZIMNÍM semestru

Pro snazší kontrolu termínů a oponování kolizí termínů (za kolizi se nepovažují nepřekrývající se doby zkoušek, které jsou naplánovány v 1 dni) zkoušek po ZIMNÍM semestru jsou zveřejněny termíny zkoušek v předmětech, které jsou na některém oboru předměty povinnými, a nebo jsou povinně volitelnými či volitelnými na více oborech/specializacích: 1BIT, 2BIT, 3BIT, 1MIT, 2MIT, 1EIT, 2EITINTE.

Na rozložení všech zkouškových termínů, zvláštní požadavky u některých předmětů a vyhodnocení případných možných kolizí u studentů lze nahlédnout zde. Na plán s předběžnými rezervacemi místností lze nahlédnout zde. Jakékoli disharmonie prosím neprodleně oznamujte K. Zaklové a/nebo J. Dytrychovi.

Do zahájení zkouškového období může dojít k případným úpravám některých termínů, a proto si prosím opakovaně kontrolujte upřesnění a další pokyny ke zkouškám u jednotlivých předmětů, zvláště pak podmínky pro přihlašování se na jednotlivé termíny zkoušek apod. Učebny se v průběhu zkouškového období mohou postupně upravovat tak, aby se neplýtvalo energií na jejich vytápění a osvětlení, protože u opravných zkoušek může být nakonec menší "zájem", než se původně plánovalo. Před zkouškou se tedy prosím vždy podívejte na aktuální informace na stránkách jednotlivých předmětů.

Vložil: Zaklová Kristýna, Bc.

Poslední změna: 2022-11-04 19:16:18

Nahoru