Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Studijní plán

BIT pro ak.r. 2019/20 (od zač.studia 2015/16)

Program: Informační technologie

Obor: BIT - Informační technologie

Typ: bakalářský

Akademický rok: 2019/2020

Tento studijní plán je určen pro studenty, kteří zahájili studium v ak. r. 2015/16 a později. Oproti původní podobě studijního plánu jsou pro studenty důležité následující změny:
  • Od ak. r. 2019/20 nebude otevírán předmět IDA - Diskrétní matematika, který bude nahrazen předměty IDM - Diskrétní matematikaILG - Lineární algebra. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný IDA, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IDM i ILG. Studenti, kteří mají absolvovaný IDA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
  • Od ak. r. 2019/20 nebude otevírán předmět IMA - Matematická analýza, který bude nahrazen předměty IMA1 - Matematická analýza 1 (od ak r. 2019/2020) a IMA2 - Matematická analýza 2, který bude otevřen od ak. r. 2020/2021. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný IMA, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat oba nahrazující předměty - IMA1 i IMA2. Studenti, kteří mají absolvovaný IMA, si nahrazující předměty nemohou zapsat.
  • Od ak. r. 2020/21 nebude otevírán předmět INM - Numerická matematika a pravděpodobnost, který bude nahrazen předmětem IPT - Pravděpodobnost a statistika. Studenti, kteří nebudou mít absolvovaný INM, budou při nejbližší příležitosti povinni absolvovat nahrazující předmět IPT. Studenti, kteří mají absolvovaný INM, si nahrazující předmět nemohou zapsat.
  • U všech 3 výše uvedených změn platí, že neabsolvování původního povinného předmětu se nepočítá do možnosti opakovat nahrazující povinné předměty.
Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné a povinně volitelné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Od akademického roku 2018/2019 si mohou studenti 3. ročníku požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IDADiskrétní matematika *)7PZk
IDMDiskrétní matematika5PZaZk
IELElektronika pro informační technologie6PZaZk
ILGLineární algebra5PZaZk
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZk
IZPZáklady programování7PZaZk
FITDějiny a filozofie techniky3VZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZa
IACHArchitektura 20. století3VZk
IAPZAutorská práva - zimní *)3VZa
ICUZČeské umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní3VZk
IDDZDějiny designu 1 - zimní3VZk
IDF1Dějiny a kontexty fotografie 13VZk
ID2ZDějiny designu 2 - zimní *)3VZk
IFAIFyzika pro audio inženýrství6VZaZk
IFEaFyzika v elektrotechnice (v angličtině)5VZaZk
IFSFyzikální seminář2VZa
ISCPočítačový seminář2VZa
ISMMatematický seminář2VZa
IVGInformační výchova a gramotnost1VZa
PRMPrávní minimum3VZa
RETRétorika3VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZk
IMAMatematická analýza *)6PZk
IMA1Matematická analýza 14PZaZk
INCNávrh číslicových systémů5PZaZk
IOSOperační systémy5PZaZk
AITAngličtina pro IT3PVAZaZk
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 13PVAZaZk
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZk
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZk
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZk
IVHSeminář VHDL4PVTZa
FIKFilozofie a kultura3VZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZa
IAPLAutorská práva - letní *)3VZa
ICULČeské umění 2. poloviny 20. století v souvislostech - letní3VZk
IDDLDějiny designu 1 - letní3VZk
IDF2Dějiny a kontexty fotografie 23VZk
ID2LDějiny designu 2 - letní *)3VZk
IMKMechanika a akustika6VKlz
IJCJazyk C5VZk
ISJSkriptovací jazyky5VZk
ITWTvorba webových stránek5VKlz
ITYTypografie a publikování4VKlz
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlz
PRMPrávní minimum3VZa
RETRétorika3VZa

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IALAlgoritmy5PZaZk
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZk
IMA2Matematická analýza 2 *)4PZaZk
INMNumerická matematika a pravděpodobnost5PZaZk
INPNávrh počítačových systémů6PZaZk
IPTPravděpodobnost a statistika *)5PZaZk
ISSSignály a systémy6PZk
AITAngličtina pro IT3PVAZaZk
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZk
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZk
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZk
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZk
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZa
FIKFilozofie a kultura *)3VZa
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlz
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlz
ININávrh a implementace IT služeb4VKlz
IPMAPodnikový management5VZaZk
IPSProgramovací seminář2VZa
IPZPeriferní zařízení3VZk
IP1Projektová praxe 15VKlz
IVP1Vybrané partie z matematiky 15VZk
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlz
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZk
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZa
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZa
IMAEMakroekonomie5VZaZk
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZk
IPAPokročilé asemblery5VZk
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZk
IPSOPedagogická psychologie5VZk
IUMIÚvod do medicínské informatiky5VZaZk
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IDSDatabázové systémy5PZaZk
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZk
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZk
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZk
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZk
ICPSeminář C++4PVTZa
ICSSeminář C#4PVTKlz
IJASeminář Java4PVTZa
IVHSeminář VHDL4PVTZa
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZk
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlz
IDASDaňová soustava *)4VZaZk
IFANFinanční analýza4VZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace *)3VZa
FITDějiny a filozofie techniky *)3VZa
IAMPokročilá matematika5VKlz
IANAnalýza binárního kódu4VKlz
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZk
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlz
SURStrojové učení a rozpoznávání5VZk
IP2Projektová praxe 25VKlz
ITPTechnika personálních počítačů4VZk
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZk
IVP2Vybrané partie z matematiky 25VZk
IZAProgramování zařízení Apple5VZk
IZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZk
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZk
JS1Španělština: začátečníci 2/23VZaZk
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZa
IMIEMikroekonomie5VZaZk
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZk
IW5Programování v .NET a C#5VKlz
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZk
IPPKPočítačová podpora konstruování6VKlz
IUCEÚčetnictví4VZaZk
IPSOPedagogická psychologie5VZk
IZFIZáklady financování4VZaZk
IZMAZáklady marketingu5VZaZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IISInformační systémy4PZaZk
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZk
IMSModelování a simulace5PZaZk
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZk
ITTSemestrální projekt5PZa
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlz
IP3Projektová praxe 35VKlz

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IBTBakalářská práce13PZa
IMUMultimédia v počítačových sítích4VKlz
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4VAIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru