Aktualita knihovny

Kategorie: knihovna

Dne: 1. listopadu 2019

Údržba knihovního fondu v knihovně FIT

Pravidelně probíhají v knihovně FIT takzvané údržbové první pátky v měsíci. Prosíme, abyste si zaznamenali data do diářů. V tyto pátky bude knihovna uzavřena.

6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.

Děkujeme za pochopení.

Vložil: Obrusníková Petra, Bc.

Poslední změna: 2019-10-16 13:22:12

Nahoru