Studijní plán

BIT pro ak.r. 2019/20 (od zač.studia 2015/16)

Program: Informační technologie

Obor: BIT - Informační technologie

Typ: bakalářský

Akademický rok: 2019/2020

Tento studijní plán je určen pro studenty, kteří zahájili studium v ak. r. 2015/16 a později. Oproti původní podobě studijního plánu jsou pro studenty důležité následující změny:

  • Od ak. r. 2019/20 nebude otevírán předmět IDA - Diskrétní matematika, který bude nahrazen předměty IDM - Diskrétní matematikaILG - Lineární algebra. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný IDA, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IDM i ILG. Studenti, kteří mají absolvovaný IDA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
  • Od ak. r. 2019/20 nebude otevírán předmět IMA - Matematická analýza, který bude nahrazen předměty IMA1 - Matematická analýza 1 (od ak r. 2019/2020) a IMA2 - Matematická analýza 2, který bude otevřen od ak. r. 2020/2021. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný IMA, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IMA1 i IMA2. Studenti, kteří mají absolvovaný IMA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
  • Od ak. r. 2020/21 nebude otevírán předmět INM - Numerická matematika a pravděpodobnost, který bude nahrazen předmětem IPT - Pravděpodobnost a statistika. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný INM, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat nahrazující předmět IPT. Studenti, kteří mají absolvovaný INM, si nahrazující předmět nemohou zapsat.
  • U všech 3 výše uvedených změn platí, že neabsolvování původního povinného předmětu se nepočítá do možnosti opakovat nahrazující povinné předměty.

Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné a povinně volitelné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Od akademického roku 2018/2019 si mohou studenti 3. ročníku požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDADiskrétní matematika *)7PZkFEKT
IDMDiskrétní matematika5PZaZkFEKT
IELElektronika pro informační technologie6PZaZkFIT
ILGLineární algebra5PZaZkFEKT
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZkFIT
IZPZáklady programování7PZaZkFIT
FITDějiny a filozofie techniky3VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IACHArchitektura 20. století3VZkFAVU
IAPZAutorská práva - zimní *)3VZaFAVU
ICUZČeské umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní3VZkFAVU
IDDZDějiny designu 1 - zimní3VZkFAVU
IDF1Dějiny a kontexty fotografie 13VZkFAVU
ID2ZDějiny designu 2 - zimní *)3VZkFAVU
IFAIFyzika pro audio inženýrství6VZaZkFEKT
IFEaFyzika v elektrotechnice (v angličtině)5VZaZkFEKT
IFSFyzikální seminář2VZaFEKT
ISCPočítačový seminář2VZaFIT
ISMMatematický seminář2VZaFEKT
IVGInformační výchova a gramotnost1VZaFIT
PRMPrávní minimum3VZaICV
RETRétorika3VZaICV

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZkFIT
IMAMatematická analýza *)6PZkFEKT
IMA1Matematická analýza 14PZaZkFEKT
INCNávrh číslicových systémů5PZaZkFIT
IOSOperační systémy5PZaZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFEKT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFEKT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
FIKFilozofie a kultura3VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IAPLAutorská práva - letní *)3VZaFAVU
ICULČeské umění 2. poloviny 20. století v souvislostech - letní3VZkFAVU
IDDLDějiny designu 1 - letní3VZkFAVU
IDF2Dějiny a kontexty fotografie 23VZkFAVU
ID2LDějiny designu 2 - letní *)3VZkFAVU
IMKMechanika a akustika *)6VKlzFEKT
IJCJazyk C5VZkFIT
ISJSkriptovací jazyky5VZkFIT
ITWTvorba webových stránek5VKlzFIT
ITYTypografie a publikování4VKlzFIT
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlzFIT
PRMPrávní minimum3VZaICV
RETRétorika3VZaICV

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IALAlgoritmy5PZaZkFIT
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZkFIT
IMA2Matematická analýza 2 *)4PZaZkFEKT
INMNumerická matematika a pravděpodobnost5PZaZkFEKT
INPNávrh počítačových systémů6PZaZkFIT
IPTPravděpodobnost a statistika *)5PZaZkFEKT
ISSSignály a systémy6PZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFEKT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFEKT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZkFEKT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFEKT
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZaFIT
FIKFilozofie a kultura *)3VZaICV
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlzFIT
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlzFEKT
ININávrh a implementace IT služeb4VKlzFIT
IPMAPodnikový management5VZaZkFEKT
IPSProgramovací seminář2VZaFIT
IPZPeriferní zařízení3VZkFIT
IP1Projektová praxe 15VKlzFIT
IVP1Vybrané partie z matematiky 15VZkFEKT
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlzFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZaFEKT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
IMAEMakroekonomie5VZaZkFP
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IPAPokročilé asemblery5VZkFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
IPSOPedagogická psychologie5VZkFEKT
IUMIÚvod do medicínské informatiky5VZaZkFEKT
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDSDatabázové systémy5PZaZkFIT
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZkFIT
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZkFIT
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZkFIT
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZkFIT
ICPSeminář C++4PVTZaFIT
ICSSeminář C#4PVTKlzFIT
IJASeminář Java4PVTZaFIT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFEKT
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlzFIT
IDASDaňová soustava *)4VZaZkFSI
IFANFinanční analýza4VZaZkFP
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace *)3VZaFIT
FITDějiny a filozofie techniky *)3VZaICV
IAMPokročilá matematika5VKlzFIT
IANAnalýza binárního kódu4VKlzFIT
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZkFIT
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlzFIT
SURStrojové učení a rozpoznávání5VZkFIT
IP2Projektová praxe 25VKlzFIT
ITPTechnika personálních počítačů4VZkFIT
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZkFIT
IVP2Vybrané partie z matematiky 25VZkFEKT
IZAProgramování zařízení Apple5VZkFIT
IZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZkFEKT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23VZaZkFEKT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
IMIEMikroekonomie5VZaZkFP
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IW5Programování v .NET a C#5VKlzFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
IPPKPočítačová podpora konstruování6VKlzFEKT
IUCEÚčetnictví4VZaZkFP
IPSOPedagogická psychologie5VZkFEKT
IZFIZáklady financování4VZaZkFP
IZMAZáklady marketingu5VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IISInformační systémy4PZaZkFIT
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZkFIT
IMSModelování a simulace5PZaZkFIT
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZkFIT
ITTSemestrální projekt5PZaFIT
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlzFIT
IP3Projektová praxe 35VKlzFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IBTBakalářská práce13PZaFIT
IMUMultimédia v počítačových sítích *)4VKlzFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4VAIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru